خبر «شاپرک» از رونق بازار

جدیدترین گزارش «شاپرک» حکایت از انجام یک میلیارد و چهارصد میلیون تراکنش الکترونیکی به ارزش ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در کشور طی شهریورماه سال‌جاری دارد.

ارزش اسمی این تراکنش‌ها در مقایسه با ماه آغازین سال در حدود ۱۸ درصد و در مقایسه با مقطع زمانی مشابه در حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است. حذف اثر تورم بر انبساط تراکنش‌های الکترونیکی نیز حکایت از رشد ۶/ ۱۰ درصدی ارزش واقعی تراکنش‌های الکترونیک در شهریورماه در مقایسه با فروردین‌ماه دارد. افزون بر این، مقایسه ارقام تجمعی نشان می‌دهد که ارزش واقعی این تراکنش‌ها در ۶ ماه نخست سال‌جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته در حدود ۵/ ۱۳ درصد افزایش یافته است. به گزارش دنیای اقتصاد، اگرچه بخشی از انبساط ارزش حقیقی تراکنش‌های الکترونیکی به افزایش ضریب نفوذ دستگاه‌های پرداخت الکترونیک مربوط می‌شود، اما حذف اثر تسهیل دسترسی به ابزار پرداخت الکترونیک طی زمان نیز نشان می‌دهد که سرانه پرداخت الکترونیکی هر فرد ایرانی به‌عنوان شاخصی از مصرف خانوار، ضمن داشتن روند رو به رشد در ۶ ماه نخست سال‌جاری، در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته در حدود ۱۱ درصد رشد کرده است. تغییری که می‌توان آن را به منزله افزایش تقاضا و سیگنالی مبنی‌بر رونق اقتصادی تفسیر کرد.

بر مبنای جدیدترین گزارش شاپرک از مختصات فضای پرداخت الکترونیکی کشور، در شهریور ماه سال جاری در حدود یک و نیم میلیارد تراکنش الکترونیکی در کشور انجام شده ‌است. مجموع این تراکنش‌های مالی رقمی در حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بوده‌است؛ این رقم معادل ۴/ ۱۰ نقدینگی کشور در شهریور ماه سال‌جاری است. بررسی آمارهای منعکس داده شده در این گزارش نشان می‌دهد که در ۶ ماه نخست سال جاری تراکنش مالی سرانه هر فرد ایرانی به‌عنوان شاخصی از مصرف (با حذف اثر تغییراتی چون افزایش ضریب نفوذ دستگاه‌های الکترونیکی) افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که کاهش نسبت معاملات الکترونیکی به نقدینگی طی نیمه نخست سال جاری نشان‌دهنده افزایش جریان نقدینگی به سمت سپرده‌های غیردیداری است. افزایش جریانی که نشانه‌های آن در آمارهای بانک‌مرکزی نیز دیده‌می‌شود.

عبور ۱۵۴ هزار میلیاردی از دروازه الکترونیکی

بیست و هفتمین گزارش «شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت» (شاپرک) منتشر شد. این گزارش که به‌صورت ماهانه منتشر می‌شود تصویر آماری فضای پرداخت الکترونیک کشور را منعکس می‌کند. بر مبنای این گزارش در شهریور ماه سال جاری در حدود یک میلیارد و ۴۷۳ میلیون تراکنش الکترونیکی در کشور انجام شده ‌است. ارزش مجموع این تراکنش‌ها نیز رقمی در حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بوده ‌است. مقایسه این رقم با حجم نقدینگی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این تراکنش‌ها در حدود ۴/ ۱۰ درصد از حجم نقدینگی را تشکیل داده‌اند. این در حالی است که حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی تنها در حدود ۵/ ۲ درصد است. سهم ارزش پرداخت الکترونیکی شاپرکی به تولید ناخالص داخلی در شهریور ماه سال‌جاری نیز رقمی در حدود ۱۲۹ درصد بوده ‌است.

مقایسه تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرکی اعلام شده در شهریورماه با ماه پیشین نشان می‌دهد که تعداد تراکنش‌های صورت‌گرفته در این ماه در مقایسه با ماه میانی تابستان در حدود ۲/ ۱ درصد افزایش یافته ‌است. ارزش اسمی این تراکنش‌ها نیز در مقایسه با بازه زمانی مشابه پیشین در حدود ۴/ ۱ درصد افزایش یافته است. شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت در بیست‌وششمین گزارش منتشر شده تعداد تراکنش الکترونیکی صورت‌گرفته در مرداد ماه سال‌جاری را در حدود یک میلیارد و ۴۷۳ میلیون تراکنش گزارش داده ‌بود. مجموع ارزش این تراکنش‌ها نیز رقمی در حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین در شهریور ماه سال‌جاری در حدود ۲۰۰ میلیون تراکنش الکترونیکی بیشتر در مقایسه با ماه پیشین انجام گرفته ‌است. ارزش تراکنش‌های صورت گرفته در این ماه نیز در مقایسه با ماه پیشین در حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته ‌است. مقایسه این رقم با رقم ثبت‌شده در بازه زمانی مشابه در سال گذشته نیز حکایت از افزایش ۲۷ درصدی ارزش تراکنش‌های الکترونیکی در شهریورماه سال‌جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته دارد.

تصویر واقعی مصرف در نیمه اول

از آنجا که نرخ تورم باعث کاهش ارزش حقیقی تراکنش‌ها با مرور زمان می‌شود، خارج کردن اثر تغییرات شاخص قیمت می‌تواند تصویر بهتری از تغییرات متغیرهای اقتصادی ارائه دهد، به همین دلیل گزارش منتشر شده علاوه بر ارزش اسمی تراکنش‌های صورت گرفته، ارزش اسمی این تراکنش‌ها را نسبت به سال پایه ۱۳۹۵ واقعی کرده ‌است. این ارقام واقعی از آن‌جایی حائز اهمیت هستند که نمی‌تواند شاخصی برای تحلیل رفتار مصرف‌کننده باشد. بر این اساس ارزش حقیقی تراکنش‌های الکترونیکی در شهریور ماه سال‌جاری رقمی در حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان بوده ‌است که در مقایسه با ماه پیشین در حدود ۲/ ۱ درصد افزایش یافته ‌است. این میزان ارزش معادل افزایش ۲ هزار میلیارد تومانی ارزش واقعی تراکنش‌های صورت‌گرفته در این ماه است. همچنین ارزش واقعی تراکنش‌های صورت‌گرفته در بازه زمانی گزارش شده در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته در حدود ۱۷ درصد افزایش یافته ‌است.

این امر نشان می‌دهد که ارزش تراکنش‌های الکترونیکی به‌عنوان شاخصی از میزان مصرف طی نیمه ابتدایی سال جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته حدود ۲/ ۱ برابر شده است. این افزایش را می‌توان ناشی از دو عامل دانست؛ افزایش مصرف و افزایش ضریب نفوذ دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی.بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد دستگاه‌های پرداخت الکترونیک به ازای هر هزار نفر طی ۶ماه نخست سال جاری از ۱۱۱ دستگاه به بیش از ۱۲۷ دستگاه افزایش یافته ‌است. این افزایش ۱۴درصدی یکی از عوامل افزایش تمایل به پرداخت الکترونیکی و در نتیجه ارزش تراکنش‌های شاپرک بوده ‌است. افزون بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی ۶ ماه نخست سال جاری، تعداد تراکنش مالی هر فرد بالای ۲۰ سال ایرانی از ۴/ ۱۹ واحد به بیش از ۲۵ واحد افزایش یافته ‌است. تغییری که معادل افزایش ۳۲ درصدی تعداد تراکنش‌هاست. این در حالی است که ارزش واقعی تراکنش‌های سرانه طی این بازه زمانی حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است. برآیند این دو تغییر باعث شده است که ارزش واقعی تراکنش هر فرد طی ۶ ماه مورد بررسی حدود ۸/ ۱۰ درصد افزایش یابد. با حذف اثر نفوذ دستگاه‌های الکترونیک، پرداخت‌های الکترونیکی می‌توانند شاخص خوبی از میزان مصرف باشند. بنابراین می‌توان گفت طی ۶ ماه نخست سال جاری، خانوارهای ایرانی به احتمال زیاد منابع مالی بیشتری را به مصرف اختصاص داده‌اند.

نکته جالب توجه در آمارهای ارائه شده از سوی شاپرک کاهش همزمان نسبت تراکنش‌های الکترونیک و اسکناس و مسکوک در مقایسه با نقدینگی است. به نحوی که در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت تراکنش‌های الکترونیکی به نقدینگی از ۷/ ۱۰ به ۴/ ۱۰ و نسبت اسکناس و مسکوک از ۶۵/ ۲ به ۵۵/ ۲ درصد کاهش یافته است. آن‌هم در حالی که پردازش آماری حکایت از افزایش مصرف خانوارهای ایرانی در این بازه زمانی دارد. این پارادوکس ظاهری در تغییرات صورت گرفته در ترکیب نقدینگی در ۶ ماه نخست سال جاری حل خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری به مرور سهم شبه‌پول طی سه ماه منتهی به میانه تابستان افزایش یافته ‌است. این بدان معناست که همزمان با افزایش مصرف احتمالی خانوارهای ایرانی بخش بیشتری از منابع خود را تحت تاثیر عوامل مختلف به سپرده‌گذاری مدت‌دار اختصاص داده‌اند.

