طب سوزنی و یا ایمپلنتی ، کدام استراتژی درمانگر آلام تهران است؟

یک عضو هیات علمی دانشگاه، مگامال‌ها را پدیده نوظهور شهری دانست و گفت: استراتژی‌های طب سوزنی و یا ایمپلتی می‌تواند در برخورد با اثرات این پدیده‌های نوظهور شهری موثر باشد.

مجتبی رفیعیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مگامال‌ها، زندگی و تفریحات شبانه، اتوبان‌ها و ....جریان‌های نوظهور و نوپدیداری در شهر بوده که به تازگی در قالب الگوهای نوینی (از بعد میزان اثر ،مقیاس کارکردی ، حجم سرمایه گذاری و ارزش های معماری و فن آوری ) ظهور پیدا کرده و در نظام شهری در حال تجربه آن هستیم، گفت: متاسفانه این‌ها پدیده‌هایی هستند که علی رغم وجود تجارب گسترده جهانی، بعد از ایجاد، به دنبال آسیب‌شناسی آن رفته و به ابعاد مختلف آن توجه می‌کنیم.

وی ادامه داد: اگر سیاستی را خواسته‌ یا ناخواسته پیش گرفته و به تبع آن جریانی در نظام شهری ما شکل گیرد ، بهتر است قبل از تبدیل شدن مساله به چالش و در نهایت بحران، درک درستی از ابعاد، موقعیت، چیستی و ویژگی‌های حاکم بر آن موضوع داشته باشیم تا ضمن کاستن از عوارض منفی، به عواید ناشی از آن افزود شود. در حقیقت این نگرش عمومی، بایستی در تمام زمینه‌ها به وقوع بپیوندد.

این استاد دانشگاه با ذکر مثالی عنوان کرد: در بحث فضاهای زیر زمینی و طرازهای منفی، غربی‌ها زودتر از ما وارد عمل شدند و سریعتر به آسیب‌ها و عوارض منفی ناشی از آن و همچنین سازوکارهای مدیریت صحیح وهدایت پایدار آن رسیدند این در حالی است که در حال حاضر موضوع فضاهای زیر سطحی نیز به شکلی فراگیر در کشور ما در حال جریان است اما هنوز قالب‌های مشخصی، به ویژه در زمینه سیاست گذاری های ملی واسناد هدایت کننده، برای برخورد با آن مشخص نشده است.

به گفته رفیعیان، عموم پدیده های اثرگذار و جریان ساز شهری، زودتر از نظام فکری برنامه ریزی توسعه کشور حرکت می کنند و مال ها و جریان‌های تجاری سازی ‌های متمرکز نیز قاعدتا از این نوع مسائل هستند که می بایست قبل از فراگیر شدن و غیرقابل مهارشدن اثرات شان، چارچوب ها واسناد هدایت‌گر مناسبی برای بازتنظیم نظام عملکردی شان در الگوهای شهری مان پیدا کنیم.

احداث مگامال‌ها منجر به تغییر خوانش فضا و تغییر نقشه اقتصادی شهر شده است

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که احداث مگامال‌ ها در سطح مناطق شهری منجر به تغییرالگوی ارزش آفرینی شهری، تغییر خوانش فضا ،تغییر نقشه اقتصاد فضای شهری و حتی تغییر الگوی جرم و جنایت و امنیت شهری شده است. البته طیف بسیار گسترده ای از اثرات متنوع و متفاوت حاصل از مگامال ها را می توان رصد کرد که جنبه های کالبدی وغیر کالبدی دارند .در حقیقت بسیاری از این مسائل به سبب تولید و باز تولید فضا به واسطه احداث مگامال ها اتفاق می افتد و این تولید و بازتولید فضا بی تردید مناسبات جدیدی را هم در شهرهای ایران حاکم کرده وخواهد کرد.

این کارشناس مسائل شهری با بیان اینکه مگامال‌ها سابقه بسیار طولانی دارند اما مگامال‌های تجاری اندکی متاخرترند، گفت:در مفاهیم شهرسازی هنگامی که صحبت ازپروژه‌های بزرگ می شود در حقیقت منظور نسلی از پروژه‌های با حجمهای بسیار بزرگ سازه‌ای و مالی‌ است که از منظر مهندسی، اقتصادی و کالبدی نیز از اندازه‌های متعارف ونرمال شهری بسیار بالاترند. به همین دلیل این پروژه‌ها نیازمند سرمایه گذاری بسیار ،استفاده از ابزارها وفن آوری‌های نوین مهندسی و الگوهای جدید ساخت برای اجرا بوده و ممکن است از تکنیک‌های معمول شهری بسیار بالاتر باشند. ضمن اینکه در موارد متعددی قرار است این پروژه‌ها نماد و الگویی از یک فعالیت ، نگرش و ارزش آفرینی جدید در شهرها وحتی ایجاد برندهای رقابتی شهری نیز محسوب شوند.

رفیعیان در ادامه یادآور شد: تاریخ ابر پروژه‌ها به قرن بیستم و اوج آنها نیز به بعد از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد.در حقیقت در دهه۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰میلادی پروژه‌های "پر طمطراق" قدرت بسیاری پیدا کردند و مقیاس های فرا متعارف به نوعی عرصه جدیدی برای جذب سرمایه و نیروهای توسعه گر شهری شد. بخشی از پروژه‌های عظیم مقیاس، به پروژه‌های تجاری یا مجتمع های تجاری(مگامال‌ها) معطوف شد که همین امر مراکز خرید جدید را بر اندیشه نوین تجاری سازی اقتصاد جدید شهری پایه گذاری کرد.

رشد مگامال‌ها نتیجه رانت تجاری از فضا

وی با بیان اینکه معمولا در پس هر یک از این ابر پروژها ایدئولوژی های سیاسی نیز وجود دارد و این ایدئولوژی در حقیقت قالب فکری آن را مهیا می سازد، اظهار کرد: تفکر مگامال ها مشخصا در بستر اندیشه نئولیبرالیسم ، نوسرمایه‌داری یا سرمایه‌داری جدید با تمایل مضاعف به افزایش سود یا رانت فضا رشد کرد این مفهوم بدین معناست که نیروی هدایت گر این جریان، از طریق تجاری سازی مناسبات حاکم بر فضا در درون اندیشه سیاسی معطوف به خود رشد کرد. بنابراین پشثوانه نظری ابر پروژه‌ها، اندیشه سود ، برتری سود و ایجاد رانت تجاری از فضا به هر قیمتی بوده که در پس آن سبک خاصی از الگوهای رفتاری ومصرفی دنیای سرمایه‌داری فرصت جدیدی برای تسلط بیشتر بر بازار و افزایش سرمایه متمرکز در فضاهای منتخب ، پیدا می کند.

رییس دانشکده هنر ومعماری دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه الگوی پروژه های عظیم در دنیا با الگوی بکار گرفته شده در ایران متفاوت است اظهار کرد: فضاهای تجاری ما معمولا کوچک مقیاس، محله گرا و راسته محور هستند و اندازه آنها به گونه ای است که انسان گریز نبوده وبه انسان گرایی نیز توجه زیادی می‌کند .ضمن اینکه مناسبات چهره به چهره با مخاطب ایجاد کرده و قشر خاصی را هدف نمی گیرد .

به گفته وی تجربه غرب از مال ها تحت تاثیر نهضت های فکری حاکم بر جامعه بوده است به طور مثال الگوی تسلط منطقه بندی، عملکردگرایی و نهضت شهرسازی دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ میلادی تلاشش بر این بود تا برپایه زیرساخت‌های پیشرفته و تجمع فعالیت‌های گسترده سودی به دست آورد که البته با افول هم روبه رو شد.اما اتفاقی که در ایران در خصوص این پروژه های بزرگ افتاد تحت تاثیر نهضت های معاصر بود. در حقیقت نهضت های معاصر مدل جدید توسعه شهری هستند که در دهه ۹۰ میلادی به بعد در دنیا رواج یافت.

رفیعیان ادامه داد: در دهه ۹۰ میلادی جهانی شدن ، اشاعه و گسترده سازی بازارهای مصرف، پارادایم غالب در تمام دنیا بود. بنابراین زنجیره مگامال‌ها در نسل فعلی بخشی از زنجیره نظام سرمایه‌داری جهانی هم تعریف می شود.در حقیقت "مال ها" نمایندگانی از برندها ، مارک ها و فروش انبوه هستند که نوع خاصی از مصرف گرایی را به نظام شهری می دهند. قاعدتا بسیاری از خصیصه‌هایی غالب بر فضاهای تجاری نظام سنتی در گذشته را نمی توان در مال های امروزی دید.

تاریخچه مگامال‌ها یا مجتمع‌های تجاری چند منظوره

وی بیان کرد: بعد از جنگ جهانی دوم شهرها با رکود ، بیکاری و خرابی بعد از جنگ رو به رو شدند وهمین امر باعث شد تا مدل های جدیدی برای توسعه و سیاست‌گذاری شهری در دستور کار قرار گیرد.بخشی از نیروهای محرک این مدل جدید توسعه شهری بر پایه محرک‌هایی بود که ابرپروژه‌ها تحمیل و نوع خاصی از نظام اقتصادی را نیز دنبال می کردند به عبارت دیگر تصور می کنم رواج مجتمع‌های بزرگ در دنیا، بستر فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی را در بعد از جنگ جهانی دوم بدست آورد و منجر به ایجاد زمینه بیشتر برای رواج این پروژه ها شد همچنین تمرکز و انباشت سرمایه نیز راه را برای این موضوع هموار کرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد:در دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ میلادی پروژه‌های بزرگ مقیاس به اوج خود رسیدند و مال ها نیز از دل این پروژه ها بیرون آمدند هرچند که ایدئولوژی حمایت گر آن ر انیز نباید نادیده گرفت. اما این روند از نیمه دوم دهه ۷۰ میلادی کاهش یافت به طوری که در دهه ۸۰ میلادی پارادایم های غالب، مباحثی چون پایداری، فقر، غنا و محله گرایی شد و در این دوران تفکر پروژه های بزرگ مقیاس رو به افول گذاشت.در دهه ۹۰ میلادی نیز موج متفاوتی از مجتمع‌های تجاری در قالب زنجیره سرمایه‌داری جهانی به ویژه در اندیشه جهانی شدن وجهانی سازی به وجود آمد. به عبارت دیگر سرمایه از درون مرزهای بسته به سمت دنیا حرکت می‌کند و بازارهای جدیدی به دست‌ می‌آورد.

