احمدي‌نژاد در يك‌قدمي دادگاه و محاکمه شدن /رئیس دولت سابق بازجویی و بازخواست شده بود؟ /مسئوليت کيفري و حقوقي دستورها متوجه احمدي‌نژاد است یا ...؟ /ممکن است احمدی نژاد زندانی شود؟

شرق نوشت:دادگاه به محمود احمدي‌نژاد نزديک‌تر از هميشه است. گرچه او حتي در دوره رياست‌جمهوري‌اش هم به گفته يکي از نمايندگان مجلس آمدوشدهايي شبيه روند دادگاه داشته اما حالا بايد پاسخ‌گوي حکمي باشد که به دنبال دستورهاي او در دوره رياست‌جمهوري‌اش صادر شده است. به دنبال اين رأي احمدي‌نژاد موظف به جبران مبلغ ٤٦,٠١٠ ميليارد ريال شده است.تنها يکي از بندهاي متعدد تخلف احمدي‌نژاد مربوط به همان پرونده پرداستان فروش نفت به نيروي انتظامي است. بر اساس گزارش ديوان محاسبات «طبق حساب‌هاي شرکت ملي نفت ايران مبلغ بدهي نيروي انتظامي (مربوط به شرکت پتروتيما انرژي وابسته به بنياد تعاون ناجا) مبلغ ٦.٣٣٦ ميليارد ريال بدهي نيروي انتظامي به شرکت ملي نفت ايران تسويه نشده است».محمود احمدي‌نژاد، رئيس دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران ۴۶.۰۱۰ ميليارد ريال از طريق انتقال اين مبلغ از حساب‌هاي درآمدي شرکت ملي نفت به خزانه شد.تصميم احمدي‌نژاد از طريق انتقال اين مبلغ از حساب‌هاي درآمدي شرکت ملي نفت به حساب ٩٣١ خزانه حالا اين حکم را رقم زده است. حکمي که از جانب ديوان محاسبات ارائه شده و اسناد آن در اختيار «خانه ملت» قرار گرفته است.
مسئوليت کيفري و حقوقي دستورها متوجه احمدي‌نژاد استبه گزارش نامه نیوز، الياس حضرتي، نماينده مجلس نيز پيش‌تر به «شرق» خبر داده بود که اطلاع موثق دارم احمدي‌نژاد در دوره رياست‌جمهوري‌اش هم در دفترش بازخواست شده است. به گفته حضرتي «احمدي‌نژاد در زماني که مسئوليت داشت، در دفترش مورد سؤال قرار مي‌گرفت و بعد که مسئوليتي نداشت، به دادگاه مي‌رفت».دکتر محمد هاشمي، استاد حقوق اساسي نيز به «شرق» مي‌گويد «پول حتما بايد برگردانده شود. رئيس‌جمهور مسئول تمامي تصميم‌ها و دستورهاي خود در دوره
رياست‌جمهوري است. بنابراين هم مسئوليت سياسي و حقوقي و هم کيفري بر تمامي تصميم‌ها مترتب است. در حال حاضر محمود احمدي‌نژاد ديگر رئيس دولت نيست و مسئوليت سياسي متوجه‌اش نيست اما در بعد مسئوليت حقوقي و کيفري کماکان مسئله داير است».او در پاسخ به اين سؤال که آيا احمدي‌نژاد موظف به برگرداندن اين مبلغ بوده يا اين حکم جنبه صوري دارد نيز به «شرق» گفته «بر اساس مسئوليت حقوقي استنتاج اين است که احمدي‌نژاد بايد جبران خسارت کند.
حالا دستگاه قضائي بايد ببيند اين پول کجا رفته؟ يعني اينکه پول‌ها در کجاها هزينه شده و در اين مسير شايد نام اسامي ديگري هم به ميان بيايد. ممکن است برخي ديگر نيز در اين مسير مشارکت داشته باشند».
احمدي‌نژاد هيچ مصونيتي در مقابل قانون ندارداو همچنين درباره اينکه‌ آيا امکان دارد مصونيتي براي او در نظر گرفته شود و اين از منظر قانوني توجيه دارد يا نه نيز به «شرق» گفته «اصلا و ابدا مصونيتي در کار نخواهد بود. نمي‌شود هر کاري که دلش بخواهد انجام دهد و پاسخ کيفري در کار نباشد. احمدي‌نژاد ديگر در مقام رئيس‌جمهوري نيست که بخواهد حالا مصونيت داشته باشد. او هم از منظر مسئوليت مدني و هم مسئوليت کيفري بايد پاسخ‌گوي تصميم‌ها و دستورهاي خود در دوره هشت‌ساله رياست‌جمهوري‌اش باشد. در اين مسير دستگاه قضائي بايد کشف جرم کند».