مصرف بیشتر در سال جدید؟

از آنجا که ممکن است تغییرات فصلی در صحت استدلال فوق خدشه ایجاد کند، با تطویل بازه زمانی می‌توان این خطا را کاهش داد. بررسی آمارهای ارائه شده در بیست و هفتمین گزارش شاپرک نشان می‌دهد که در ۶ ماه نخست سال جاری حدود ۸ میلیارد تراکنش مختلف به ارزش تقریبی ۸۶۴ هزار میلیارد تومان انجام شده ‌است. ارزش حقیقی این تراکنش‌ها رقمی در حدود ۷۹۹ هزار میلیارد تومان بوده ‌است.ارزش حقیقی این تراکنش‌ها در مقایسه با سال گذشته حدود ۵/ ۱۳ درصد افزایش یافته است.

طی این بازه زمانی ارزش حقیقی تراکنش هر فرد حدود ۱۸ درصد کاهش یافته است، این در حالی است که تعداد تراکنش صورت‌گرفته در این بازه حدود ۳۶ درصد رشد کرده است. به این ترتیب می‌توان گفت ارزش حقیقی مجموع تراکنش‌های الکترونیکی هر فرد طی این بازه زمانی حدود ۱۱ درصد رشد کرده ‌است. بنابراین در این مقیاس نیز مصرف حقیقی فزاینده به نظر می‌رسد. این در حالی است که بر خلاف روند نیمه نخست سال جاری نسبت معاملات الکترونیکی به نقدینگی در این مقایسه نقطه به نقطه از حدود ۴/ ۹ درصد به بیش از ۴/ ۱۰ رسیده است. روندی که حکایت از سرعت انبساط بیشتر خرید الکترونیکی در مقایسه با نقدینگی دارد.

جایگاه تراکنش‌های شاپرک

به منظور بررسی جایگاه تراکنش‌های شاپرک، تبیین و تفکیک تراکنش‌ها و به‌علاوه، نقش آن در تولید داخلی، ضروری به‌نظر می‌رسد. در هر دوره مالی، تقریبا معادل ارزش اسمی تولیدات داخلی، معاملات اقتصادی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، در زنجیره عبور از تولیدکننده به مصرف‌کننده نهایی، تولیدات در معرض معامله قرار می‌گیرد. درخصوص اینکه مجموع تراکنش‌های دوره‌ای شاپرک چه نسبتی از تولیدات داخلی است، تعیین فصل مشترک و نقطه تمایز این دو رقم ضروری است چراکه از یک‌طرف همه معاملات شاپرک، به منظور پوشش تولیدات صورت نمی‌گیرد و از طرف دیگر، همه معاملات مربوط به تولیدات داخلی، به وسیله شاپرک انجام نمی‌گیرد. معاملات شاپرک را به سه دسته مختلف می‌توان تقسیم کرد. در دسته اول، معاملاتی که تولیدات ملی را در اولین زنجیره عرضه پوشش می‌دهند، جای دارند.

در دسته دوم، معاملاتی قرار می‌گیرند که تراکنش‌های صورت‌گرفته برای مراحل بعدی زنجیره عرضه بین عمده‌فروشان تا مصرف‌کنندگان نهایی را پوشش می‌دهد. دسته سوم، آن بخش از تراکنش‌های شاپرک است که برای معاملات خارج از تولیدات دوره‌ای، مانند خرید و فروش کالاهای تولیدشده در دوره‌های قبل صورت گرفته‌اند. در سمت دیگر، بخشی از تولیدات ملی به کمک تراکنش‌های شاپرک رقم نمی‌خورند، بلکه با استفاده از سکه و مسکوک در جریان بازار صورت می‌گیرند، بنابراین در مجموع جمع تراکنش‌های دوره‌ای شاپرک، میزان معاملات اسمی صورت گرفته در سطح اقتصاد که به وسیله سکه و اسکناس رقم نخورده‌اند را به تصویر می‌کشد. این میزان معادل تراکنش‌های الکترونیکی صورت گرفته از آغاز تا پایان زنجیره ارزش افزوده است. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی منعکس‌کننده معاملات صورت گرفته در انتهای زنجیره ارزش افزوده ‌است. با افزایش ضریب نفوذ خدمات پرداخت الکترونیک طی سال‌ها رفته رفته سرعت این معاملات با شتاب بیشتری نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. به این ترتیب نسبت این معاملات به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ از ۷۳ درصد به بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافته ‌است.

معاملات الکترونیک طی سال‌های اخیر نقش قابل توجهی در تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های مختلف داشته است. بررسی روند تغییرات نسبت معاملات الکترونیکی و اسکناس و مسکوک به نقدینگی نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان سال گذشته، ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی از ۶/ ۶ درصد به حدود ۴/ ۱۰ درصد رسیده ‌است. این درحالی است که نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی طی این بازه زمانی از بیش از ۶ درصد به حدود ۵/ ۲ درصد رسیده ‌است. کاهش این نسبت یکی از دلایل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی طی سال‌های اخیر بوده ‌است.

این معاملات الکترونیکی از طریق سه کانال صورت گرفته‌اند؛ اینترنت، دستگاه کارتخوان و درگاه موبایل. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۳/ ۹ درصد از تعداد معاملات الکترونیک از طریق موبایل و حدود ۸۷ درصد از معاملات از طریق دستگاه‌های کارتخوان صورت گرفته ‌است. مابقی معاملات نیز از طریق درگاه‌های پرداخت ‌اینترنتی صورت گرفته ‌است. تراکنش‌ مالی با هدف خرید کارت‌شارژ الکترونیک بیشترین فراوانی را در معاملات الکترونیکی صورت‌گرفته به خود اختصاص داده است. همچنین مقایسه تعداد معاملات صورت‌گرفته از طریق این سه ابزار با جمعیت بالای ۲۰ سال نشان می‌دهد که طی شهریور ماه امسال هر یک از افراد بالای بیست‌سال به‌طور میانگین ۴/ ۲۲ تراکنش الکترونیکی در ماه انجام داده‌اند. هر یک از این افراد در این ماه به‌طور متوسط ۶/ ۱۹ پرداخت از طریق کارتخوان، ۱/ ۲ پرداخت از طریق دستگاه موبایل و ۶/ ۰ پرداخت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی انجام داده‌اند.

تصویر معاملات الکترونیکی دهک‌ها

شاخص نسبت دهکی برای اندازه‌گیری توزیع ارزش‌هایی نظیر درآمد و ثروت مورد استفاده قرار می‌گیرد. بررسی تراکنش‌های مالی صورت گرفته از سوی دهک‌های مختلف نشان می‌دهد که میانگین مبلغ تراکنش‌های مالی دهک اول در شهریورماه چیزی حدود ۹۵۳ هزار تومان بوده ‌است. این در حالی است که هر تراکنش الکترونیک انجام گرفته ‌از سوی دهک اول تقریبا ۱۳۹۰ تومان ارزش داشته ‌است. به این ترتیب نسبت ارزش میانگین تراکنش‌های الکترونیکی دهک دهم به دهک اول چیزی حدود ۶۸۸ واحد بوده است. رقمی که در مقایسه با ماه پیشین در حدود ۵/ ۲ درصد کاهش یافته ‌است. این در حالی است که این نسبت در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، حدود ۵/ ۲ درصد رشد داشته ‌است. بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی شاپرک در شهریور ماه سال جاری ارزش میانگین هر خرید فروشگاهی دهک دهم که از طریق الکترونیک پرداخت‌شده است، حدود یک میلیون و هفتاد هزار تومان بوده ‌است. این در حالی است که ارزش میانگین خرید کارتی دهک اول از فروشگاه‌های کشور، رقمی در حدود ۱۵۰۰ تومان بوده ‌است. نکته جالب توجه در این آمار فاصله متوسط ارزش خرید الکترونیک دهک‌های نهم و دهم است. به‌گونه‌ای که هر خرید الکترونیک فروشگاهی دهک دهم به‌طور میانگین ۶/ ۱۶ برابر هر خرید الکترونیکی دهک نهم بوده ‌است. این رقم همچنین حدود ۶/ ۵ برابر مجموع میانگین ارزش خرید ۹ دهک دیگر بوده ‌است. بر مبنای آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران درآمد سرانه دهک دهم رقمی در حدود ۲۱ برابر درآمد سرانه دهک اول است.

درجه رقابت در بازار پرداخت

در سمت ارائه خدمات، در مجموع ۱۲ شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، موسوم به PSP‌ ها، در شبکه پرداخت سرویس‌دهی می‌کنند که وزن‌های متفاوتی از مبادلات بازار را سهیم هستند. همانند هر بازار دیگر، بازار پرداخت نیز با افزایش رقابت به سمت کارآیی حرکت می‌کند. در بازار‌هایی که تعداد عرضه‌کنندگان محدود و نگرانی انحصار نیز به مراتب افزایش می‌یابد، یکی از معیار‌های متعارف اندازه‌گیری درجه رقابت استفاده از شاخص «هرفیندال-هیرشمن» است. این شاخص از سهم بازاری شرکت‌های فعال استفاده و درجه تمرکز بازار را به‌دست می‌آورد. هر چه این شاخص کمتر باشد، یعنی شرکت‌ها سهم متناسبی در بازار دارند و بازار به سمت رقابتی متمایل می‌شود. در عوض، هر چه در شاخص تمرکز بیشتر باشد یعنی یک یا چند شرکت بزرگ بازار را در دست دارند. معمولا اگر شاخص مذکور کمتر از ۱۰۰۰ باشد بازار به سمت رقابتی و اگر بزرگ‌تر از ۱۸۰۰ باشد بازار به سمت یک بازار انحصاری متمایل است. در صورتی که شاخص بین دو مرز یاد شده باشد، بازار تمرکز خفیفی دارد. بررسی آخرین گزارش منتشر شده نشان می‌دهد که این شاخص در آخرین ماه تابستان رقم ۱۴۲۴ را به ثبت رساند. به عبارت دیگر، درجه تمرکز بازار ملایم و خفیف بوده است. شرکت‌های «به پرداخت ملت» و «کارت اعتباری کیش ایران» با ۶/ ۲۸ و ۶۱/ ۱۳ درصد در مجموع حدود ۴۲ درصد از بازار را سهیم هستند.