به گفته وی، امروزه فلسفه اولیه مگامال ها مطرح نیست بلکه نسل به نسل فلسفه آن متفاوت شده است و امروزه در نسل سوم آن چیزی که در کشورهای غیر سرمایه ‌داری شاهد هستیم ادامه زنجیره تجاری سازی فضا است که مناسبات سرمایه‌داری را در شکل جدید در داخل شهرها دنبال می کند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه مدیران و حکومت‌های محلی نیز از این ابزار به عنوان یک ابزار رهایی بخش و توسعه‌ای استفاده کردند، اظهار کرد: مبارزه با فرسودگی بافت ها، درآمدهای پایین ، جریان اعیانی سازی را از طریق ابر پروژه‌ها جلو بردند.یعنی مگامال‌ها نه تنها ابزار اقتصادی تلقی شدند بلکه به عنوان ابزار توسعه‌ای نیز برای حرکت‌ دادن به نظام شهری مورد استفاده قرار گرفتند.

وی ادامه داد: هر چند آمار دقیقی در اختیار نیست و با توجه به تعاریف و نوع عملکرد مجتمع های تجاری و بر اساس آمار عمومی قابل دسترس در حال حاضر گفته می‌شود بین ۳۰۰ تا بیش از ۱۰۰۰ مگامال در سطح کشور وجود دارند که مشخصا در کلانشهرهای کشور ومراکز استانی قرار گرفته اند، اما در کشور ما در دهه ۵۰ شمسی با انفجار مالی از طریق درآمد نفتی ، تجاری سازی فضا از طریق مجتمع‌های بزرگ مقیاس و زنجیره‌ای در کشور باب شد در دهه ۶۰ شمسی اما این روند با افول رو به رو شد و در دهه ۷۰ نیز شکل جدیدی از مجتمع‌های تجاری برای کسب درآمد مورد استفاده قرار گرفت.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: آن چیزی که امروزه تحت عنوان مگامال در سطح شهری مشاهده می کنیم در نیمه دوم دهه ۷۰ شمسی بسیار قدرت گرفت.در این میان نیاز شهرداری به کسب درآمد و توجه به لوکس گرایی در فضای سیاسی جامعه نیز تسریع کننده این جریان بود و با ورود مارک ها و برخی کالاها در کشور نیاز به مکان های فاخر نیز شدت گرفت.

رفیعیان اضافه کرد: در این شرایط نیاز به مکان هایی با اختلاط کاربری اهمیت فراونی یافت تا جایی وجود داشته باشد که به زندگی عصر و شبانه توجه کند،فودکورت و هایپرمارکت درخود جای دهد و مراکز تفریحی و فرهنگی را نیز دارا باشد .به همین سبب گزینه مناسب برای این جریان مجتمع های تجاری یا مگامال ها بودند.اما این موضوع در شهرهای مختلف متفاوت بود به طوری که در مشهد عامل اصلی افزایش مگامال‌ها توریست‌ها بودند.همین امر منجر به باز تولید هویت شهری و اجتماعی شده و نوع خاصی از مناسبات فردی و اجتماعی را در قالب فضاهای تجاری به وجود می آورد.

به گفته این کارشناس شهری هدف مال سازان و سرمایه گذاران این بخش ایجاد سکوهای تولید ثروت و سرمایه و به تبع آن حرکت قطار توسعه و نوسازی شهری در امتداد آن بود.در حقیقت اینکه بگوییم این پروژه ها ماهیتا مثبت است یا منفی بستگی به این دارد که از کدام منظر به آن نگاه کنیم. از منظر شهرسازی در بحث زیست پذیری،انسجام اجتماعی و محله گرایی و توسعه محلی تاثیرات منفی داشته است و منجر به ایجاد تضادمکانی و فقر فضایی شده است.

وی با اشاره به اینکه برآورد می شود حدود ۹۰ درصد از مگامال های تهران در نیمه شمالی و حدود ۱۰ درصد آن در بخش مرکزی و نیمه جنوبی شهر مستقر شده باشند، گفت:معمولا مکان یابی مگامال ها به گونه ایست که بازگشت سود حداکثر باشد بنابراین اگر با لنز شهرسازانه به موضوع بنگریم،مگامال ها با توجه به کشش سرمایه ، ناپایداری اجتماعی را دامن می زنند و منجر به از بین رفتن کسب وکارها در مقیاس کوچک می شوند و در واقع آن چیزی که به عنوان ارزش در شهرسازی به دنبال آن هستیم می توان به صراحت توسط مگامال ها تضعیف شود.وی با اشاره به اینکه برآورد می شود حدود ۹۰ درصد از مگامال های تهران در نیمه شمالی و حدود ۱۰ درصد آن در بخش مرکزی و نیمه جنوبی شهر مستقر شده باشند، گفت:معمولا مکان یابی مگامال ها به گونه ایست که بازگشت سود حداکثر باشد بنابراین اگر با لنز شهرسازانه به موضوع بنگریم،مگامال ها با توجه به کشش سرمایه ، ناپایداری اجتماعی را دامن می زنند و منجر به از بین رفتن کسب وکارها در مقیاس کوچک می شوند و در واقع آن چیزی که به عنوان ارزش در شهرسازی به دنبال آن هستیم می توان به صراحت توسط مگامال ها تضعیف شود.

توسعه شهری در گروی مکانیابی درست مگامال ها تهیه پلان ارزیابی اثرات زیست محیطی و اجتماعی ناشی از احداث مگامال

این کارشناس شهری با بیان اینکه اگر در احداث مگامال‌ها مکانیابی درستی شود و موضوع تعارض ترافیکی و محله‌ایی به وجود نیاید می توان به آنها به عنوان پدیده توسعه شهری و ابزار اقتصادی نگاه کرد که با مدیریت صحیح حداقل اثرات منفی را بر اکوسیستم شهری بر جای بگذارد اظهار کرد: اگر این مگامال‌ها درون یک فضای محله‌ای احداث شوند قاعدتا تبعات بسیار گسترده ای ایجاد خواهند کرد به عنوان مثال تبعات ناشی از احداث مگامال کورورش قبل و بعد ازآن کاملا مشهود است. به عبارت دیگر مسدود شدن شبکه‌های ترافیکی، بحث افزایش جرم و جنایت در آن منطقه، افزایش درگیری و نزاع محله‌ای و مشکلات عمومی حاشیه ای این مگامال، به عنوان پدیده ای مشهود در آن منطقه به چشم می‌خورد.بنابراین زمانی می توان به پروژه‌های بزرگ به عنوان ابزار توسعه شهری نگریست که در فضاهای مستعد احداث شوند.

وی افزود: مگامال‌ها باید در فضایی احداث شوند که امکان دسترسی راحت به وسایل حمل و نقل عمومی وجود داشته باشد .ضمن اینکه بایستی اثرات اجتماعی و زیست محیطی سنجیده و پلان‌های ارزیابی سنجه‌های زیست محیطی در دسترس باشد.همچنین از لنز شهرسازانه بهتر است مکانیابی مگامال‌ها در زون(پهنه) حاشیه شهر باشد تا ضمن ایجاد امکان دسترسی از مناطق بیرونی شهر ،سفرهای درونی را نیز افزایش ندهد.

به سمت تمرکز در نظام خدمات حرکت نکنیم

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: بهتر است استراتژی ما در جهت تمرکزگرایی در نظام خدمات نباشد.در حقیقت به جای ایجاد یک مرکز جهانی، ۶ مرکز منطقه‌ای یا ۶۰ مرکز محله‌ای ایجاد وشبکه ای از مولفه‌های اقتصادی را بنیان گذاری کنیم . نمی توان به صورت مطلق از یک استراتژی ثابت سخن گفت و قاعدتا استراتژی های ترکیبی موفق تر به نظر می آیند.

وی افزود: یکی از مزایای احداث مرکز جهانی ممکن است حرکت به سوی ایجاد برند جهانی و ارزش افزوده جهانی و به تبع آن گسترش زیرساخت‌های شهری در یک اندیشه رقابت پذیری شهری باشد. بنابراین برای اتصال به چرخه نظام بالاتر ، پروژه های بزرگ مقیاس اهمیت بیشتری پیدا می کنند و شهرداری بایستی برای ایجاد برند جهانی به سمت پروژه‌هایی با این مقیاس برود. اما هم زمان می بایست شبکه سازی های لازم برای رشد اقتصادی فضاهای کوچک ومیانی مورد توجه قرار گیرد تا فضای شهری از قطبی گرایی وتمرکز بیش از ظرفیت در نقاط منتخب خارج شود.

به گفته وی برخی معتقدند که در کشورتمرکزگرایی انجام نشده و نباید انجام شود و این نیز آفت است.زیرا شما نمی توانید مراکزی در رده جهانی داشته باشید و در عین حال تمرکزی به وجود نیاید.بنابراین اگر به دنبال جذب سرمایه‌های بین‌المللی هستید و می خواهید از مزیت‌های آن استفاده کنید نیازمند پروژه‌هایی با مقیاس نامتعارف هستید .همچنین نباید از انجام پروژه‌های بزرگ وجذب گردشگرانی از سایر مناطق ترسید زیرا اگر براساس فلسفه درستی به سمت آن حرکت‌کنیم مشکلی ایجاد نخواهد شد.

وی با اشاره به کشورهایی که جذب توریست بالایی دارند،گفت:در کشوری مانند اسپانیا تعداد توریست‌ها از تعداد ساکنان کشور بیشتر است اما کشور دچار آسیب نمی شود.از طرفی تهران نیز در سیاست‌گذاری‌های خود قصد دارد به شهر جهانی تبدیل شود و برای جهانی شدن و قابل رقابت شدن نیازمند زیرساخت‌های قوی است. درست و غلط انتخاب این استراتژیک بحث جدایی است ، اما اینکه در منطقه ۲۲ فضایی برای چند میلیون نفر ایجاد شود در حالی که حتی برای ۱۰۰ هزار نفر زیر ساخت وجود ندارد هم بحث دیگری بوده و در حقیقت این امر نشانگر مشکل نظام برنامه ریزی و ضعف در زیر ساخت‌ها و مدیریت شهری است.