هاشمي مي‌افزايد «احمدي‌نژاد مسئوليت کيفري دارد و اين حکم اخير هم مي‌تواند شامل محاکمه و به‌زندان‌افتادن او شود. هرچند اين امکان پيش‌بيني مي‌شود که به خاطر برخي ملاحظات، مسير تغيير کند. اما از منظر حقوقي منعي براي محکمه و زندان‌رفتن فرد خاطي وجود ندارد. مبتني بر مسئوليت کيفري و مدني مي‌توان تأکيد کرد که براي هيچ‌کس استثنائي در قانون وجود ندارد. هر فردي در هر پست و مقامي باشد، بايد جبران خسارت کند. همه در مقابل قانون مساوي هستند».ماجراي دادگاه‌رفتن احمدي‌نژاد اتفاق تازه‌اي نيست و چند ماه پس از پايان کارش به عنوان رئيس دولت‌هاي نهم و دهم نخستين خبرهاي رسمي مبني بر حضورش در دادگاه رسانه‌اي شد. با اين حال به روشني جزئيات اينکه آيا او در دادگاه حاضر شده يا نشده، مطرح نشد و گهگاه برخي نمايندگان مسائل و نکاتي درباره دادگاه‌هاي او مطرح کردند.بر اساس گزارش ديوان محاسبات، شرکت ملي نفت ايران با استناد به دستور مورخ ١٥/١٢/٨٧ رئيس‌جمهور در هامش نامه وزير نفت با توجه به منع قانوني و نياز کشور اقدام به واردات فراورده‌هاي نفتي کرده است.چكيده اين گزارش که از سوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، در اختيار خبرگزاري خانه ملت، قرار گرفته در ادامه مي‌آيد.
سال ٨٧براساس نامه مورخ تير ٨٧ وزير محترم وقت نفت (جناب آقاي نوذري) عنوان رئيس محترم جمهور وقت (جناب آقاي احمدي‌نژاد) به اين موضوع اشاره شده که طبق روال سنوات گذشته و هم‌زمان با تقديم لايحه بودجه سال ٨٧ کل کشور واردات بنزين و نفت گاز در قالب تبصره‌هاي پيوست قانون بودجه سال ٨٧ از سوي وزارت نفت تهيه و براي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري ارسال شده است. اما مجلس واردات فراورده‌هاي نفتي را در قانون بودجه سال ٨٧ کل کشور محدود و به رقم ٣٠ هزار ميليارد (معادل ٣,٣ ميليارد دلار و کمتر از نصف پيشنهاد وزارت نفت) مصوب کرده است.مبلغ تخلف:مبلغ مندرج در قانون بودجه سال ٩٦ به ميزان ٢٩,٩٢٤ ميليارد ريال تتمه بهاي بنزين و نفت گاز وارداتي است.
نتيجه رسيدگي‌ها:گزارش مبسوط به دادسراي ديوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتيجه رسيدگي به پرونده مذکور در هيئت اول مستشاري ديوان محاسبات کشور که در آبان ٩٢ به تأييد محکمه تجديدنظر ديوان محاسبات کشور رسيده، منتج به صدور رأي محکوم شده است.
سال ١٣٨٨شرکت ملي نفت ايران با استناد به دستور رئيس‌جمهور در اسفند ٨٧ در هامش نامه وزير نفت با توجه به منع قانوني و نياز کشور اقدام به واردات فراورده‌هاي نفتي کرده است. وزير وقت نفت در نامه مورخ مرداد ٨٨ دوباره از رياست‌جمهور درخواست اخذ مجوز مربوطه از مجلس را داشته و در تاريخ شهريور ٨٨ در نامه‌اي ضمن اشاره به واردات فراورده از محل معاوضه با نفت خام، طرح موضوع در هيئت وزيران و اخذ تصميم مقتضي را درخواست مي‌کند. پس از انتصاب آقاي ميرکاظمي به عنوان وزير نفت در نامه‌اي در مهر ٨٨ ضمن اعلام مجدد عدم وجود مجوز برای واردات فراورده‌هاي نفتي از محل معاوضه نفت خام از رئيس‌جمهور درخواست ارائه متمم بودجه سال ٨٨ به مجلس را کرده که مورد پذيرش ايشان واقع شده است. در نهايت اصلاحيه بند ٦١ قانون بودجه سال ٨٨ به منظور طرح در هيئت وزيران و تنظيم لايحه متمم بودجه در آبان ٨٨ از سوی وزير نفت عنوان رياست جمهوري ارسال شده اما نتيجه‌اي حاصل نشده است.