بررسی وضعیت تمرکز بازار در سمت بانک‌های پذیرنده نیز حائز اهمیت است. اگر چه تعداد زیادی از بانک‌های فعال، در حوزه پذیرندگی به سرویس‌دهی می‌پردازند اما سهم قابل توجهی از بازار در دست چند بانک خاص است. بانک ملت با سهم حدود ۳۰ درصدی از کل مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت، بیشترین سهم را در بین بانک‌ها دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شهریور ماه سال جاری شاخص هرفیندال-هیرشمن در حیطه ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی حدودا ۱۱۵۶ بوده است.

بنابراین تمرکز بانک‌ها در نقش پذیرندگی با استفاده از ابزار «کارتخوان فروشگاهی» پایین و بازار به بازار رقابتی پایین است. اما هر چه به سمت دو ابزار پذیرش دیگر یعنی ابزار «پذیرش اینترنتی» و «موبایلی» حرکت کنیم درجه انحصار در بازار افزایش می‌یابد. این شاخص برای ابزار پذیرش اینترنتی در ماه گذشته حدود ۱۴۰۳ بوده است. در حیطه ابزار پذیرش موبایلی، بانک ملت با ۷۳ درصد و بانک شهر با حدود ۱۰ درصد از کل فعالیت بازار، بازار را به سمت انحصاری سوق داده‌اند. به‌طوری که در حیطه این ابزار در مجموع، شاخص هرفیندال-هیرشمن به ۵۵۶۸ رسیده که حاکی از انحصار بالا در این بازار است. نکته حائز اهمیت این است که اگر چه در ماه شهریور نسبت به ماه مرداد، درجه تمرکز در حیطه ابزار کارتخوان فروشگاهی، کاهش یافته، اما در حیطه دو ابزار دیگر در ماه شهریور نسبت به ماه قبل از آن، شاخص تمرکز افزایش یافته است. به‌طوری که در آخرین ماه تابستان نسبت به ماه قبل از آن، درجه تمرکز در حیطه ابزار پذیرش اینترنتی، ۲۱ درصد و در حیطه ابزار پذیرش موبایلی حدود ۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

کلیدواژه:

مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته | بررسی ها نشان می دهد | تراکنش های صورت | شهریور ماه سال جاری | تراکنش های الکترونیکی | ارزش واقعی تراکنش | هزار میلیارد تومان بوده | تراکنش های الکترونیک | مقایسه با ماه پیشین | شهریور ماه سال جاری | درصد افزایش یافته | ۶ ماه نخست سال جاری | حیطه ابزار پذیرش | نشان می دهد | معاملات الکترونیکی | تراکنش های شاپرک | تراکنش ها | تولید ناخالص داخلی | پرداخت الکترونیکی | معاملات الکترونیک | ارزش تراکنش | نفوذ دستگاه | تراکنش الکترونیکی | ارزش حقیقی تراکنش | پرداخت الکترونیک | تراکنش الکترونیک | طی این بازه زمانی | افزایش ضریب نفوذ | درصد کاهش یافته | گزارش منتشر شده | خرید الکترونیک | ۲ هزار میلیارد | اسکناس و مسکوک | میلیون تراکنش | پیشین در حدود | تعداد تراکنش | طی سال | رقمی در حدود | طی سال ها | داده اند | درجه تمرکز | بانک ها | شده از سوی | ارزش اسمی | حدود ۲ | درصد رشد | بر مبنای | دهک اول | دهک دهم | حذف اثر | ۱۰ درصد | حدود یک | حدود ۵ | ۲ درصد | ۱ درصد | حدود ۴