تمرکز صرف بر مگامال‌سازی، استراتژی مقرون به صرفه‌ای برای ساختارهای ایران نیست توجه به ملاحظات سبزینگی در حاشیه شهرها به منظور مکان‌یابی مگامال‌ها

رفیعیان با اشاره به اینکه مگامال‌ سازی استراتژی مقرون به صرفه‌ای برای ساختارهای ایران نیست اظهار کرد: به دلیل اینکه نظام ما نظامی سنتی است و ارزش‌های زیادی نیز دارد تمرکزگرایی به دوگانگی فضا دامن می‌زند.بنابراین معتقدم در ایران استراتژی‌های توسعه محلی و متوسط مناسب است. از طرفی کشور به دلیل شرایط زیستی،فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی شرایط لازم برای پروژه‌های بزرگ مقیاس را نداشته و چالش‌های بسیاری را در آینده به وجود خواهد آورد هرچند ممکن است در مباحثی چون گردشگری شهری،کنترل‌ هزینه‌ها ، رقابت پذیری و برندسازی و ... موثر باشد؛ اما استفاده از این ابزارها نیازمند زیر ساخت‌هایی است.

وی خاطر نشان کرد: در کشورهای غربی محل حضور مال‌ها مراکز شهر است زیرا این مراکز شهری بیشترین مراکز تجاری را دارا هستند و هرچه به سمت مرکز حرکت کنید ساختمان‌های تجاری و قدرتمند زیادی را خواهید دید؛ این در حالی است که در کشور ما بخش مرکزی شهرها و بازار قدرت جای‌دهی این مگامال‌ها را در خود ندارند، زیرا بخشی از آن به بحث میراثی، تاریخی و گرایش به سکونت در این فضاها مرتبط است. بنابراین اگر شهر را به سه زون درونی میانی و بیرونی تقسیم کنیم مجبوریم به جای استفاده از زون‌های درونی و میانی به سمت زون‌های حاشیه‌ای و بیرونی حرکت کنیم زیرا زمین آزادتر و زیرساخت‌ها نیز فراهم تر است.اما بایستی در این میان ملاحظاتی نیز صورت گیرد زیرا بدنه بیرونی شهرها باغات و زمین‌های کشاورزی است.

به گفته وی اینکه مدیریت شهری براساس توافقات، درون یک فضای محله‌ای بارگذاری تجاری سنگینی می‌کند نشان از بد سلیقگی مدیریت شهری و عدم مکانیابی درست و پشتیبانی وخدماتی صحیح دارد.

مگامال‌ها به عنوان برندها و نمادهای شهری

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه مگامال سازی قطعا در کوتاه مدت و میان مدت آورده‌هایی را برای شهر خواهد داشت، گفت: بدیهی ترین‌ این آورده می تواند کاهش فرسودگی ، نوسازی ،ارزش افزوده ناشی از نوسازی ، استفاده حداکثری از زمین است. به طور مثال زمینی که متری ۵۰۰ هزارتومان ارزش دارد، وارد فضای رانت تجاری می شود و با افزایش افزوده اقتصادی ،قیمت آن چندین برابر بالاتر می‌رود.

به گفته این کارشناس شهری برخی از مگامال‌ها می‌توانند به عنوان برند شهری و با معماری خاصی به عنوان نماد شهری شناخته شوند. اما مکان یابی نادرست برای احداث این مگامال‌ها، نادیده گرفتن ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی می تواند نگران کننده باشد و گاهی به دلیل تضاد با محیطش ممکن است نوعی دوئالیسم(دوگانگی اجتماعی) را در بافت شهری ایجاد کند که با زمینه در تعارض باشد.

رفیعیان با اشاره به اینکه ارزش‌های اقتصادی بدست آمده نمی‌تواند جبران‌کننده ارزش‌های اجتماعی از دست رفته باشد گفت: از نگرانی‌هایی که در خصوص احداث مال‌ها وجود دارد می توان به تعارض با زمینه در قالب دوگانگی با پایداری اجتماعی و محیطی ، آسیب زدن به الگوی توسعه محلی یا کسب وکارهای محلی و خرده فروشی‌ها،افزایش بار ترافیکی و حمل‌ونقل و... اشاره کرد که اگر تدابیر مناسبی برای آنها اتخاذ نشود ضمن دامن زدن به ناپایداری محیطی،تضاد بصری نیز ایجاد خواهد کرد.

مگامال سازی در ارزیابی محیطی و فرهنگی نمره قبولی نمی‌گیرد

این استاد دانشگاه بیان کرد: با وجود اینکه مگامال سازی استراتژی مناسبی برای فضای شهری و الگوی توسعه شهری ایران نیست اما این امر به این معنا نیست که اگرفضایی ظرفیت مناسبی برای فعالیت‌ تجاری بزرگ داشت از آن استفاده نکنیم.در حقیقت بهتر است با استفاده از استراتژی‌های سلکتیو یا ایمپلنتی ،قسمت‌های خاصی از شهر به عنوان محرک اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و مولفه‌های محیطی به دلیل استراتژی اقتصادی نادیده گرفته نشوند.

وی در ادامه به پاساژ علاءالدین تهران اشاره کرد و گفت:در شهر سازی دنیا چه کسی قبول خواهد کرد که پاساژی با صدها مغازه وجود داشته باشد اما برای مراجعه‌کنندگانش زیرساختی مانند پارکینگ در نظر نگرفته باشند.اما این مسائل نمی‌تواند دلیل مناسبی برای تخریب این پاساژها باشد زیرا در دنیا نیز ایده تخریب یک بنا و احداث بنایی جدید پذیرفته نیست وکشورهای دیگر به سمت بازآفرینی فرهنگ محور حرکت کرده اند. به طوری که در فرانسه از ساختمان‌هایی با قدمت ۲۰۰ سال به بالا استفاده شده و این ساختمان‌ها به مراکز تجاری تبدیل می‌شوند.

رفیعیان با بیان اینکه تخریب این پاساژها منجر به از بین رفتن بخشی ازهویت تاریخی شهر می‌شود زیرا بخشی از هویت شهر در این بناهای قدیمی است، اظهار کرد:اینکه نمی توانیم ساختمان‌ها را مقاوم کنیم یک مساله و اینکه جای آن‌ها چه چیزی را جایگزین کنیم موضوع دیگری است.در حقیقت معتقدم باید مانند طب سوزنی نقاط بسیار زیادی را در مرکز شهر که ارزش تاریخی دارند مورد بازآفرینی قرار داد.یعنی می بایست به جای احداث مجتمع تجاری جدید با همین ساختمان‌های قدیمی شبکه‌های تجاری فعالی ایجاد کرد.

وی به شهر ونیز درایتالیا که در آن شبکه‌های تجاری ایجاد شده است اشاره کرد و گفت:در این شهر راسته‌های تجاری بسیاری وجود دارد ولی هیچکدام خراب نشده‌اند و با مراجعه به مرکز شهر با صدها نقاط ریز و درشت مواجه می‌شوید.در حقیقت در این شهر نه تنها المانی حذف نشده بلکه از استراتژی طب سوزنی استفاده کرده‌اند و برآیند این نقاط در کاهش مشکلات شهر موثر خواهد بود.به عبارت دیگر هیچ ادبیات پیشرفته جهانی از نگرش تخریب حمایت نمی کند.در حقیقت نیازمند مدل بومی هستیم اما مدل بومی شده امروز در کشور، سازگار با ظرفیت‌های فرهنگی نیست.

اختصاص چندین هکتار زمین باز به مرکز ثقل مراکز اقتصادی

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به مگامال شوش به طور خاص در حوزه اقتصادی، ادامه داد: اگر در مگامال شوش ملاحظات اجتماعی و دسترسی را در نظر بگیریم با توجه به اینکه در راسته قدرتمندی نیز قرار گرفته می‌تواند در ایجاد مراکز مستقل اقتصادی کارساز باشد.

وی گفت: اقدامی که می توان در شوش انجام داد این است که مرکز ثقل برخی از فعالیت‌های اقتصادی را در زمین‌های باز، چندهکتاری قرار داد که این امر مستلزم این است که این مناطق از سطح رویی و فضای زیرین به باقی مناطق شهری کلاف شوند.همچنین به دلیل مجهزشدن ایستگاه متروی شوش این راسته می‌تواند به عنوان یک راسته تخصصی تجاری مورد استفاده قرار گیرد و بهتر است به جای توسعه عمودی به سمت توسعه افقی رفت.

وی تصریح کرد: می‌توان در شوش به جای توسعه عمودی از توسعه افقی استفاده کرد و حجم‌های شکسته و متعدد را به کار برد همچنین در منطقه ۱۲ تهران و بازار نیز بایستی برای بهبود وضعیت از الگوی شبکه و حرکت افقی استفاده کرد و در نهایت از طب سوزنی برای درمان آن بهره برد.

این کارشناس شهری، مال‌ها را پدیده نوظهوری دانست و گفت: خوب یا بد بودن این پدیده از دید جامعه شناسان و شهرسازان متفاوت است. بنابراین نباید ترسید که این مال‌ها منجر به شکل دهی نوع جدیدی از روابط اجتماعی شوند، زیرا اقتضای این فضاها شکل گیری نوع جدیدی از روابط اجتماعی است.قاعدتا با نگاه انسان شناسی و جامعه شناسی مگامال‌ها باعث کاهش مراودات اجتماعی شده و سرمایه اجتماعی را کم می‌کنند که در نهایت یک ارزش منفی در حوزه اجتماعی تلقی می‌شود، اما باید پذیرفت که بخشی از مناسبات تجاری اینگونه است و این الگو سبک خاصی از زندگی را برای شهروندان به وجود می آورد.