مبلغ تخلف:مبلغ بر اساس تبصره ١ قانون بودجه سال ٩٦ براي سال ٨٨ بابت تأمين بنزين و نفت گاز به ميزان ٤٦,٠١٠ ميليارد ريال ناشي از بهاي بنزين و نفت گاز وارداتي است.
نتيجه رسيدگي‌ها:مطابق گزارش تفريغ بودجه قانون بودجه سال ١٣٨٨ کل کشور، موضوع تخلف در گزارش حسابرسي سال مالي منتهي به اسفند ٨٨، شرکت ملي نفت ايران و گزارش تفريغ بودجه سال ١٣٨٨ براساس گزارشي به دادسراي ديوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتيجه رسيدگي به پرونده مذکور در هيئت سوم مستشاري ديوان محاسبات کشور منتج به صدور رأي شماره ١٢٤٨/٢٩ مورخ ١٩/١٠/١٣٩١ و تأييد آن از سوی محکمه تجديدنظر ديوان محاسبات کشور در شماره‌هاي ٩٩٢/٢٩ مورخ ٦/٧/١٣٩٢ و ٦٠٩/٢٩ مورخ ٢٨/٥/١٣٩٤شده است.
رأي صادره:رئيس‌جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ ٤٦,٠١٠ ميليارد ريال از طريق انتقال اين مبلغ از حساب‌هاي درآمدي شرکت ملي نفت به حساب ٩٣١ خزانه گرديده است.
٣- الف( سال ١٣٨٩:براساس نامه‌اي در تاريخ اسفند ٨٨ وزير وقت نفت (آقاي ميرکاظمي) عنوان رئيس‌جمهور با توجه به زمان‌بربودن تصويب لايحه بودجه سال ٨٩ و بلاتکليف‌بودن واردات بنزين و عدم وجود مجوز از محل معوض نفت خام و نياز مبرم به بنزين در زمان آغاز سال جديد (سال ٨٩) براي ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت درخواست صدور مجوز نسبت به خريد بنزين از محل معوض نفت خام تا ابلاغ بودجه مصوب سال ٨٩ شده که رئيس دفتر رئيس‌جمهور (آقاي مشايي) در نامه شماره ٤٩٦/١١ مورخ ٨/١٢/٨٨ پي‌نوشت رئيس‌جمهور را به شرح زير ابلاغ کرده است: «شما طبق معمول بنزين مصرفي را وارد کنيد و ذخيره مناسب هم داشته باشيد. هرگاه طرح هدفمندکردن يارانه‌ها اجرا شد متناسب با مصوبه مجلس شوراي اسلامي به لحاظ حسابداري جايگزين خواهد شد».براساس مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي در تاريخ تير ٨٩ به وزارت نفت اجازه داده شده است تا در سال ٨٩ با مسئوليت و تأييد وزارت نفت اقدام به مبادله تهاتري فروش نفت با خريد بنزين کند.
مبلغ تخلف:مجموع واردات فراورده‌هاي نفتي در سال ١٣٨٩ با احتساب هزينه‌هاي جانبي مبلغ ٥٢,٥٦١ ميليارد ريال بوده که پس از کسر مبلغ ٨.٣٦٦ ميليارد ريال بهاي فروش داخلي محمولات وارداتي تتمه مبلغ مذکور به ميزان ٤٤.١٩٥ ميليارد ريال تسويه نشده است.
نتيجه رسيدگي‌ها:تخلف مذکور در گزارشي در فروردين ٨٩ به رياست محترم مجلس اعلام شده که پس از قرائت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، در شماره ٤٢/د در اسفند ٨٩ به استناد ماده (٢٣٣) آيين‌نامه داخلي مجلس به مرجع قضائي ارسال شده است. پرونده مذکور در شعبه ١٥ بازپرسي دادسراي ناحيه ٢٨ کارکنان دولت در دست رسيدگي است.