دیوار ۲۰۱۶ دوبله سریال ولایت عشق امام رضا قسمت 4 ادب مفرد | رور اول - بخش اول [انگلیسی] فیلم دوبله فارسی کره ای دزد دریاییHD 2015 اکشن کمدی فیلم خارجی جدید ترسناک فوق العاده زیبای سکوت 2017 دوبله فارسی ایده پردازانِ رسانه های دیجیتال ۹۶ در استودیو آپارات فیلم آموزش ریاضی کنکور تجربی جلسه ششم ( ادامه توابع ) مستند حلقه های شیطانی فیلم خارجی فیلم جاستیس لیگ (Justice League) کامل! راهنمای استفاده از مجموعه آموزشی www.bimstc.com بازی کامل آرسنال 2 - 0 تاتنهام + کارشناسی بازی کامل لگانس 0 - 3 بارسلونا + کارشناسی مداحی میثم مطیعی شب شهادت امام رضا(ع) 27 آبان 96مشهد شیخ حامد شاکرنژاد سوره طه ضحی شرح دزفول لگو اسکوبی مهمانی در ساحل درس جلسه اول ریاضیات کنکور تجربی - مبحث توابع درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 27 شهریور 1396 لتس پلی بازی Paladins پاسخ به تمامی کامنتهای دوستان عزیز فیلم آموزش ریاضی کنکور تجربی جلسه دوم ( ادامه توابع ) از اربعین بگو- اقای سید احمد جدی از تهران از اربعین بگو- اقای مرتضی فلاح پور از تهران مستند جهان متصل با حضور فیزیکدان نسیم حرمین از اربعین بگو- اقای علی رضوانی از قم مقدسه فیلم آموزش ریاضی کنکور تجربی جلسه سوم( ادامه توابع ) حجت الاسلام والمسلمین بی آزار تهرانی از اربعین بگو- اقای سید علی عباسی از مازندران از اربعین بگو- اقای مجتبی نوری از قم مقدسه فیلم آموزش ریاضی کنکور تجربی جلسه چهارم ( ادامه توابع ) اشتباهات رایج در زمان شبیه سازی با نرم افزار کامسول فیلم آموزش ریاضی کنکور تجربی جلسه پنجم ( ادامه توابع ) سریال افسانه دونگی دوبله فارسی قسمت 11 افسانه دونگی دوبله فارسی قسمت 12 افسانه دونگی دوبله فارسی قسمت 13 افسانه دونگی دوبله فارسی قسمت 14 افسانه دونگی دوبله فارسی قسمت 15 سریال جومونگ قسمت 57شبکه 3یا 65 شبکه تماشا سریال جومونگ قسمت 58شبکه سه 66 شبکه تماشا سریال چرخ فلک قسمت 20 مستند سیاره آبی 2 دوبله فارسی و کیفیت HD فیلم سینمایی « زمین کوچک فوتبال ما » ، شبکه جهانی جام جم خواستیم جمع کنیم ولی تقسیم شدیم :)) انیمیشن عملیات آجیلی ۲دوبله فارسی فیلم سینمایی جدید ایرانی زندگی و دیگر هیچ - film irani zendegi va digar hich فیلم سینمایی کمدی آفتاب بعد از بارون سریال من یک مستاجرم - قسمت 1 ترمیم مو کاشت مو و روش ترمیم مو های فیکس آلمان خواندن سرود "ای ایران" توسط کودکان زلزله زده کرمانشاه با عروسک های اهدا شده توسط مردم تقدیم به سما جونم تریلر بازی FIGHTING EX LAYER بادیدن این یک ویدیو ما گریه کردیم شما هم به گریه میفتیت اگر ببینید تیزر فیلم بدون تاریخ، بدون امضا Bedoune Tarikh Bedoune Emza Trailer سینمایی انیمیشن آخرین تک شاخ - The Last Unicorn HD با دوبله فارسی تیزر فیلم زندگی خصوصی آقا و خانم میم The Private Life of Mr. حاج سید میرحسین کوکمری،روضه(مسجدسفیدینگجه) تسلا رودستر (2020) سریعترین خودرو در جهان آموزش گل روبانی برجسته ترمیم مو کاشت مو و روش ترمیم مو های فیکس آلمان در بیان صفت خوش اخلاقی و حسن خلق تاثیرات و پاداش گریستن در عزای اهلبیت علیهم السلام فیلم خنده دار کامیونهای الکتریکی تسلا- ایران جیب تیزر فیلم مسلخ Maslakh Trailer ترمیم مو کاشت مو و روش ترمیم مو های فیکس آلمان آموزشهای پیشرفته مدلسازی در 3ds max وقتی ورزش بلد نیستی آموزش مانتوی دو رو برای خانومای كم رو ترمیم مو کاشت مو و روش ترمیم مو های فیکس آلمان مرحله ی دزدی از بانک با زیر نویس فارسی باگ های بازی the killbox ترمیم مو کاشت مو و روش ترمیم مو های فیکس آلمان فیلم مامور محافظ تا مرگ.. دوبله فارسی خاموت زن اتوماتیک ماشین سازی ارومیه راهکار عجیب و جالب... اطرافیان احمدی نژاد در حرم عبد العظیم شعار هر ایرانی، عزل دو لاریجانی بطور اتفاقی دستش میخوره از لحظه وقوع زلزله فیلم برداری میکنه ترمیم مو کاشت مو و روش ترمیم مو های فیکس آلمان رفتن مراحل جی تی ای سن اندرس پارت ۲ نجــات روباه گرفتار در چــاه توســط پیــرمرد کشــاورز كرد دزد گرفتار در دید دوربین مداربسته ترمیم مو کاشت مو و روش ترمیم مو های فیکس آلمان نجات خرس گرفتار در استخر توسط دوست داران حیات وحش در مرودشت! انیمیشن ماجرای جوجه کوچولو دو زبانه با کیفیت عالی فیلم سینمایی جدید با بازی بهرام رادان، ساره بیات، مهرداد صدیقیان، بهاره کیان افشار سریال من یک مستاجرم - قسمت 2 در بیان مظلومیت اهلبیت علیهم السلام (4) فیلم سینمایی جدید با بازی میلاد کی مرام، لیلا زارع، لوون هفتوان 2017 انیمه عاشقانه شکوفایی جوانی - Hanasakeru Seishounen قسمت 26 فارسی سریال من یک مستاجرم - قسمت 8 سریال من یک مستاجرم - قسمت 9 نقد و بررسی بازی Assassins Creed Unity - GT ویدیو سریال من یک مستاجرم - قسمت 10 ترمیم مو کاشت مو و روش ترمیم مو های فیکس آلمان آزمایش تولید برق از سیب زمینی فیلم ایرانی جدید با بازی پرویز پرستویی، امیر جدیدی، پگاه آهنگرانی و لعیا زنگنه سریعترین خاموت زن ساخت داخل با ظرفیت۱۳۰۰عدد خاموت۳۰*۳۰در ساعت مداحی سه ضرب ابراهیم علیخانی ترمیم مو کاشت مو و روش ترمیم مو های فیکس آلمان ترمیم مو کاشت مو و روش ترمیم مو های فیکس آلمان دراگون گیمز تقدیم به اولین رامونا بدولف*نیکی جون* فیلم اجنبی اكشن جدید 2017 | كامل بجودة عالیة ومدبلج للعربیة گروه سنتی شادشو مدلسازی قسمت از یک شیر آتش نشانی شهادت امام رضا ع - حاج صادق آهنگران 5 دابسمش آندیا اسلایم دونه برفیم چالش مجید و گربه های صحنه ی تکان دهنده حمید فلاح (خورشید هشتم) نقاشی من از کیریتو-انیمه SAO فصل سوم دابسمش آندیا جونی عکس هایی که گرفتم(تقدیمی) دابسمش جدید جشنواره دنبال كردن پنیر توسط انگلیسی ها دابسمش [ماعده] ریاضی نهم شب شهادت امام رضا علیه السلام مسجد جامع گیلده آبان ۹۶ مداح اهل بیت آقای هاشمی مداحی زیبای سه ضرب اسماعیل مولاوردی(مسجدحضرت ابوالفضل ع ینگجه) چرا باید خدا رو شکر کرد؟؟ درغربت تک و تنها نماینده ویژه رهبری: خدا لعنت کند آقای جهانگیری را.. کلیپ کوتاه و بسیار جذاب از یونس ترابی - 1 زینب وجت الشمعه/ملا باسم کربلایی با زیرنویس فارسی کلیپ کوتاه و بسیار جذاب از یونس ترابی - 6 کلیپ امام جواد فرشته هامعصومند مشتاق لزیارته...ملا باسم کربلایی با زیرنویس فارسی اربعین نکات بسیار تکان دهنده بر همه سلطانم اما تک و تنهایم... گلچین مداحی؛ ویژه محرم؛ منم باید برم...؛ مداحی سید رضا نریمانی مداحی دلنشین یا عباس ما همه در پناه توایم نوحه ماه می گوید حسین - سید مجید بنى فاطمه خیلی از گناهان را متاسفانه گناه نمی دانیم شهادت هشتمین اختر آسمان ولایت گلچین مداحی؛ ویژه محرم؛ لالا اصغرم - حامد جلیلی اسلامی ترین کشور دنیا نوحه قدیمی ازحاجی جوادجعفرزاده(مسجدحضرت ابوالفضل ع ینگجه ) گوشه ای ازمرثیه خوانی های حاج سید میرحسین کوکمری(مسجدسفیدینگجه) دسته زنجیر زنی هیئت ثامن در صحن ایوان طلای امام رضا شیخ علی اکبر تهرانی صلوات خاصه امام رضا علیه السلام برسی ست جدید لگو ۲۰۱۷ گیم پلی بازی انگیریبرد شیخ علی اکبر تهرانی ترمیم مو کاشت مو و روش ترمیم مو های فیکس آلمان ماجرای دختر آمریکایی که بکارتش را ۳ میلیون دلار به تاجری از ابوظبی فروخت! +عکس آخرین وضعیت آب آشامیدنی در مناطق زلزله زده برسی لگو وین ترمیم مو کاشت مو و روش ترمیم مو های فیکس آلمان شهر لگو موزیک ویدیو مجید اخشابی : نذر هر سال - امام رضا ( ع ) اربعین شهید حججی شهر لگو موزیک جدید معین زد به نام روزی های رفته moein z Rozaye Rafte آهنگ غمگین و آرامش بخش 31 گیمپلی سونیک فورسز پارت1 شهر لگو سخنان رهبرانقلاب در دیدار اخیر، درباره اعتراف ترامپ در ایجاد داعش! ترمیم مو کاشت مو و روش ترمیم مو های فیکس آلمان دختر مبارز رزیدنت اویل گروه سنتی شادشو عزاداری شبهای آخر ماه صفر شب دوم-سال96 چهل دختران نایین نقد و بررسی بازی Sonic Forces - IGN خلاصه فوتبال منچستریونایتد 4-1 نیوکاسل خلاصه فوتبال اتلتیکو مادرید 0-0 رئال مادرید شعبده بازی ترسناک! ترمیم مو کاشت مو و روش ترمیم مو های فیکس آلمان دختر ایرانی تو آمریکا راه افتاده و به ملت فحش ایرانی یاد میده! همدردی با عزیزان کرمانشاه خاموت زن اتوماتیک ماشین سازی ارومیه سریال من یک مستاجرم - قسمت 3 سریال من یک مستاجرم - قسمت 4 سریال من یک مستاجرم - قسمت 5 سریال من یک مستاجرم - قسمت 6 سریال من یک مستاجرم - قسمت 7 سریال من یک مستاجرم - قسمت 12 فیلم دیدنی shaman با دوبله فارسی نوحه جدید از مداح نوجوان[محمدامین کوهانی] مداحی شهادت امام رضا ع قافله 96 سخنرانی رحیم پور ازغدی در مورد دانشگاه های علوم انسانی حضرت علی ع نفس رسول الله ص آیت الله سیدصادق شیرازی فیلم سخنرانی کامل آیت الله قائم مقامی پاسخ ماموستا كریكار به م . عبدالكریم مدخلی كاسه لیس حواشی حضور وحید حقانیان نماینده ویژه دفترمقام معظم رهبر شب شهادت حضرت رسول ص و امام حسن ع 1396-کربلایی حسین طاهری-شور روز جدایی- رضا غلامیان ایژ روسی به سوی تو مدح و مناجات زیبا شهادت امام رضا(ع).