رفیعیان تأکید کرد: اگر ما این الگو را بدون زیرساخت، بستر و زمینه در هرجایی تجویز کنیم خلاف شهرسازی، حقوق شهروندی، اخلاق و عدالت شهری است و هر استراتژی بدون در نظر گرفتن اخلاق محیط زیست و اخلاق اجتماعی در شهر منطقی و پایدار نخواهد بود.

حرکت به سمت مدل‌های بومی و زمینه گرا آمادگی داریم برای حل موضوعات شهری با دستگاه‌های اجرایی نشست‌های مشترک بگذاریم

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: باید به سمت تولید مدل‌های بومی و زمینه‌گرا حرکت کرد و ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و محیطی را در نظر داشت. کپی و برداشت از الگوی‌های حتی متعارف و معقولی که در بیرون از ایران جوابگو بوده ،ممکن است درجامعه ما تبدیل به بحران و چالش عظیمی شود. بنابراین توصیه می‌کنم که مدیران شهری تعاملی را با حوزه دانشگاهی برای آسیب‌شناسی این پدیده نوظهور داشته باشند و گفتمان‌های مشترک دانشگاهی و اجرایی در خصوص موضوعات نوظهور شهری که از جمله این موضوعات نوظهور بحث مگامال‌ها است،برگزار کنند.

رفیعیان در پایان صحبت‌هایش افزود: به عنوان یک استاد دانشگاه وبه عنوان مسئول دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، آمادگی برگزاری نشست‌های مشترک در حوزه مسائل شهری با دستگاه‌های اجرایی را داریم و امیدوارم نظام مدیریت شهری این خرد و آگاهی را در زمینه مسائل شهری داشته باشد.

ایسنا- سپیده رشیدپورایی

انتهای پیام

کلیدواژه:

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس | دانشگاه تربیت مدرس | پروژه های بزرگ مقیاس | استاد دانشگاه | کارشناس شهری | مجتمع های تجاری | یابی مگامال ها | عبارت دیگر | بنابراین اگر | احداث مگامال | مگامال ها | مگامال ها | پروژه ها | مگامال سازی | مدیریت شهری | سرمایه داری | نادیده گرفت | زیرساخت ها | زیست محیطی | تجاری سازی | توسعه شهری | ساختمان ها | بعد از جنگ | آن چیزی | نظام شهری | ادامه داد | قرار گیرد | قرار گرفت | ابر پروژه | مکان یابی | مال ها | طب سوزنی | ساخت ها | محله ای