به نفس کربلایی میثم علیاری موش رفته تو شلوار مرده آخر خنده از اربعین بگو -اقای نجات محمد حسنی از کرمان بسیار زیبا مقطعی که قدرت استادمصطفی اسماعیل راهویدامیکند خلاصـه بازی: اتلتیکومادرید 0-0 رئال مادرید به زمانی که محبت شده همچون افسانه (آواز دل) تیزر کتاب پدیدارشناسی تجربه زیبایی شناختی THE EVIL WITHIN 2 قسمت دوم منو دوستام وقتی کسی مزاحم میشه آناما دیمه الهی (اشک از چشم همه درمیاورد) خلاصه بازی: ناپولی 2-1 میلان کریس ردفیلد در رسانه های دیگر آهنگ جدید و زیبای ایمان غلامی به نام چقدر راحت شاهکار نوحه ترکی با موسیقی 2_سنی زیبا یارادان داوره عشق اولسون حسین کلیپ لا لایی با صدای مظهر خالقی با زیرنویس مداحی شهادت امام رضا(ع)_میثم مطیعی بوی سیب و حرم حبیب و حسین غریب و کرب و بلا عشق اولسون حسین __نوحه ترکی با موزیک آقام آقام،آقام آقام،آقام حسین(حمیدرضاعلیمی) شرح کار خواننده کورد یوسف هارپوتلو و مرحوم رضا در ارومیه هالی اوهیر*the second holly o'hair* سردار وحید نماینده رهبر: خدا لعنت کنه جهانگیری رو که... المپیاد ورزشی پیش دبستان و دبستان غیردولتی آینده سازان ای شیر شجاعت __نوحه ترکی زیبا ترین دختر کوچولو شعر خوانی جناب شازده درکانون فرهنگی ادبی یکتا سریال جذاب کره ای پاستا قسمت 1 بخش 1 سریال جذاب کره ای پاستا قسمت 1 بخش 2 گفتگو یا رضا مزروعی - نمایشگاه رسانه های دیجیتال روضه گفتگو با حمید رضا محمودی - نمایشگاه رسانه های دیجیتال خفه. کرده بود گفتگو با امیر حسن سعادتی - نمایشگاه رسانه های دیجیتال آموزش اسلایم عروسک چت | آرال چت،چت آرال خلاصه بازی ناپولی 2-1 میلان آموزش آرایشگری گیتار نوازی استاد حبیب محبیان عزیزم❤ بازی Men of War Condemned دوبله فارسی کیلیپی درمورد سالگرد شهدای پلاسکو تنظیم حسین پناهیان طراحی و دیزاین ناخن با رنگ نقره ای انقلاب در ساخت دست مصنوعی هوشمند کنترل از مغز در اطریش آهنگ شنیدنی ماه و ماهی از خواننده نسل جوان عیسی صفری تنظیم و آهنگ سازی حسین پناهیان معرفی نرم افزار CRM اوج مدل مو و مو آرایی جالب با استفاده از دستگاه ها و ابزار هر آنچه که باید در مورد Injustice 2 بدانیدCDkeyshare.ir لب آرایی این اسلایم فرمول جدیده واییییی رفت دل من رفت خخخخخ آموزش میکاپ فوق العاده زیبا و دیدنی چاپ دستی پول چشم آرایی زیبا تنظیم وآهنگ سازی حسین پناهیان آهنگ جدید اشوان به نام منو دریاب مدل موی جدید زنانه تحلیل فیلم کنستانتین تقدیم به اولین واقعی ترین ریون(ربکا)اولین کیوپد(نازنین) تاکید پیامبر ص قبل از شهادت به ولایت امیرالمومنین علی ع ابن جزری پدر علم رباتیک جهان تعمیر سرفیس بوک 2 تنظیم حسین پناهیان ماشین پرنده آموزش بستن موی بسیار شیک شاهنامه خوانی زیبای جناب علی خواستی درکانون ادبی یکتا افشاگری ؛ مهدی جهانگیری به جرم فساد مالی دستگیر شد خبر مهم فوری همه ببینند مخصوصا هانیه از اربعین بگو- اقای حمید ارمانفر از تهران خادم اهل سنت امام رضا(ع) كلیپ زیبای نجوا با امام رضا (ع) تریلر جدید Rainbo Six Siege - Operation White Noise فارسی حرف زدن bts مدل موی جدید و زیبا و در عین حال ساده زنانه فارسی حرف زدن جون جونگ کوک آموزش میکاپ جدید آمدم ای شاه امین رجاییوسپهرامین دوست ومصطفی بهارلو درکانون یکتا مصاحبه ای که تلوزیون پخش نکرد *کرمانشاه* 4 گل در یک بازی از 4 اشتباه دروازه بانان! مدل موی تاج دار زیبای زنانه آهنگ بلوچی جلسه3-هفته3-آموزش آنلاین مدیریت استراتژیک شغل-ارزش ها خنده دار گل نزدن بازیکن برانتفورد از داخل 6 قدم! میکاپ صورت و سفید کردن دندان سلام بر عباس - کربلایی عادل نجفی اموزش کامل تبدیل هیستوری به هیت لیست + اطلاعات خنده دار سنگ برادران رضایی محمدحسین حدادیان صفر۹۶هیئت مکتب الزهرا-سر از دامن لطف مسئولین دقیقا چه کار می کنند؟ ● استاد رائفی پور ان تنکرونی فانا بن جعفر(کربلایی علیرضا رضایی) حالا که من از حرم دورم/شور بسیار زیبا/کربلایی حسن وحید عزاداری کربلایی رضا حسین زاده در روز 28 صفر در حسینیه هیئت فداکاران حسینی فسقندی امام زمان عزاداری کربلایی اکبر عشقی در روز 28 صفر در حسینیه هیئت فداکاران مداحی به مناسبت زلزله زده های کرمانشاه و شهادت امام رضا(ع) صادق زیباکلام: من از هلال احمر حلالیت میطلبم ماموستا كریكار/ عذر تراشی مدخلیها برای حاكمان بی دین شب شهادت حضرت رسول ص و امام حسن ع 1396-کربلایی حسین طاهری-شور شب شهادت حضرت رسول ص و امام حسن ع 1396-کربلایی حسین طاهری-شور معجزه قران شب شهادت حضرت رسول ص و امام حسن ع 1396-کربلایی حسین طاهری-واحد و تک استاد رائفی پور - نشانه های ظهور در پیاده روی اربعین! کربلایی جواد مقدم دیوونگی کارمه در غمت شور فوق العاده شب شهادت حضرت رسول ص و امام حسن ع 1396-کربلایی حسین طاهری-واحد هیئت عزاداران علی ابن ابی طالب پاسخ ماموستا كریكار به عبداللطیف مدخلی شب شهادت حضرت رسول ص و امام حسن ع 1396-حاج محمدرضا طاهری-نوحه شب شهادت حضرت رسول ص و امام حسن ع 1396-حاج محمدرضا طاهری - کربلایی حسین طاهری-زم منزل شیخ عباس صحبتهای جنجالی احمدی نژاد: ما با لاریجانی ها مخالفیم شب شهادت حضرت رسول ص و امام حسن ع 1396-حاج محمدرضا طاهری - کربلایی حسین طاهری-زم داعش در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)(1) ماموستا كریكار/ راه پیامبران راه غیرت و شرف شب شهادت حضرت رسول ص و امام حسن ع 1396-حاج محمدرضا طاهری - کربلایی حسین طاهری-زم مداحی فارسی ترکی جواد مقدم شهادت امام رضا سلام الله علی ایام محسنیه هیئت خدام العباس (ع) خرمشهر داعش در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)(2) بعد از وفات پیامبر(ص)... شور عربی هیئت خدام العباس(ع) خرمشهر شب شهادت حضرت رسول ص و امام حسن ع 1396-حاج محمدرضا طاهری-زمزمه دهه محسنیه هیئت خدام العباس(ع) خرمشهر ویدیوی حافظ ناظری از مناطق زلزله زده توهین های وقیحانه حسن عباسی به علی دایی و علی کریمی،... ⭕️ روایت بازیگر تلویزیون از شیطنتش در پیاده روی #اربعین داعش در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)(3) شب شهادت حضرت رسول ص و امام حسن ع 1396-حاج محمدرضا طاهری-روضه شب شهادت حضرت رسول ص و امام حسن ع 1396-حاج محمدرضا طاهری-صحبت درباره زلزله زدگان شب شهادت حضرت رسول ص و امام حسن ع 1396-حاج محمدرضا طاهری-مناجات اپلیکیشن اندروید موج حرم بتن ریزی 7000 متر مربع زمین در دو روز .. سن سن منیم گوزلیم (همینه همینه که هست) عالیییی حتما گوش کنید امام رضا آقام آقام آقام آقام حسین_نوحه ترکی گفتگو با مانوئل اوهانجانیانس- نمایشگاه رسانه های دیجیتا کنفرانس مطبوعاتی فدرر/ فدرر، گافن در فاینالز 2017 سریال جذاب کره ای پاستا قسمت 1 بخش آخر چوللرده آهولار ملر _نوحه ترکی حضرت علی اصغر آوای خسته دلان علیرضابرمور فیلمی اتفاقی از لحظه زلزله در سرپل ذهاب گفتگو با کیوان نقره کار - نمایشگاه