حمله افراد ناشناس به نیروهای امنیتی در مرکز شهر آتن کشف بیش از 6 هزار لیتر سوخت قاچاق در ماکو سیدعلی خمینی: دشمنان نخواهند با زبان آدمیزاد سخن بگویند، ما هم بلدیم چه کنیم گرداننده کانال تلگرامی دوست یابی با 16 هزار عضو شناسایی و دستگیر شد افتتاح مدرسه بنیاد برکت،هدیه مقام معظم رهبری به دانش آموزان عشایری اصلاندوز+تصاویر list عضو مجلس خبرگان: انتشار فیلم جلسه انتخاب رهبری، یک خیانت بود/مطالب این جلسات محرمانه همیشگی است واردات ماهی تیلاپیا ممنوع شد پرویز و پونه (هم طویله ای) " به سوی آسمان " اولین نگاه لاکپشت های نینجا 2012 فصل 1 قسمت 25 دوبله فارسی وقتی اندرمن و زامبی از بانک دزدی می کنند (ماین کرافت) این سوژه ها ادامه دارد ^____^سوژه ی دنیا نظرات شرکت کنندگان همایش های وان کلیک ویدیو امیر اسید و علیتا - روزای خوبم موزیک ویدیو فروزن با موزیک تیتانیوم سیا تولباسش کندو زنبور گذاشته فیلم میلاد راستاد جدید حیلت رها کن عاشقا مار پیتون غول پیکر در حال بلعیدن گاو شرکت تبلیغاتی رسانه نقره ای «@Mainkrafts».عضو کانال ماینکرافت شوید. ساخت بزرگ ترین دستگاه تصفیه هوای جهان در چین تدریس مهندس امیر مسعودی دهم خوراکیم O:-) یار از حمید هیرات فروش دستگاه هیدروگرافیک و چاپ آبی 09384086735 بلوک لیپر نمونه دیوار کار شده با بلوک لیپر سفر انسان به ماه: واقعیت یا یک دروغ بزرگ؟ فروش آپارتمان 145 متری پونک اشرفی اصفهانی خیابان تیراژه تریلر قسمت 10 فصل 2 میراکلس نواختن آهنگ شب عشق از هایده با ارگ واکنش عجیب مدافع سابق رئال بعد از تعویض شدن 10 بازیکنی که آینده فوتبال را در دست دارند نکته های آینده ساز - مقدمه ای بر کارآفرینی - قسمت هفدهم فروش آپارتمان 68 متری در خیابان خوش بالاتر از دامپزشکی لاکپشت های نینجا 2012 فصل 1 قسمت 26 دوبله فارسی چه تفکری!!!!!! لیگ فضایی (2) قسمت 8 فصل 2 میراکلس کارتون تیتان ها به پیش کارتون تیتان ها به پیش گیم پلی بازی پلی استیشن Real steel کارتون خرگوش دراکولا فصل 2 قسمت 21 خرگوش دراکولا فصل 2 قسمت 22 آموزش استفاده از اکانت های ماین کرافت Non Full Access روحیه شکست ناپذیر ● استاد رائفی پور قیامت و مرگ از زبان استاد رائفی پور صالح جعفرزاده نقد اسکوار وای جی یولانگ تدریس مهندس امیر مسعودی دهم فرمانده داعشی در منطقه قلمون تسلیم شد پیدا شدن کشتی نوح در کوه آرارات استاد رائفی پور جنبش مصاف عملکرد ناوشکن الوند مقابل دزدان دریایی خلیج عدن ایده اصلی محمد مهدی برزگر در مسابقه فاز شور کربلایی جواد مقدم سال 1386 آبکاری کروم سخت تیزر تلویزیونی موتور سیکلت تلاش نقد مستر مورفیکس کای وای جواهری به نام مارکو آسنسیو عشق واقعی مباحث اولیه فشار فیزیک کنکور از امیر مسعودی(قسمت 3) قصف تركی عنیف على عفرین شمالی سوریا غذا های عضله ساز برای مردان شهید محمد تجلی داعشی که دست به دامن امام حسین (ع) شد نماهنگ زیبا تقدیم به شهدای آتش نشانان پلاسکو دانلود خنده دارترین دابسمش#ایز_محسن آموزش شعبده بازی ـ روبان آتش نمی گیرد طراحی تیزر معرفی لوگو-آرم استیشن هانر گیمر زنگ بازی در کلاس خانم مهربان نیروی دریایی راهبردی ج.ا.ا آرامگاه فردوسی نصب هدلایت کیا سراتو - ماهان اسپرت بدنسازی - تفاوت بین ددلیفت پای باز و پای بسته نجات معجزه آسای سه خبرنگار از عملیات انتحاری داعش مرحوم رحیم منزوی بازار اردبیل سال1371 قسمت اول طراحی تیزر معرفی لوگو-آرم استیشن هانر گیمر مرحوم رحیم منزوی بازار اردبیل سال1371 قسمت دوم 10 دلیل موفقیت بیل گیتس -10- پرانرژی باشید نقد روبیک2در2 گوگوان مگنتیک خاطرات پست درخواستی توضیحات مهم کمکممم ریاضی - ریاضی کنکور مرحوم رحیم منزوی بازار اردبیل سال1371 قسمت چهارم اردو جهادی مجموعه مکتب الحسین (ع) کمیجان اگر شهدای مدافع حرم نبودند............................. مرحوم رحیم منزوی بازار اردبیل سال1371 قسمت سوم کلش رویال با جم بینهایت و سکه تمام نشدنی آموزش استفاده از اکانت Premium Full Access ماین کرافت بلک ویدو لگویی رزم با سربازان نوب های آپارات شور قدیمی کربلایی جواد مقدم 1386 جوانسازی پوست دیزاین ناخن خیلی زیبا و آسان به نام نامی کرببلا واحد جواد مقدم جواد مقدم این دل شد فدایی داوود علیزاده تاسوعا 71 مسجد حضرت ابوالفضل تهران نقد و بررسی AC Origins - ویدیو ۹ ♋️سریال ابعاد باب اسفنجی لگویی قسمت١١{آقای آراد}♋️ مدل موی بسیااااار زیبا و اسان داوود علیزاده مجلس حضرت مسلم مسجد انصارالحسین 1375 میکروپیگمنتیشن و میکروبلیدینگ آرمیتا همه چیز درباره «تتو» آموزش ساخت خونه در ماینکرافت|@slime_bloxs نوجوانی رضا یزدانی از زبان خودش از فوتبال تا دندانپزشکی پونی کوچولو ی من:جادوی سیاه(pmv) پونی کوچولو ی من:دابسمش اکواستریا گرلزی ها*طنز* کاشت ابرو تمامی بروتالیتی های ارمک در بازی mkx(دخواستی) مستم مستم مجنون هستم شور کربلایی جواد مقدم سید علی فالی - گل پسر زهرا من محسنم (شور) لواءالزینب قم سخنرانی -حجت السلام حسینی قمی مستی و مجنونی ما رسیده به حد اعلا شور مقدم شعبده بازی های زک کینگ-فوتبال کلیپ باشگاه رئال برای تقابل با دیپورتیوو ریاضی - ریاضی کنکور ورزش همگانی مستند افسانه یهود ● نقد سریال جومونگ تزریق فیلر برای از بین بردن چین و چروک پوست جم نامحدود و رایگان کلش رویال دریافت کنید هک کلش رویال با جم نامحدود و بینهایت هک کلش رویال با جم نامحدود و بینهایت کلش رویال با جم بینهایت و سکه تمام نشدنی کربلایی جواد مقدم واحد حک شد به روی دلم نام اباالفضل هک جم و منابع کلش رویال صد در صد تضمینی و تست شده مخلوط سیر و لیمو ترش برای رفع گرفتگی رگها خواستگارای جدید باید این ویژگی رو داشته باشن هک بازی و سرور کلش رویال با جم بینهایت هک سرور رویال100% تضمینی و تست شده اموزش توربندی هک سرور کلش رویال تضمینی و تست شده دستبند هوشمند sgnl ؛ تبدیل نوک انگشت به تلفن هوشمند بهداشت روانی-جمعیت ابکاری کروم نقد و بررسی AC Origins - ویدیو ۷ هک سرور اصلی کلش رویال حقه شعبده باز آمریکایی برای سرگرمی نیروهای کُرد تریلر جدید Metal Gear Survive لگو امیرحسین برای سومین مسابقه ی کانال راوی بهداشت روانی-جمعیت سخنرانی امام در مورد اب و برق مجانی فروش دستگاه فانتاکروم و فرمول فانتاکروم 09384086735 ساخت آسان لباس سگ جواد مقدم عمریه این دل تنگم میزنه دم از جدایی بهداشت روانی-جمعیت ایده اصلی سید امیر مهدی صبوری در مسابقه فاز فروش آپارتمان 67 متری شهرک شریعتی خیابان ماهان کمپه 43 درس آرایش بانوان - میکاپ عروس - حنا سمینار آموزش مدرسین زبان انگلیسی بهداشت روانی-جمعیت 20 استعداد هدر رفته تاریخ دنیای فوتبال جواد مقدم شور ای شاه حریم غصه و غم تزیین راحت و زیبای گیره سر ١٠ راه مطمئن و كلیدى براى برقرارى ارتباط با دختر ها چالش کار مفید سید امیر مهدی صبوری در فاز Resident Evil 7-10 | اتاق بچه یا اتاق... بانوان - بافت مو -2018 آموزش میکروبلیدینگ،میکروپیگمنتیشن با صدور مدرک ۰۹۳۸۵۵۹۸۰۳۷ گیم پلی بازی football strike فیلم کوتاه ( بچه های جنگ ) کارگردان امید منصورنیا چند روش جالب برای بستن شال نوب بازاریابی با فیس بوک 02166979039 پاسخ استاد رائفی پور به سخنان روحانی درباره نقد پیامبر جنگل ترسناک پارت ۱ کاش غوره ها انگور بشه بتن استامپی _ بانک آموزش توانایی حیرت انگیز یک دختر ارمنستانی سخنرانی حیرت آور استاد رائفی پور | جنبش مصاف پیدا شدن کشتی نوح در کوه آرارات - استاد رائفی پور | جنبش مصاف خیاطی فروش دستگاه هیدروگرافیک و اعطای نمایندگی 09384086735 دیونه خونه محسن چاوشی عمو زنجیر باف وست ورلد mohsen chavoshi amoo ماتاه خان" ترس" فروش آپارتمان 118 متری تولید دارو خیابان عباسی اولین و آخرین وینتر)l'm first crystal winter) پرواز جنگنده ها در ارتفاع پایین را ببینید دموی نسخه موبایل اتوماسیون اداری فراگستر تابلو مدرن آموزش نقاشی منظره با آبرنگ پاسخ استاد رائفی پور به سخنان روحانی درباره نقد پیامبر اتک کلش رویال قسمت 4 اندروید اپلیکیشن لوگین تست تصادف جالب دو خودروی فورد f 150 و هوندا civic کلیپ استاد رائفی پور با موضوع بن تن پیش بینی استاد رائفی پور از پروژه صدام سازی از عربستان گیم پلی جی تی ایsa ; ( پارت 1) دختر شماره یک سنگنوردی ایران ترفند شعبده بازی کیت زمین ( پروژه خاک ) در کلاس خانم رفعتی فروش فیلم و محلول فعال کننده هیدروگرافیک 09384086735 لامپ دخترای اینجوریو تگ کن :)))) ۱۰تا از ویژگی جالب درباره ماشین رییس جمهور آمریکا چگونه به خارجی ها محصولاتمان را بفروشیم؟ پورتال های بازی Minecraft چند تا جمله و عبارت و اصطلاح كاربردی انگلیسی فروش آپارتمان 153 متری پونک اشرفی اصفهانی خیابان تیراژه فروش آپارتمان 168 متری قنات کوثر فیلم عاشقانه فیلم وقت ملاقات DUE DATE 2010 ۱۰ تا از سریعترین تصادف های جهان شعر مولانا در قالب آهنگ فوق العاده، شمس من و خدای من درد من و دوای من سخنرانی -حجت السلام حسینی قمی خلاصه ای از اخبار اقتصادی و سیاسی ایران و جهان – 30دی96 معرفی کفش های جادویی Nike با طرح PlayStation !!! متن خوانی فرهاد جم و به نام تو با صدای ایمان باقی خنده هایتان بی پایان تدریس مهندس امیر مسعودی دهم فیلم سینمایی آشنایی با لیلا پارافین تراپی آموزش تزیین کاپوچینو ترمیم مو – کاشت مو – روش ترمیم مو درس هایی از "اصول و فنون مذاکره" بخش سوم سریال انتقام شیرین و آهنگ خود سریال معرفی کامل طرح مفهومی نیسان به نام Xmotion ماتریس 200 چطور از "عفونت های جنسی" پیشگیری کنیم؟ تهران گاراژ ترمیم مو – کاشت مو – روش ترمیم مو شوخی رزمنده های آبادانی با حاج قاسم سلیمانی ضربه آزاد زیبای نیمار راهنمای نصب [4MOHANDES.com] RockWare RockWorks دیدگاه مهندس احسان عبدالهی در سومین نمایشگاه تراکنش ایران قسمت 9 فصل 2 لیدی باگ درس هایی از "اصول و فنون مذاکره" بخش چهارم ترمیم مو – کاشت مو – روش ترمیم مو افزایش سرعت اندروید استودیو ریحانه میخوای اولین هیراگی ماهیرو باشی ؟؟؟+ت اولین نمایشگاه بین المللی گردشگری و محیط زیست تبریز افزایش فالور 5 گل برتر بایرن مونیخ مقابل وردربرمن در تاریخ محمد باقر تمدن حضرت زینب 21رمضان سال 72 آهنگ چتر خیس به زبان جعفر ترمیم مو – کاشت مو – روش ترمیم مو کوئل 2 تایی کله زنی جهت عملیات فورجینگ گربه مجید (ورژن جدید HD) سید علی فالی - دار و ندارم هر چی که دارم وقف عزا (َشور) تیکه سنگین یک شهروند یزدی به پلیس راهور در برنامه زنده خلاقیت من با لگو و چراق قوه و طلق بک گراند فول کالر طرح میوه جات 1 ترمیم مو – کاشت مو – روش ترمیم مو احمدی نژاد ( دیروز، امروز،... ) استاد رائفی پور / جنبش مصاف اینترنت اشیاء - شهر هوشمند رائفی پور درباره سعید طوسی چه گفت؟ اینترنت اشیاء - زنجیره تأمین (Cold chain) همخانی پازل باند و حمیدهیراد|معشوقه کشتی با چوخه بین اسکندری و علیزاده گود بنی هاشم برغمد96 ترمیم مو – کاشت مو – روش ترمیم مو آموزش شعبده بازی ـ انگشت قطع می شود کیوان موثر ( ویلن ) امیر خیری ( تنبک ) - اسدالله ملک کلیپ خلاقیت و ابتکار با وسیله های خیلی ساده آهنگ جعفر و فاطما موزیک ویدئو پازل بند - جاده آموزش دوخت تونیک فانتزی مرد عنکبوتی شگفت انگیز 2 ترمیم مو – کاشت مو – روش ترمیم مو داوود علیزاده زینبه باخ عاشورا 1372 موزیک ویدیو نیمه جانم از حمید هیراد آمپلی فایر گیتار الکتریک Blackstar LT-Echo 10 کارت قرمزهای جنجالی داوران در تاریخ فوتبال ریاضی - ریاضی کنکور ریاضی - ریاضی کنکور حمله یک شیر و ببر به اسبی در سیرک چین و تلاش کارکنان سیرک برای رهایی اسب آموزش روفو کنسرت گل پامچال-محلی گیلانی قیرپاشی اصولی تدریس مهندس امیر مسعودی مبینا نژاد قهرمان طلایی ایران ترمیم مو – کاشت مو – روش ترمیم مو 10 دلیل موفقیت بیل گیتس -9- در همه جا بهترین باشید تمرین پاری سن ژرمن برای تقابل با لیون موزیک آرام و پیانو دیجیتال دایناتون مدل DPR-2200 رنگ عوض کردن زیبای اختاپوس در دریا و این هم فورد موستانگ 2019... شکار محبت آمیز گوره خر توسط شیر مقایسه سرعت میت 10 پرو با گلکسی نوت 8 و آیفون 10 پورشه کاین توربو S با تیونینگ تک آرت مرد فکر کنم ترمیم مو – کاشت مو – روش ترمیم مو جرارد پیکه مدافع مستحکم بارسلونا آموزش دوخت دامن برشدار فانتزی کلاس آموزش تی آر ایکس آقایان در تهران موتورسیکلتی که کمتر از ۵ ثانیه تبدیل به جت اسکی می شود کنسرت بارون بارونه-محلی کردی جنجالی فساد وفحشا در جامعه ایرانی با نام اسلام آمریکایی خرسی در رومانی گله گوسفندان را لت و پار کرد روش ترمیم مو بازخوانی آهنگ چتر خیس از حامد همایون لحظه وحشتناک زنده سوزاندن یک کارتون خواب ایتالیایی بهداشت روانی-جمعیت روش ترمیم مو آموزش دوخت تنپوش تور کربن پیل با لیزر کیو سوییچ دف نوازی بهنام فرزین مقدم موزیک ویدیو بهنام بانی ترمیم مو – کاشت مو – روش ترمیم مو فروش دستگاه ابکاری فانتاکروم/آبکاری فلزات09125371393 نوزاد فلسطینی که صهیونیست ها او را زنده سوزاندند معرفی کرم ضد آفتاب اریکه نرم افزار CRM سروش / souroshcrm.com قیمت پک مواد آبکاری فانتاکروم/فانتا کروم09125371393 نقد روبیک 3در3 گوگوان یوشائو پرو آموزش همراه بازی ( کنترل خشم ) در کلاس خانم حیدریان کربلایی جواد مقدم واحد سنگین مشکل من در استرکت آموزش دوخت مانتو یقه شکاریبرای خرید DVD های کامل خیاطی کیوان موثر (ویلن) بردیا امیری (پیانو) ترمیم مو – کاشت مو – روش ترمیم مو دابسمش زیبا حبیب و مسعود-کمک کن تهران گاراژ شعبده بازی های زک کینگ-دو میدانی معرفی شرکت کنندگان مسابقه فاز: مهدی برزگر عشق و عاشقی رونالدینیویی پرواز جنگنده ها نزدیک زمین جواد مقدم از عشق تو مولا حسین عملکرد موشک های کروز روسیه در سوریه ۱۴ ایده جالب.. مخلوط اسلایم با وسایل مختلف اسلایم به شکل غذا چشم زخم- استاد رائفی پور ویدیو جدید nim cآموزش چنداسلایم بدون چسب و بوراكس، طرح اصلی محل برگزاری اکسپوی 2020 دوبی جدیدترین میکس فروزن ۲۰۱۷ رسید!!! (توضیحات) بازی کردن با ۱۰۰۰۰ توپ های کوچک مغناطیسی! لاکپشت های نینجا 2012 فصل 1 قسمت 23 دوبله فارسی مردی که بیابانی را به جنگل تبدیل کرد ریون فیک سال ^____^دنیا فیک +ت تو همان پیغمبر مبعوث از دریای خونی-واعظی-حضرت زینب س قانون جذب دروغ یا واقعیت؟ عهد بستن با خدا -استاد رائفی پور استاد رائفی پور و مسئولینی که سد زیارت امام حسین ع در اربعین می شوند کلیپ فوق انگیزشی متفاوت فکر کن با صدای استیو جابز سخنرانی استیو جابز در دانشگاه استنفورد - 2005 ویدیو انگیزشی متفاوت فکر کن از صحبت های استیو جابز آهنگ خیلی قشنگ لالی راکcelebrate داستان‌هایی از استیو جابز که تغییرتان می‌دهد دیالوگ فوق انگیزشی از راکی بالبو سیلوستر استالونه نظر_مشتری آقای خوشرو از تهران صداهایی که در فیلم های ترسناک است با چه دستگاهی ساخنه ؟ ویدیو انگیزشی مهمترین آموزه ی بروس لی سخنان استاد رائفی پور در مورد آرایش دختران هک کلش با جم بینهایت تضمینی و تست شده ابکاری فانتاکروم روی شیشه 09127692842 نصب گیرنده دیجیتال بر روی سراتو - ماهان اسپرت شبیه سازی فرآیند انتقال جرم در اجکتور گاز ... با FLUENT جم نامحدود و رایگان کلش دریافت کنید ایلیا کروم تولید کننده انواع دستگاه ابکاری 09127692842 دیرین دیرین (داروِین) گفتگو با کمال کامیابی نیا در زاویه بسته چرا باید آموزش ببینیم؟ دعوای تماشایی وین دیزل با جیسون استاتهام سکانس تماشایی فرار از زندان فیلم سریع و خشن 8 اکشن فوق العاده از فیلم سریع و خشن 8 رونمایی از خودروی برقی و حسی "بایتون" در لاس وگاس شاعر نوجوان اذری امیر حسین دوست زاده و شعر جدیدش با عنوان همرنگ خزان جم رایگان و تمام نشدنی کلش آف کلنز استاد رایفی پور.. خارج میدونی یعنی چی؟!! موزیک ویدیوی "رَها اعتمادی" به نام «می گذره» تریلر مید سیزن 4 استار وارز ربلز بروس لی به شما کمک میکند فرد بهتری شوید مشکل عدم دریافت داده های وب سایت توسط گوگل آنالیتیکس موزیک ویدئو جدید مازیار فلاحی - دلم تنگه گل زدن به سبک جدید کروم پاش / ابکاری کروم 09127692842 ضربه آزاد زیبای نیمار آموزش انگلیسی روزمره : درس 4 نظر_مشتری جناب آقای آرنواز از کرج معرفی اره عمود بر صنعتی 4110 رونیکس نماز در جبهه زنده ایم یا زندگی می کنیم؟! دومین اصل ثروت آفرینی؛ سخت کوشی (پارت دوم) فارسی چهارم دبستان درس چهاردهم مبحث ادب از که آموختی روی دیگر استاد رائفی پور رو هم ببینید (: هک جدیدترین آپدیت کلش آف کلنز سخنرانی استاد رائفی پور 96 - کلاس مهدویت - قسمت سوم | جنبش مصاف هک سرور کلش آف کلنز با جم تمام نشدنی گزیده ای از صحبت های استاد رائفی پور درباره امام زمان(عج) کاری از جوانان شیعه اروپا جم نامحدود کلش آموزش Automation Studio: فصل مقدماتی [4MOHANDES.com] مداحی سلحشور در اولین خانه تحویلی به زلزله زدگان هویت ایرانی ۱ ● کلیپ سخنان استاد رائفی پور قسمت حذف شده از مستندقائم مقام/نظر ضرغامی درباره منتظری تریلر قسمت 9 فصل 2 میراکس انیمیشن "خرکده" حرفهای مدیرمسئول شرق که جبرائیلی بخاطر تکرار دادگاهی شد Speed Drawing - Uta (Tokyo Ghoul)آپارات نپاک لطفا AMV...Me and Asano آپارات نپاکککککککککک نماهنگ پایان فتنه Kaneki Kakuja「AMV اپارات نپاااااک جان مادرت آموزش استراتژی ایچوموکو بخش اول لاکپشت های نینجا 2012 فصل 1 قسمت 24 دوبله فارسی آموزش مقدماتی نرم افزار ابلتون لایو به زبان فارسی(بخش4) دعوای شدید دختران دبیرستانی سخنرانی حجت الاسلام صلاحی موزیک ویدئو جدید حمید هیراد بنام یار دیرین دیرین (اختلاس) استاد رائفی پور - فقط بی نمازها گوش کنند آهنگ پونی به صورت سه بعدی بهره برداری از بخش دوم کارخانه ی فولاد روهینای جنوب دزف اسلایم من برای مسابقه لطفا لایک کنین نصب مانبتور پشت اندروید سراتو - ماهان اسپرت نظری بر سینمای نوستالژی تارکوفسکی دیرین دیرین (معکوس گشتگان) بدگویی به بزرگان اهل سنت كار شیعه انگلیسی است ویدئو 360درجه از حمله ترسناک زامبی ها کارتون فروزن ۲ ما را به نام هیچ کس قنبر نگردان - واحد زیبا هلالی ریاست جمهوری مادام العمر هاشمی رفسنجانی ! حال و هوای دانشجو ها بعد اومدن نمرات! خلاصه بازی فیلادلفیا 116 - میلواکی 94 موزیک طبیعت درمانی بیست وششمین سمینار علوم و فنون - پرس تی وی دیرین دیرین (آنتی بیوتیکات) فرمانده داعشی تسلیم شد! پرواز جنگنده ها نزدیک زمین 8 راه ساده و عالی برای پس انداز کردن پولتان! نواختن آهنگ قاسم آبادی شاد با ارگ مقایسه پورش با بنز شعبده بازی با دو توپ دو رنگ عکاسی ماکرو. فروش آپارتمان 120 متری در خیابان ایران خیابان صادق كشف طولانی ترین غار زیردریایی جهان در مكزیك کلیپ بسیار زیبای زیارت امام زمان در روز جمعه - فرهمند رونمایی از رکستون G4_سانگ یانگ فروش آپارتمان 120 متری در خیابان ایران خیابان صادق اسلا قهوه سازفیلیپسwww. malaghe.com اسامی اسم طراح گران روبات های فناف مستند جنجالی «پلنگ های شاخدار» (+18) یه AMV از کو (تقدیمی به بهترین دوستم کو) مدرسه شاهد یادگار امام خرید یخچال ساید بای ساید شارپ ژاپن از کردستان بانه گردباد آتش تنها با چند چوب کبریت معنای واقعی عشق نواختن آهنگ ای جونم از سامی بیگی با ارگ آموزش بافت مو مجلسی کمپین موفق بازاریابی ویدیویی ردبول Red Bull Creepers مسخره کردن پونی روحانی که در وصف تاریخ ایران شعر می سراید خرید اکانت هکی(مجاز) اورجینال(CD Key)با پایین ترین قیمت علت توقف کاهش وزن چیست؟ پاک کردن تاتوی یک خودروی انتحاری سالم داعش در چنگال نیروهای حشدالشعبی تزریق چربى پشت دست هنر وطن فروشي استاد رائفي پور دکلمه و شعر شمس لنگرودی - بنویس بسیار طنز اموزش ساخت پم پم و یک خرگوش بامزه آخرین امیدشاه برای جلوگیری ازسقوط چگونه به یاس تبدیل شد میراکلس فصل ۲ قسمت ۱۰ پخش سریال عشق و ماوی به زودی از شبکه های مکزیک دوره آموزش مدل های کسب و کار - 6 اسپیکر بلوتوثی مارلی Marley Get Together - مشهدکالا شاهکار رتبه 300 کنکور؟چگونه دینی را بالای 90 زدم؟ علی بابا سلیم موذن زاده شهادت حضرت زینب 1374 باغ ویلا ۱۰۰۰ متری در شهریار واقعا راسته جالب-با مشکلات چگونه کنار میای موج پرچمت دل رو عاشق میکنه-مقدم در میان آفرینش شاهکاری زینبی-مداح اهل بیت آنکه نامش کرده زینب را مسخر زینب است-مداح اهل بیت پروردگار ملک جنون زینب است و بس-مقدم آموزش درمان کبد چرب به صورت طبیعی بدون نیاز به دارو ذکر دل دیونم حسین حسین-مقدم توی این دار دنیا تویی یار و شفیقم-مقدم هدفون بلوتوث ورزشی اسکال کندی پلاسکو در آستانه فراموشی/یک سال پس از حادثه Manoto.tv فرامینی از قلمرو شیطان سخنرانی استاد رائفی پور زن کالای جنسی، استاد رائفی پور یک کیف بسیار ناب و شیک فروش آپارتمان 40 متری در خیابان وحدت اسلامی اموزش زبان انگلیسی کاربردی - شماره 140 سازنده چاقوی سلاخی داعش کیست؟ طنز خوزستان خاکی ترفندهای مفید در تمیز کردن سرویس بهداشتی قهوه چشمانت غزلی ناب از سروده های امیرحسین دوست زاده شاعر دوازده ساله تبریزی همه چیز در مورد V-Ray برای Unreal Engine آهنگ شنیداری معین آتش پلاسکو همچنان در زندگی اهالی آن زبانه می کشد!!! نصب هدلایت روی سراتو - ماهان اسپرت کوروش بزرگ پروژه 6040-30 دی آموزش آپلود فایل و ایجاد لینک دانلود در هاست CPanel شوخی شهروند یزدی برای استفاده از دوربین های کنترل سرعت فروش سیستم هیدروگرافیک-قیمت فیلم هیدروگرافیک09125371393 حواشی برگزاری فوتبال بانوان در گرد و غبار تقدیم به کیمیا جونمممم حمید هیراد آهنگ پونی به صورت سه بعدی (قشنگه) دوره آموزش مدل های کسب و کار - 7 - جلسه آخر روحانی بالاخره راه حل مشکلات و دلیل گرانی دلار را فهمید اندیمشک باغ ویلا ۱۲۰۰متری در شهریار اینم قسمتی از فروزن 2017 شاهکار رتبه 30کنکور؟چگونه دینی کنکوررابالای 90 زدم؟ آموزش توحیدشناسی اجرای آهنگ برف آمد از حجت اشرفزاده توسط پوریا علیپور درس ۱۴: بخش بندی و ارجاع دهی به بخش ها گپی با چند دانشجوی زبان فارسی در مسکو (روسیه) سخنرانی -حجت السلام والمسلمین احمد اصفهانی دفاع استاد رائفی پور از امیر تتلو آموزش ریاضی نهم فصل 1 قسمت 1 فیلم کوتاه خدا بزرگ است حمید هیراد اولین گردهمایی اینفلوئنسرهای اینستاگرام مثل حرکت هیتلر........._اعترافات منافقین به جنایات شان تیزر بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی 2 سالن زیبایی ملکه (بازدید عروس)13بهمن بد بخت چه گناهی کرده آخه!!! کانال تلگرام تصاویر ویژه از حیات وحش نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی-28 دی 96 حوذا ماه جمادی آفتاب آمد-مقدم-حضرت زینب س مجیدددددددددددددددددددد مداحی آقای امیر حسین باقری - قاری و مداح نوجوان مداحی زیبای حمید علیمی ( ای قدر قدرت ابوالفضل ...) 1396 کانال تلگرام روش تولید لوله پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت توضیحات استاد رائفی پور پیرامون در گذشت آیت الله؟| حجت الاسلام؟ هاشمی رفسنجانی آموزش بازگشایی صحیح فایل های eps در فتوشاپ نظرات شرکت کنندگان همایش های وان کلیک دعوای دسته جمعی سگ ها در زنگ آخر...خخخخ آتلیه کودک و بارداری نیکو آموزش ساخت جعبه هدیه بهار غم انگیز، بداهه نوازی دلنشین تار / رضا منبع چی 5 میلیاردر که ثروت شان به فرزندانشان نمیرسد. Top 10 farsi حمله آهوها به روباه تدریس مهندس امیر مسعودی دهم فروش آپارتمان 49 متری در خیابان خوش بالاتر از دامپزشکی چند ترفند روانشناسی برای خواندن ذهن دیگران. Top 10 farsi ترمیم مو – کاشت مو – روش ترمیم مو آموزش شعبده بازی ـ هیپنوتیزم صحنه نوزاد فلسطینی که صهیونیست ها او را زنده سوزاندند لحظه وحشتناک زنده سوزاندن یک کارتون خواب ایتالیایی محمد باقر تمدن حضرت زینب 5 محرم سال 74 ترمیم مو – کاشت مو – روش ترمیم مو نبرد خرس گریزلی و بوفالو متولی عبدالعال ترمیم مو – کاشت مو – روش ترمیم مو معرفی کامل توضیحات تراز لیزری دوخط رونیکس مدل 9500 Part 2 تویوتا C-HR 2018 نکات بازاریابی-4 دخترا تو مسیر مهمونی:)) آموزش شعبده بازی ـ ترفندی جالب با طناب میوها و داروها (9): خواص موز، قم، 1435 ق اسلایم های جدید، مکعب ژله ای استاد احمد نعینع سوره رعد- ضحی- انشراح- عادیات سال 1389 مرغ شکم پر از مامان تی وی باربی های جدید در بازار ریاضی پایه هشتم|تدریس خصوصی در پی سی کلاس نرم افزار رزو هتل در سرتاسر جهان داعشی که دست به دامن امام حسین (ع) شد المان نوروزی - ایمن ترافیک مگ آهنگ یار از حمید هیراد آرین کروم سازنده سیستم هیدروگرافیک/فانتاکروم09125371393 ماشین سورتینگ سنگ آراد / خالص سازی سنگ مس آیا ریاضیات، حاصل اکتشاف انسان است یا اختراع او؟ گربه ای که برای گرفتن ماهی به کنار آب رفته بودنزدیک بود تابلو ثابت فول کالر دیجیتال تقویم رومیزی ایران و جهان - تقویم رومیزی 7 برگ - 1397 دلیل برگزاری بازی جنجالی فوتبال بانوان در هوای آلوده قسمت هفتم مستند «دوم شخص» روایت زندگی هاشمی رفسنجانی شبیه سازی فرآیند احیای آمین از گازهای اسیدی...با COMSOL بریج دندان فارسی چهارم دبستان درس سیزدهم مبحث لطف حق هیدروگرافیک قطعات خودرو/چاپ آبی/فانتاکروم09125371393 گروه صنعتی نوین درب اصفهان در نمایشگاه شیراز نوب حیونکی قسمت (1) اولین گام موفقیت آموزش میکاپ روزانه نحوه جایگزاری مینی اسکرو رضایتمندی مشتری جک جی ۵ - ماهان اسپرت اسلام دین خرافی و به دور از علم | رد شبهات نظر_مشتری خانم شجاعی از تهران 10 واقعیت جالب از تروریست های تکفیری در سوریه فروش دستگاه مخملپاش و اعطای نمایندگی 09384086735 5 گل برتر بایرن مونیخ مقابل وردربرمن در تاریخ زندگی آرام مورچه ها نصب کامپانت هارمن اینفینیتی روی اپتیما - ماهان اسپرت تفکر فاسد خوش بودن آنی آموزش فصل اول ریاضی نهم تقدیمی برای دلارام کمکهای اولیه - در هنگام طوفان هم طویله - مترو - سوریلند فیلم کوتاه "بی عرضه"نویسنده : آنتوان چخوف ویدیو تلاوت استاد احمد نعینع سوره حجرات و ق سال 1380 ابکاری فانتاکروم روی شیشه 09127692842 شوخی با احسان علیخانی در سریال لیسانسه ها -پارت4 Warships Blitz برای علاقمندان به بازی های جنگی بخدا جیگرت حال میاد آی بچه ها از این مدح مولا ع ( هدیه ویژه عیدالزهرا ) نصب رادار جانبی کیا سراتو - ماهان اسپرت اجرای حرفه ای با استفاده از Launchpad Pro بحث اعجاز علمی در مورد جانداران و پاسخی به ملحدان هک کلش از وب سایت www.cclash.ir قابل دانلود است تفسیر قرآن مجید توسط کودک رودسری چرا مرگ های ناگهانی در آخرالزمان زیاد شده⁉️ استاد رائفی پور | جنبش مصاف چایی و قهوه ساز فیلیپس سررسید دوروزه وزیری چسبی دورنگ 1397 پترن ابری با قلاب مسافر بی اعصاب دوربین جلو کیا سراتو - ماهان اسپرت دیرین دیرین ابکاری فانتا کروم روی چینی وسرامیک 09127692842 وقتی مرگ نزدیک هست؛ وقتی خدا نزدیک