رسانه های دیجیتال مرحله GTA SA دوبله فارسی بنیادگرایی،علل واکنشهای تند برابر ایران-غلامعباس توسلی مو فیلم آموزشی چیز کیک توت فرنگی بدون فر مو فیلم آموزشی تخلیه کردن محتویات شکم ماهی با استفاده از د تقدیم به اولین و آخرین و واقعی ترین برایر بیوتی در کل جهان آجی نازنینننن فیلم آموزشی تهیه بیف استراگانف اسلایم شفاف من توضیحات تقدیم به اولین و آخرین و واقعی ترین و اصلی ترین ریون کویین در کل جهان خواهرم ربک دوبلم از باربی ویدیو برای دوبله گروه beauty voice بقیه هم توضیحاتبخونن سونیک و راز حلقه ها | ملاقات سونیک با علی بابا ( تیلز ) میکسی از تمام دختر های لاک پشت های نینجا تقدیمی سونیک و راز حلقه ها | 3 ارزوی سونیک کنسرت problem آریانا گرانده پارت اول(اپارات خیلی کافری) باتر فلیکس دوبله تمرینی اعضای گروه از انیمیشن آواتار کارتون مستربین یه تیکه جالب از اریانا(اپارات پاک نکن) کارتون اوگی و سوسک ها کارتون تام و جری کارتون تیتان ها به پیش کارتون تام و جری عکس هایی از ارافتر های شن باربیم ساخت خودم کارتون بن تن BEN 10 کارتون بن تن BEN 10 کارتون تام و جری بپربپر یه کلیپ خوشگل از اما واتسون (بازیگر هرمیون در هری پاتر کارتون تیتان ها به پیش آهنگ رینبودش هلال احمر دزده، پولاتون رو بدین به ما! اولین تیزر انیمیشن INCREDIBLES 2 کارتون ورزشی انقدر گفتیم مرگ بر فلان کشور که الان سر خودمون اومده !! آنونس فصل ششم سریال بازی تاج و تخت شلیک افسر آمریکایی به مرد سیاهپوست با دستان بالا آنونس جنگ ستارگان هفت میگفتی جدا نمیشیم ما,شدیم ولی... فعال سازی Left + Right + Voice Of The God در Cod Zombie آموزش اسلایم و توپ ضد استرس 10 بازیکن افسانه ای فوتبال جهان که هرگز فراموش نمی شوند تیزر انیمیشن «شگفت انگیزان ۲» دانلود قسمت 95 سریال پاتریکس دوبله در تلگرام @Tasvirfa خبری خوش در غبار زلزله آنونس فیلم room کتک کاری شکنجه جنایت دلخراش میانمار 18+ شلیک به یک زندانی از داخل سلول توسط افسران آمریکایی وقف و امنیت عذایی آهنگ آرش روی حرکات کره ای سرقت مواد غذایی از فروشگاه توسط یک خانم سرنوشت جمهوری اسلامی! ظهور یا سقوط؟ جلسه چهارم اولین تریلر انیمیشن شگفت انگیزان 2 (The Incredibles 2) ترانه های کودکانه _ چهار رفیق، نقشه دقیق _ Taranehaye K سکانسی تاثیرگذار و زیبا از مصائب مسیح(2004) American Truck Simulator New Mexico تهران سی دی شاپ آغاز یک امپراطوری با دوبله فارسی - دنیای داوینچی اهنگ ورتی حضور Noctis Lucis Caelum در بازی Tekken 7 تیزر سونیک فورسز از(سونیک گیم) طاهره جوان حمله سازماندهی شده نیروهای افراطی به بست نشینان افشای دروغ سردار جعفری! پاسخ در این ویدیو . . تقدیم به تمام دوستام خلاصه ی حرف های ترامپ دیو و دلبر (1991) -- تریلر انیمیشن سینمایی هتک حرمت حرم عبدالعظیم حسنی/ لباس شخصی ها با وحشی گری.. میراکلس قسمت 6 فصل 2 (انگلیسی) توضیحات کپی ممنوع ترانه های کودکانه _ کبوترا _ Taranehaye Koudakaneh حمله سازماندهی شده نیروهای افراطی به بست نشینان ابجی اینجوری که تو ورزش میکنی میترسم پاره بشی حمله سازماندهی شده نیروهای افراطی به بست نشینان گزارش تند ۲۰:۳۰ از عکسهاو فیلمهای بازیگرمعروف ترک دانلود فیلم لیگ عدالت Justice League 2017 میکس حرفه ای از سانست شیمر به خاطر ۱۰۰تایی شدنم توضیحات باب اسفنجی روز وارونگی دوبله ی فارسی ❤هچیمال❤Colleggtibles❤جدید من❤ جنگ جهانی سونیک فصل 3 قسمت 17 دابسمش من .....ارام آشپزی با اسکورپیون و فردی کروگر در مورتال کمبت سونیک فورسس | گیم پلی کامل مراحل داستانی اپیزود شدو ! کارتون دوستان جنگل - قسمت 63 کارتون دوستان جنگل - قسمت 41 کارتون دوستان جنگل - قسمت 42 کارتون دوستان جنگل - قسمت 43 کارتون دوستان جنگل - قسمت 43 کارتون دوستان جنگل - قسمت 44 کارتون دوستان جنگل - قسمت 45 دوستان درخت شادی . شجاعی؟ پس امیدوارم دووم بیاری کارتون دوستان جنگل - قسمت 46 کارتون دوستان جنگل - قسمت 47 کارتون دوستان جنگل - قسمت 48 کارتون دوستان جنگل - قسمت 49 کارتون دوستان جنگل - قسمت 50 کارتون دوستان جنگل - قسمت 51 کارتون دوستان جنگل - قسمت 52 کارتون دوستان جنگل - قسمت 53 کارتون دوستان جنگل - قسمت 54 کارتون دوستان جنگل - قسمت 55 کارتون دوستان جنگل - قسمت 56 کارتون دوستان جنگل - قسمت 57 کارتون دوستان جنگل - قسمت 58 کارتون دوستان جنگل - قسمت 59 کارتون دوستان جنگل - قسمت 60 کارتون دوستان جنگل - قسمت 61 کارتون دوستان جنگل - قسمت 62 دوستان درخت شادی داغ نهان - محمد اصفهانی فیلم آموزشی تهیه چیز استیک در نان حلقه ای سربازان و افسران میهن پرست درخدمت زلزله زدگان 40 کار ساده که زندگی شما را متحول میکند تقدیمی واسه♡اشلین جووووونم♡ سخنان کذب و بی‌پایه «وحید حقانیان» با نظرات کارشناسان مسکن در تضاد کامل است تست سرعت و ضد گلوله بودن mc larenدر gtav خلاصه بازی لیورپول 3-0 ساوت همپتون (نسخه طولانی) حرکات اعضای قهرمانان تنیس به صورت واقعی!!! ویژگی نسخه سوییچ بازی Resident Evil Revelations - گیمر سخنان مشایی در بست شاه عبدالعظیم !! - از نظر ایشون روز مهمیه ! آهنگ باب اسفنجی دوبله ی پرشین تون 6 آهنگ برتر فوجی دانلود قسمت 253 سریال پویرازکارایل دوبله در تلگرام برای مسابقه ی تی تی عضو گروه دوبلاژ تغییرات جالب در بدن با خوردن 3 خرما ورود اعضای مورتال کمبت مثل رپتایل تقدیم به اولین رریتی آجی جونم ملودییییی سمزدایی سریع کلیه ها با این نوشیدنی هندسه الگوی -استاد منتظری آموزش معاد شناسی دین و زندگی کنکور مجموعه آموزشی ۰تا۱۰۰ ماین کرافت پارت۱ آموزش مبحث نمازوروزه باتصویرسازی بی نظیراستادیوسفیانپور Dariush - Nefrin Nameh داریوش نفرین نامه صدای زیبای «ابوبکر معروفی» شهید راه انسانیت كه در حال كمك به مردم زلزله زده فوت شد اسکین من و N.I.M+ هیروبراین غیبی!!!! کریس ایوبانک جونیور کارتون دوستان جنگل - قسمت 63 کارتون دوستان جنگل - قسمت 64 کارتون دوستان جنگل - قسمت 65 پارتیشن و دیواركوب شاددل٢٢٣٣٧١٣٢ در چند سالگی ازدواج خواهید کرد؟ 10 سوال که نشان می دهد شما در چند سالگی ازدواج می کنید!!! کارتون دوستان جنگل - قسمت 66 ظهور جن در سونامی کارتون دوستان جنگل - قسمت 67 کارتون دوستان جنگل - قسمت 68 کارتون دوستان جنگل - قسمت 69 مقدمه ها و اندیشه تحقیق ها2دین و زندگی کنکور کارتون دوستان جنگل - قسمت 71 به دنیا آمدن یک نوزاد در بیمارستان صحرایی در سرپل ذهاب کانال پونی کوچولوی من کارتون دوستان جنگل - قسمت 72 کارتون دوستان جنگل - قسمت 73 خانه ضد زلزله کارتون دوستان جنگل - قسمت 75 کارتون دوستان جنگل - قسمت 76 به مناسبت شهادت امام خوبی ها * حضرت رضا(ع) * حل تست مبحث هدایت دین و زندگی کنکور کارتون دوستان جنگل - قسمت 80 خلاصه بازی: وست برومویچ 0-4 چلسی کارتون دوستان جنگل - قسمت 82 کارتون دوستان جنگل - قسمت 83 خلاصه بازی بارسلونا 3 - لگانس 0 آموزش تکنیک های کلیپ سازی با افترافکت کارتون دوستان جنگل - قسمت 84 مرگ پدر خوانده مخوف مافیا کارتون دوستان جنگل - قسمت 85 کارتون دوستان جنگل - قسمت 86 زمزمه خروج ترکیه از ناتو به گوش میرسد خلاصه ای از زندگی شهید ادواردوآنیلی تنها وارث شرکت فیات باربی جدیدم متلم جی تی ای وی برای اندروید - 2017 جی تی ای وی برای اندروید - 2017 - 100%کار میکنه اجاره خودرو نیسان جی تی و تسلا مدل س آموزش انیمیشن (فایل کامل) / درس سوم / پرشین انیمیشن آموزش مبحث هدایت دین و زندگی کنکور کاخ سفیدو حسینیه میکنیم تقدیم به(میشل مرمیدددد) زیبا کلام. هلال احمر کارش خیلی خوب بوده. من ازشون حلالیت می طلبم. ولی تلویزیون هزارحلالیت باید بطلبه چگونه دینی صد کمک کرد تا در 30 سالگی به دندانپزشکی برسم جمعبندی و من آیاته 2 دین و زندگی کنکور دوستان درخت شادی گرگ خخخخخ سرزمین رایانه - Lego Marvel Avengers Trailer سرنوشت برخی لباسهای ارسالی به مناطق زلزله زده خلاصه بازی وست برومویچ 0-4 چلسی @ خنده دار