هست... معرفی «تیم پشتیبانی» ، ویژگی جدید ژاکت ماشین سورتینگ سنگ آراد / خالص سازی سنگ مس گربه فروشی دانلود رایگان فیلم ایتالیا ایتالیا با لینک مستقیم کامل اخبار فری استایل حسنا میرهادی انیمیشن کوتاه "بانوی بهشتی" پترن زیبا و ساده پکیج جارو استخر رباتی که به افراد معلول امکان راه رفتن می دهد ترانه مرگ قو با صدای حبیب وقتی فیلم ترسناک میبینی یکی صدات میزنه دابسمش جدید محمد امین کریم پور ابکاری کروم طلایی استیل اسپری فانتا کروم09127692842 دکتر حسن عباسی زندگی به سبک آمریکایی برابر با نفس حیوان فروش آپارتمان 143 متری پونک اشرفی اصفهانی خیابان تیراژه فروش هیدروگرافیک و برچسب 09384086735 کیت زمین ( پروژه خاک ) در کلاس خانم مهربان نمونه تصاویر سه بعدی پانوراما دوربین هواوی آموزش برنامه نویسی PLC میتسوبیشی 33909797 سکانسی از سریال #در_چشم_باد خوشحالی مادرشوهر وقتی میبینه پسرش با عروسش دعواش شده خخ اجاره خودرو تویوتا لندکروز - اجاره ماشین تویوتا لندکروز تدریس مهندس امیر مسعودی دهم حمله گوساله با ضربات سر به شیر برای دفاع گیم پلی کامل Minecraft قسمت 15 آموزش دیاگ آلیسون124- ایرانیان دیاگWWW.IRDIAG.IR فتوکلیپ قند و نمک یلدایی موزیک طنز تا به 1400 سوپ ساز مورفی ریچاردز مدل 501014 گوشت کوب برقی مورفی ریچاردز مدل 402054-فروشگاه سندباد لوازم خانگی مورفی ریچاردز انگلیس آموزش دیاگ آلیسون131- ایرانیان دیاگWWW.IRDIAG.IR تارادیس خط اسلایتر انواع ورقهای فلزی عرب زبان های عزیز بشدت خواهند خندید (هدیه ویژه کانال عیدالزهرا آپارات) عجیب ترین تکنولوژی CES 2017 آموزش دیاگ آلیسون131- ایرانیان دیاگWWW.IRDIAG.IR فلانی توقلبمی...fahim فیلم آموزش پروژه محور HTML تارادیس گفتگوی جنجالی حمید فدایی با سیناولی اله برنامه سیناشو استندآپ خنده دار قیمت و عرضه فلافل فرهنگی لای شاهنامه در دورهمی | gheimat dar dorehami jadid سفر به نیشابور 1 تاریخ-انواع تقویم 1 موزیک ویدئو حجت اشرف زاده - این روزها بدون مقایسه سرعت گلکسی نوت 8، میت 10 پرو و آیفون 10 چای ساز مورفی ریچاردز-خرید آنلاین در www.sinbod.com دعوت پویا امینی به حضور مسابقات گرامیداشت شهدای آتشنشان اتو مخزن دار مورفی ریچاردز-خرید در www.sinbod.com کتری برقی مورفی ریچاردز-خرید آنلاین در www.sinbod.com مولتی کوکر و زودپز مورفی ریچاردز 48815- خرید در سندباد sinbod.com بخار شوی 9 کاره مورفی ریچاردز -فروشگاه سندباد ویژگی های استخرهای اینتکس تقدیم به دوست جدیدم ملینا هیئت هفتگی علمدار حاجی آباد آموزش کامل رسم منحنی‏های 3 بُعدی در نرم افزار Matlab 2017 طراحی ،ساخت و ویرایش Componentها و ماژولها در PSCAD اپیزود چهارم فیلم خداحافظ رفیق (قسمت چهارم) ترک خود ارضایی ♆ استاد رائفی پور اختتامیه سومین دوره پیکار ریاضیات شهری - قسمت دوم حجتی به نام حججی ● کلیپ سخنان استاد رائفی پور ابکاری فانتا کروم روی چینی وسرامیک 09127692842 ناگفته های قدرت موشکی ایران از زبان استاد رائفی پور اگه تلپورتر وجود داشتD: حقیقت جن - استاد رائفی پور (قسمت اول - هشدار:این ویدیو برای افراد زیر 20 سال مناسب نیست) کنسرت مارشملو با آهنگ wolves سلنا گومز (ارسالی مارشملو) جنون جنسی یزیدیان زمان ● استاد رائفی پور راز اپاش خونی در gtav نماهنگ پایان فتنه تیزهوشان ۹۶ تمرین پاری سن ژرمن برای تقابل با لیون حمید هیراد همکاری اسب برای سوار شدن صاحبش مشکل در بازی bully اندروید کنفرانس مطبوعاتی گرنداسلم استرالیا 2018/ فدرر، گسکه فهرست پردازنده های آینده ی اینتل آموزش اسکریپت Squirrel v1.0.0 برای افترافکت استفاده متفاوت و جالب از قلعه بادی سلیم موذن زاده عاشورا سال 78 همه ی پونی ها به مدل پینکی پای آنونس فیلم معراجی ها نقد و بررسی فیلم رگ خواب، حمید نعمت الله قرار دادن اطلاعات تکمیلی فاکتور به چاپ فاکتور تحلیلی-فصل 1 - خواص ضرب خارجی -قسمت 1 حمزه نوری شقایق نبودی غاری جالب در زیر آب طرح نظام جامع باشگاه داری حرفهای مدیرمسئول شرق که جبرائیلی بخاطر تکرار دادگاهی شد نحوه تغییر سایز ستون ها در فاکتور آموزش ویدیویی ویز پلاس دستگاه چسب زن اتوماتیك از كاروپك نجات معجزه آسای سه خبرنگار از عملیات انتحاری داعش باربی جدیدم ( حتماً ببینید ) حتما ببینید....اگه اجرایی بشه ، خیلی از مشکلاتمون حل میشه. طولانی ترین کار زیرآبی جهان در مکزیک پیش نیاز ایجاد انگیزه برای درس خواندن چیست؟ نحوه تغییر فونت در گزارشات 5 گل برتر بایرن مونیخ مقابل وردربرمن نحوه جابه جایی ستون های فاکتور چایی ساز برویله(breville) اپلیکیشن ووکامرس بزرگترین دانشگاه در هلند که مثل پلاسکو سوخت و فروریخت کارت قرمزهای جنجالی داوران در تاریخ فوتبال فقط با چند پارچه چه کارایی می کنه مستند جنجالی «پلنگ های شاخدار» (+18) میکس غمگین السا و انا ساخت خودم ،فک کنم خوانندش رو بشناسین نحوه ویرایش گزارش کلاب فروش آپارتمان 156 متری پونک اشرفی اصفهانی خیابان تیراژه ماشین سورتینگ سنگ آراد / خالص سازی سنگ سلستین فارسی چهارم دبستان درس دوازدهم مبحث اتفاق ساده تیزر مستند دیدنی «کاش غوره ها انگور بشه» توحیدشناسی 2-ربوییت توحید شناسی 1-خالقیت تدوین فتوت حل فوق سریع تست های دینی کنکور95 رشته تجربی بخش1 حل فوق سریع تست های دینی کنکور95 رشته تجربی بخش6 حل فوق سریع تست های دینی کنکور95 رشته تجربی بخش5 رکستون G4 در ایران رونمایی شد حل فوق سریع تست های دینی کنکور95 رشته تجربی بخش4 حل فوق سریع تست های دینی کنکور95 رشته تجربی بخش3 حل فوق سریع تست های دینی کنکور95 رشته تجربی بخش2 مبحث اختیار1 مدل سازی ریاضی برج جذب جهت حذف سولفید ... با COMSOL لازانیا یک استفاده متفاوت از جین های قدیمی عشق ... روش نصب لوله پلی اتیلن به اتصال پیچی فروش آپارتمان 73 متری پونک اشرفی اصفهانی خیابان 22 بهمن فرار از آتش در هتل اینترکنتیننتال کابل درس ۱۳: ادامه فصل بندی و ارجاع دهی به فصل ها گوشی ⁣ASUS Zenfone 4 Max، دنیای بزرگتر را ببینید آیین نکوداشت "سیاوش فضلی" پیشکسوت تئاتر دماوند هیدروگرافیک روی قاب گوشی/چاپ آبی/فانتاکروم09125371393 کرمانی ها به چه کسی با چه سطح درآمدی دختر میدهند؟ یا علی استاد رائفی پور * مساله حجاب و پختن قورباغه فروش آپارتمان 55 متری در پونک اشرفی 22 بهمن مخلوط اسلایم با وسایل مختلف قسمت حذف شده از مستندقائم مقام/نظر ضرغامی درباره منتظری فیلمی از آواز همای سینتی سایزر Prologue پرچمدار جدید KORG در سال ۲۰۱۸ فروش آپارتمان 54 متری پونک اشرفی اصفهانی خیابان 22 بهمن بازی ماینکرافت درpc دومین اصل ثروت آفرینی: سخت کوشی (بخش اول) آموزش الگوهای هارمونیک بخش دوم نمونه تصویر دوربین 5 مگاپیکسل IP تحت شبکه برند ELM تصاویر ویژه از حیات وحش هیدروگرافیک طرح چوب/فیلمهای هیدروگرافیک09125371393 فروش آپارتمان 70 متری در پونک اشرفی 22 بهمن فروش آپارتمان 55 متری پونک اشرفی اصفهانی خیابان 22 بهمن خوشبختی انونس فیلم اکسیدان ساز زدن نوجوان ایرانی-آمریکایی استندآپ مهران مدیری فروش آپارتمان 72 متری در پونک اشرفی 22 بهمن نظر_مشتری آقای رودابه از تهران خودشناسی قبل از هدفگزاری تلویزیون سامسونگ Q7FAMK چطور در یک قرار کاری دست بدهیم؟ پت و مت در دنیای واقعی اپلیکیشن خدمات منزل میتونه چیزهای ممنوع در کره شمالی نقد و بررسی AC Origins - ویدیو ۶ فروش آپارتمان 63 متری در پونک اشرفی 22 بهمن سریال افسانه جومونگ با دوبله فارسی - قسمت 78 / HD قسمت آخر سریال کره ای چرخه:دو جهان متصل - Circle 2017 الشیخ الوائلی۱۱۸ قسمت هفتم سریال چینی افسانه چوسن 1 : آرمان بزرگ تئاتر صحنه ای / بخش فرهنگ سلامت / ناتمام قسمت هشتم سریال چینی افسانه چوسن 1 : آرمان بزرگ آموزش ویندوز سرور - آشنایی باتنظیمات ومدیریت FTP Server قسمت نهم سریال چینی پرنسس وی یونگ 2016 قسمت دهم سریال چینی پرنسس وی یونگ 2016 آموزش نقاشی دیجیتال بازسازی دموی پرطرفدار P.T در موتور بازی سازی Unreal طرز تهیه کلم پلو خانم حسینی آموزش تهیه چیپس ماهی - Iranian food - Persian food آموزش دیاگ آلیسون128- ایرانیان دیاگWWW.IRDIAG.IR 5 نکته در مورد بهتر بازی کردن Okami HD Dwyer دویر مگنهلیک فیلم آموزش پروژه محور HTML خانه ای تمیز و زیبا با جارو مورفی ریچاردز- sinbod.com عربی دهم نقد و بررسی AC Origins - ویدیو ۵ روشن کردن موی تیره بدون دکلره - dark hair lightening 2 آخرین امیدشاه برای جلوگیری ازسقوط چگونه به یأس تبدیل شد دکور اصلی پونیم شربت سرماخوردگی کودکان امشب از برج ولایت اختر آمد اختر آمد-واعظی-حضرت زینب سکانس فوق العاده خنده دار مستر بین - ببین و بخند :)) حدیث نحس بودن ایام و انداختن تقصیر گناهان گردن زمان گیتار آکوستیک آیبانز مدل AEL108TD-NT اسپینینگ باشگاهی MBH دوچرخه ثابت باشگاهی ماسک معجزه اسای رشد سریع موHair mask 2 روح مناجات امشب آمد-واعظی-حضرت زینب س

آخرین خبرهـا