husseinabdik2 گیم پلی بازی Dragon Quest Builders - نتدونه دوستان درخت شادی حل تست هدایت دین و زندگی کنکور گوش کن ترانه طنزآمیزی از شجریان که نشنیده‌اید: ننه‌جونم سر پیری ز مو مینی‌ژوپ مخه! حمله هوایی روسیه به داعش در بوکمال دیرالزور (قسمت سوم) جوگیر شدن به این میگن دریفت 360درجه با 405 گیم پلی بازی Mafia 3 - نتدونه میکس دانی تقدیمی آهنگ جان سینا پارتیشن شاددل ٢٢٣٣٧١٣٢ نصب دكور مغازه ساخت جعبه ی کادو((توسط خودم)) توپ ضد استرس من ❤ آموزش درست کردن موی باربی ها❤ مقایسه هزینه های عیاشی با هزینه های بازسازی اردبیل با سلام خدمت ماینر ها آموزش هدایت دین و زندگی کنکور عکس های پشت صحنه نمایش مصیبة الشام محرم 96 شهرستان کارون موسسه زبان کیش گرمسار،سطح E2 مطابقت پکیج های دینی صد با کنکور 95 نماهنگ زیبای "رضا غریب الغربا رضا معین الضعفا" ATV Drift & Tricks تهران سی دی شاپ اسلایم هایی که خیلی دوستشون دارم(دنبال کنید قطعا دنبال میشید به نفعتونه) تیزر تریلر انیمیشن The Incredibles 2 2017 دعوا جمعبندی و من آیاته1 دین و زندگی کنکور نوستالژی نخسه جدید اجاره خودرو سانتافه تیزر تبلیغاتی 09124101040 حل فوق سریع تست های دینی کنکور 95 رشته تجربی بخش 2 هوشمند سازی کتاب ها با استفاده از تکنولوژی "AR" حل فوق سریع تست های دینی کنکور 95 رشته تجربی بخش 5 دوصطدارم تورو بی اندازعـــ حل فوق سریع تست های دینی کنکور 95 رشته تجربی بخش 3 حقه بازهای روزگار خلاصه بازی بایرن مونیخ سه - صفر آگزبورگ خلاصه بازی لورکوزن دو - دو لایپزیش این دیگه کیه یا حسین من رو دومبال کنید محمد درویشی دوبله ی من از پرنسس و پاپ استار ترساندن شدید سم اسمیت توسط الن (فوق العاده جالب) نقاشی های من ریمستریو بدون ماسک پروژه افتر افکت نمایش لوگو با افکت اژدهای آتشی لحظات خنده دار در(GTAVONLINE) [فوق طنز] سه نکته برای اینکه صورت تُپل تری داشته باشید| سلامت| قسمت چهارم مصطفی یگانه - اون روزا مداحی ویژه شهادت امام رضا(ع)حاج محمود کریمی موشن گرافیک YOOX برای کریسمس نگاه نزدیک و بررسی اولیه گوشی وان پلاس 5T طوطی ملنگوی شیطون ماکان بند چالش های خرید خودرو اجاره خودرو توسان نیو تیزر تبلیغاتی تجربی 95قسمت اول دین و زندگی کنکور موزیک ویدئو گروهbts کاملا جدید و رویایی مطابقت پکیج های دینی صد با کنکور 95 THE EVIL WITHIN 2 قسمت اول آموزش نرم افزار cura (قسمت دوم) پونی کوچولو دوبله فارسی فصل3_قسمت_6 بازسازی ساختمان شاددل 09126852502 توحید شناسی:خالقیت دین و زندگی کنکور مدیریت ریسک پروژه: Summary task آهنگ جدید از مهراب بنام بانو میکس آهنگ مفت بری با صدای مهراب اهنگ جدید مفت بری مهراب با شایان جوکار اهنگ جدید مهراب مفت بری شبده بازی جالب است من محمد درویشی حستم هره مهراب - مفت بری Mehrab - Moft Bari !‎مداحی با آهنگ دوست دارم محسن یگانه آخرین تصاویر مستند ارسالی از مناطق زلزله زده کرمانشاه زلزله کرمانشاه و قصر شیرین مجوعه ای از عکسهای این مصیبت توحید شناسی:ربوبیت دین و زندگی کنکور جواب احمدی نژاد به سوالی در مورد تخریب ساختمان های مسکن مهر. رو کم نمیاره عجیب در عجیب جن وحشتناک و عجیب و واقعی به شکل هشت پا! اهنگ جدید امیرتتلو به نام از پنجره ببین بیرون و آموزش نرم افزار cura (قسمت چهارم) اهنگ فوق العاده جدید مهراب(اول من) حمله هوایی روسیه به داعش در بوکمال دیرالزور(قسمت چهارم) نماز صبح رویایی زیبای مکه مکرمه 27 آبان 1396 نماز مغرب رویایی زیبای مکه مکرمه 27 آبان 1396 خوب شیم- این قسمت "سرطان دهان" طالع بینی به سبک عشق حرف حالیش نیست نماز عصر رویایی زیبای مکه مکرمه 27 آبان 1396 توحید شناسی2 دین و زندگی کنکور تشکر ماموستا ملا واحد توفقی از جوانمردان ارتش که غذای خودشان را به هموطنان دادند واکنش هفت کوتوله وقتی سفید برفی میمیره کسب درآمد 45/000تومان در ماه با روزی 2 ساعت کار نقش گریزمان برای کله پا کردن کریس رونالدو لباس مجلسی مزون تندیس زیست مهارگرهای فرمونی در خدمت تولید غذای سالم انسول زیبا پنجاه کیلو البالو بایرن_آگزبورگ (۳_۰) روش مردن و بهترین بازیکن شدن در بازی Overwatch حامداهنگی فیلم غمگین پرورش قارچ دکمه ای زیر نظر دکتر اردلان قیلاوی زاده۰۹۳۵۸۲۵۳۹۴۵ میکس آهنگ مهراب به نام ققنوس میکس آهنگ مهراب به نام نشد تفاوت انداختن میکرفن شوگا و وی. به کانالم سربزنید پاسخ صریح مهناز افشار در مورد پرونده همسرش خلاصه بازی لیورپول 3-0 ساوتهمپتون خانه آبشار اثر فرانک لوید رایت فوکس ته یون catch me if you can. به کانالم سربزنید شوهر ناک اوتی زیبا از حمزه مرادیان ویدیو میکس جدید و دیدنی آهنگ مهراب به اسم ان ای گیم پلی بازی Guitar Hero 3 - Legends of Rock - نتدونه تاکسی های پرنده UBER بن تن فصل اول قسمت هشتم دوبله ی فارسی توحید شناسی:همه توحیدها دین و زندگی کنکور توحید شناسی:حل تست1 دین و زندگی کنکور دانشنما گیم پلی بازی کلش رویال/ خر تو خر پارتیشن تكجداره پارتیشن بیمارستانی٠٩١٢٦٨٥٢٥٠٢ خلاصه بازی هوفنهایم یک - یک فرانکفورت آموزش ویدیویی شنا کرال پشت طبیعت بندپی سرور من در ماینکرافت(توضیحات مهم) واقعیت و اون چیزی که بهمون نشون میدن.bts. به کانالم سربزنید بوجود آمدن شکل عجیب قبل از انهدام خودروی انتحاری داعش دیابت بارداری چیست؟ تعجب عارف از تحریر های محسن یگانه پونی کوچولو دوبله فارسی فصل 3_قسمت 7 زیبائی خلقت الله در سوره الرحمن تلاوت زیبای قرآن کریم اسلایم شفاف من مداحی حاج سید صادق مرعشی روز 29 صفر بیت الحسن (ع) منتظر کیست؟ (مواظب بهائی ها باشید) دومین بازخوانی اشعار شیون فومنی شلیک اشتباهی افسر آمریکایی به بازیگران حین فیلمبرداری میکس اهنگ مهراب به نام بانو انیمیشن کوتاه 2017 / جدید جدید شاهکاری از رتبه 300 کنکور! راز درصد بالای 90 دینی کنکور خلاصه بازی: پاری سن ژرمن 4-1 نانت تریلر بازی بلاد بورن برای ps4pro درسنامه کامل توحیدشناسی دین وزندگی کنکور اهنگ جدید حمید صفت می خونه تقدیم به متولدین تیر ماه ( منم متولد تیرم ) بهزاد لیتو و دستگاه عروسک سریال (داستان ما) قسمت اول پارت 2 !توضیحات! برسی لگو کاپیتان آمریکا خلاصه بازی لگانس 0-3 بارسلونا (نسخه طولانی) ماکان بند باروووون بررسی نسخه نینتندو سوییچ بازی Skyrim اعجاب انگیز!!مطابقت92%پکیج دینی100یوسفیان پورباکنکور96 گاد آف وار 4 خنده دار - پارت 1 (حتما ببینید!) مهرداد هیدن و جی جی معاد شناسی دین و زندگی کنکور تقدیم به دوستها رنگ امیزی سوله .کریمی 09153870406 اعجاب انگیز!!مطابقت92%پکیج دینی100یوسفیان پورباکنکور96 فیلم شوکه کننده ازگلوله باران یک مرد توسط پلیس آمریکا تقدیم به خانومم قضاو قدر:تست مفاهیم دین و زندگی کنکور زیارت كربلا ، اربعین، سبكهای متنوع عزاداری تلاوت قرآن کریم با ترجمه فارسی سوره الملک 67 Quran Kareem ba Tarjuma Sura Al-Mulk تلاوت قرآن کریم با ترجمه فارسی سوره الحشر 59 Quran Kareem ba Tarjuma Sura Al-Has بهترین و زیباترین تلاوت قران کریم با ترجمه فارسی درگ بوگاتی و نیسان جوک تقویت شده «امام ضامن» بانوای فوق العاده علی فانی سیدعلی مومنی-شب شهادت امام حسن ع -زمینه-عزات غریبه .فقط ببین. مهمومه هاللیله الروح...ملا باسم کربلایی بازیرنویس فارسی قضاو قدر:مفاهیم دین و زندگی کنکور خلاصه دیدار لیورپول 3 - 0 ساوتهمپتون سیدعلی مومنی-شب شهادت امام حسن ع -زمینه-لطمه زنی رهام و رادین عزیز انیمیشن جدید 2017/ پخش اول از پرشین انیمیشن پرورش قارچ دکمه ای زیر نظر دکتر اردلان قیلاوی زاده۰۹۳۵۸۲۵۳۹۴۵ دانلود قسمت 23 سریال خانم فضیلت و دخترانش در تلگرام خواندن اذان و اقامه در گوش نوزاد توسط فرمانده ارتش اشعار مذهبی -شهادت امام رضا ( ع) - خواننده علی سیار سیدعلی مومنی-شب شهادت امام حسن ع -واحدبسیار زیبا -1 تریلر بازی farcry5 خرید و sport کردن ماشین در بازی gta v معاد شناسی دین و زندگی کنکور اسکان موقت زلزله زدگان از سه شنبه هفته جاری بدلکاری با پاراموتور حتماً ببینید تعداد کمی از این ویدیو تو اپارات هست یونس عظیمی سیدعلی مومنی-شب شهادت امام حسن ع -واحدبسیار زیبا-2 خنده دار بازی Tower 57 منتشر شد رنگ امیزی سوله .کریمی 09153870406 قطعه «آمدم ای شاه، پناهم بده» با صدای استاد کریمخانی نماهنگ دل شکسته با صدای غلامرضا صنعتگر homayoun alizade - یه روزه دیگه وبای نسل قسمت 7 گیم پلی RE ZERO HD به زبان فارسی / گازززززز انباگسینگ بازی بلاد بورن برای ps4pro فردی که با مالیدن پماد غیب میشود امام رضا علیه السلام - استاد محمد شجاعی گیم پلی بازی بلاد بورن من برای. ps4pro مثنوی آموزش HTML - قسمت اول دوعل فوتبالیست ها در برابر زامبیها سیدعلی مومنی-شب شهادت امام حسن ع -شور طوفانی فوری/ حمله لباس شخصی ها به بست نشینان حرم عبدالعظیم کلیپ روشن کردن شمع که 7 سال پیش جادوگرپارس انجام داد. سریال تنها در خانه قسمت ۳ باربی چند ترفند برای از بین بردن زنگ زدگی ابزار شب شهادت امام رضا شاهرود،شهرک بهشتی،هیئت متوسلین به آقا سیدعلی مومنی-شب شهادت امام حسن ع -شور قدیمی-بسیار زیبا آموزش ست وسایل کهکشانی(گلکسی) رنگ امیزی ایرلس 09153870406 کریمی رنگ امیزی جدول .کریمی ۰۹۱۵۳۸۷۰۴۰۶ امپراطور جدید بررسی تخصصی هنسی ولوسی رپتور 6X6 مستند کمک به زلزله زدگان غرب ایران گیم پلی بازی Uncharted 3 در PS3 - نتدونه عشق من اختلال روانی اضطراب و وحشت فراگیر(G.A.D) گیم پلی بازی Forza Horizon 3 در Xbox One S - نتدونه سیدعلی مومنی-شب شهادت امام حسن ع -شور زیبا-کربلا آپدیت بازی Plague Inc ویروس جدیدی دارد قضا و قدر: آیات تقدیر دین و زندگی کنکور قضا و قدر: آیات قضا دین و زندگی کنکور انتشار تبلیغ تلویزیونی جدید فیلم Star Wars: The Last Je اختیار دین و زندگی کنکور فراگودفری کجایییییی؟؟؟-توضیحات مهم مهم مهممم نحوه مطالعه دین و زندگی کنکور 1 قضا و قدر: حل تست ها دین و زندگی کنکور قضا و قدر دین و زندگی کنکور سیدعلی مومنی-شب شهادت امام حسن ع -شور قتلگاه مسابقه ی عالی اسلایم برتر+اسلایم ۳ ماه پیشم(توضیحات مهم) مجموعه تصادفات کوادکوپتر اسپارک معرفی شارژر جدید DJI Spark مهراب کری خوانی تاریخی رضا جاودانی برای هواداران بارسلونا وقتی یک سگ روی بچه اش حساس است اعمال تنظیمات پیشرفته کلمه عبور در processmaker معضلی به نام "زلزله زده نماها"به روایت یکی ازمردم ازگله کتک کاری یاران احمدی نژاد در عبدالعظیم پرورش قارچ دکمه ای زیر نظر دکتر اردلان قیلاوی زاده۰۹۳۵۸۲۵۳۹۴۵ پیاده روی بابرده های سگی در غرب !!! ستون های بتنی مسکن مهر که با شن (گل) پر شده بود هلال احمر اولین تیزر تریلر The Incredibles 2| شگفت انگیزان 2 آهنگ محمدعلی کریمخانی با نام آمدم ای شاه پناهم بده آهنگ کردی آتش سوزی عظیم ساختمان چند طبقه در نیویورک یادواره شهدای دانلود قسمت 20 سریال ماه کامل با زیرنویس در تلگرام جوجه فنچ های من معرفی تیم درمان مراکز سبک زندگی سالم دکتر کلاهدوزان موزیک ویدیویی محشرررررر از سلنا گومز (نبینی نصف عمرت بر فناست) زیارت حرم امام رضا (ع) توسط رهبر انقلاب نمایش زیردریایی بزرگ ارتش سوریه نحوه مطالعه دین و زندگی کنکور2 آزادی روستای قصر علی در ریف حماه توسط ارتش سوریه حال و هوای بارگاه منور رضوی در شب شهادت امام رضا (ع) میکس اجرای زنده آهنگ های امام رضا 1 و 2 _ حامد زمانی مصاحبه همایش تبریز دین و زندگی کنکور من برگشتم پرورش قارچ دکمه ای زیر نظر دکتر اردلان قیلاوی زاده۰۹۳۵۸۲۵۳۹۴۵ رنگ امیزی اسکلت سوله 09153870406 کریمی . هایلایت: وست برومویچ ۰ - ۴ چلسی صلوات خاصه امام رضا (ع) اهنگ تاوان آموزش فیزیک تیزهوشان نهم - فصل ۱ (حرکت-قسمت ۳) یه استوری خوشگل و جدید و خوش انرژی از بهترین شومن دنیاااا❤❤ تورو خدا توضیحاتو بخونید اسلایم های برتر خوراکی خلاصه بازی الهلال عربستان 1 - اوراواردز 1 مطابقت تست های 95قسمت اول دین و زندگی کنکور حرکات لیونل مسی مقابل لگانس جز تو کی میتونه عزیز من باشه.... کشت خلط و ترشحات سینوسی پرورش قارچ دکمه ای زیر نظر دکتر اردلان قیلاوی زاده مطابقت تست های 95قسمت دوم دین و زندگی کنکور معاد شناسی : جمعبندی دین و زندگی کنکور دانلود قسمت 11 سریال عشق اجاره ای با زیرنویس در تلگرام تلویزیون اولد ال جی oled 65c6p گل زیبای ثانیه ۵۹ سروش رفیعی برای الخور پراید حیا کن گل ممد و رها کن خلاصه بازی لسترسیتی 0-2 منچسترسیتی دابسمشی از خودم ولوله،تا اسم تو میاد میشه زلزله(علیرضا رضایی) خاک پای همه ی اهالی کرمانشاه و هموطنان مهمان نواز کرد معرفی :خوب بد جلف دوربین های تحت شبکه در اسکایپ و دیگر پلتفرم ها ارتباطی پرورش قارچ دکمه ای زیر نظر دکتر اردلان قیلاوی زاده۰۹۳۵۸۲۵۳۹۴۵ خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4-1 نانت برای رفقای گلم بخونیدخییلی قشنگه کودکانه ای در دل فاجعه زلزله غرب کشور فیک فوق العاده از کایری ایروینگ سریال عشق اجاره ای با زیرنویس به صورت کامل در تلگرام @T داره کمرشو می خارونه ویدئویی از گلایه غم بار مردم زلزله زده از رئیس جمهور آهنگ رودخانه سوانی با پیانو - مانا مسگریان حکایت مغازه دار خوش خواب و دزد ناشی پرورش قارچ دکتر اردلان قیلاوی زاده۰۹۳۵۸۲۵۳۹۴۵ شعبده بازی از بین بردن موهای زائد ، طب سنتی اسلامی دکتر ضیائی فولکس واگن ویرتوس سدان رسما معرفی شد! 10 ترفند عالی در زمینه غذا هاشور ابرو میکروپیگمنتیشن ابرو میکروپیگمنتیشن نفس مداحی کربلای حسین صفایی زاده دستگاه پوست کن پسته اموزش swamp کردن dragon به وسیله egg dragon درماینکرافت(قسمت اول)minebax group کلیپ اولین سمینار آموزش تجارت رباتیک در ایران ایونت هالوین پرورش قارچ دکمه ای دکتر اردلان قیلاوی زاده ۰۹۳۵۸۲۵۳۹۴۵ ماین کرافت | ساخت دستگاه tnt پرتاپ کن قصه سارا چگونه اسپرم مردان را زیاد کنیم؟ طب اسلامی دکتر ضیائی شعرخوانی شاعر جوان دماوندی در هم دردی با زلزله زدگان غرب کشور نصب مود اتومات در gta sa فیلم آموزشی تغییر رمز جیمیل در موبایل اندروید آموزش ساخت بالن با بادکنک دم دار - آموزش بادکنک آرایی وقتی میخوای خودتوبه زور تودلش جاکنی 14 ترفند عالی برای مدرسه حمله هوایی روسیه به داعش در بوکمال دیرالزور (قسمت پنجم) گیم پلی بازی Portal 2 - نتدونه مسابقه ماشین سواری با ماشین های مسخره علت استرس زمان زایمان!!!! ، طبیب ضیائی فینال لیگ قهرمانان سال 2016 مقدماتی فوتبال بانوان آسیا: ایران ۱۲- سوریه ۰ دابسمش ابجیم دلارام عملیات نجات ۱۶ ساعته زن باردار از زیر آوار در سرپل ذهاب اصیل و سنتی دوزبازی بعد از زلزله! پروژه افتر افکت تریلر فیلم اکشن تسلا و کشنده ی رویایی اش با شتاب ۵ ثانیه ای! زلزله کرمانشاه هک مزرعه شادی. لذت طراحی در سرعت طراحی است تقدیمی دلارا به مناسبت (برنده شدنش تو مسابقه) مرحله 4,5 احمق به روایت تصویر کلیپ اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات کرمانشاه اسلایم های عالی پیاده روی از بقعه دحیه کلبی ابراز خوشحالی فرزاد فرزین از اجرای کنسرت در ونکوور ماشین بتمن در بازی gta v online 9 نفر از اعضای 11 نفری یه خانه زیر آوار جان باختند نقد و بررسی کارت های گیمینگ و ماینینگ AMD Sapphire انتظار زبان_واژگان درس 5 پیش_اناری_موسسه ونوس لیزر فول کالر rgb فوتبال هک تلگرام روش دایورت ویژگی و خصوصیات رشد و اعتمادی1_موسسه ونوس سقوط تابلو تبلیغاتی درولیعصر تبریزکه جان یک نفررا گرفت 20 تا از جدیدترین ترفندهای دانش آموزی ویژگی و خصوصیات رشد و اعتمادی2_موسسه ونوس Lets Hexagon !!! بیاین شش ضلعی بکشیم حضور تیم اعزامی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در کرمانشاه ویژگی و خصوصیات رشد و اعتمادی 3_موسسه ونوس دستگاه حفار تقدیم به دوست جدیدم لگوی پارسا برای مسابقه ی لگوی 2 اقای راوی تقاضای کودک کورد از رئیس جمهور اسلایم نارنجی زنی که در مشهد به امام رضا دهن کجی میکرد استاد دانشمند صلوات خاصه امام رضاکانال خدا jhmvd@ ریاضی_هم ارزی های مرتبه2 و پیوستگی_مهربان_موسسه ونوس

آخرین خبرهـا