ب) عدم تسويه بهاي ميعانات گازي تحويلي به شرکت‌هاي پتروشيمي به علت تحويل مواد افزودني تحويلي به شرکت‌هاي پالايش و پخش در سال‌هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١.براساس نامه مورخ تير ٩٠ مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران عنوان سرپرست وقت وزارت نفت (مهندس علي‌آبادي) اظهار شده که طبق توافق‌هاي صورت‌گرفته با شرکت ملي نفت ايران و شرکت‌هاي پتروشيمي مقرر شده تا شرکت‌هاي فوق قسمتي از محصولات توليدي خود را که قابليت افزودن به بنزين توليدي پالایشگاه‌هاي داخل کشور را به منظور افزايش اکتان دارا هستند به شرکت‌هاي پالايش نفت تحويل داده و بهاي فراورده‌هاي فوق از سوی شرکت ملي نفت ايران با شرکت‌هاي پتروشيمي بابت ميعانات گازي دريافتي از آن شرکت با دولت تسويه شود.نتيجه رسيدگي‌ها:علاوه بر درج مراتب در گزارش تفريغ بودجه سال‌هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١، پرونده تخلف سال ١٣٩٠ شرکت ملي نفت ايران در گزارشي در ارديبهشت ٩٢ به دادسراي ديوان محاسبات ارسال شده که نتيجه رسيدگي از سوی هيئت چهارم مستشاري ديوان محاسبات کشور منتج به صدور رأي در آذر ٩٥ شده است.
ج) عدم تسويه‌حساب في‌ما‌بين دولت و شرکت ملي نفت ايران طي سنوات ١٣٨٦ لغايت ١٣٨٨:ج- ١( سال١٣٨٦:بر‌اساس صورت‌جلسه مورخ آذر ٨٧ کارگروه قانون بودجه سال ١٣٨٦ کل کشور مبلغ ٣,٧٣٩.١٥٧.٤١٤.٨٣٥ ريال مربوط به يارانه فراورده‌هاي ويژه تحويلي به شرکت‌هاي پتروشيمي و مبلغ ٥.١٨٨.١٠٠.٥٦١.٤٠٢ ريال يارانه ناشي از ما‌به‌التفاوت قيمت تکليفي و بين‌المللي سوخت هوايي به دليل عدم ذکر نام فراورده‌هاي مذکور در کنار ساير فراورده‌ها شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت کوره و گاز مايع مورد پذيرش کارگروه قانون بودجه سال١٣٨٦ کل کشور قرار نگرفته و گواهي اعتباري موضوع اين قانون توسط خزانه‌داري کل کشور براي آن صادر نشده است.ج-٢( سال ١٣٨٧:مبلغ ١٠,٩٨٠.٩٠٨.٧٤٣.٤٧٥ريال يارانه ناشي از مابه‌التفاوت قيمت تکليفي سوخت هوايي و وکيوم باتوم سال ١٣٨٧ بوده که گواهي اعتباري موضوع اين قانون توسط خزانه‌داري کل کشور براي آن صادر نشده است. مراتب در گزارش حسابرسي سال ١٣٨٨ شرکت ملي نفت ايران و گزارش تفريغ بودجه سال ١٣٨٨ درج شده است.
ج- ٣( سال ١٣٨٨:مبلغ ١٢,١٢٩.٦٥٤.٤٦٧.٢٣٧ ريال يارانه ناشي از مابه‌التفاوت قيمت تکليفي سوخت هوايي و وکيوم باتوم سال١٣٨٨ بوده و گواهي اعتباري موضوع اين قانون توسط خزانه‌داري کل کشور براي آن صادر نشده است.
نتيجه رسيدگي‌ها: موضوع تخلف اين بند در گزارش حسابرسي سال ١٣٨٨ شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران و نيز گزارش تفريغ بودجه سال ١٣٨٨ درج شده است. مضافا اينکه مبلغ تخلف سنوات مذکور به مبلغ ٣٢,٠٣٨ ميليارد ريال بابت مابه‌التفاوت فروش داخلي فراورده‌هاي نفتي با قيمت‌هاي فوب خليج فارس در سال‌هاي ١٣٨٦ لغايت ١٣٨٨ در گزارش حسابرسي سال مالي منتهي به سال ٩١ شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران بوده است.د( عدم تسويه مبلغ ٦,٣٣٦ ميليارد ريال بدهي نيروي انتظامي به شرکت ملي نفت ايران: طبق حساب‌هاي شرکت ملي نفت ايران مبلغ بدهي نيروي انتظامي (مربوط به شرکت پتروتيما انرژي وابسته به بنياد تعاون ناجا) به شرکت مذکور بابت دو فقره محموله تحويلي طي سال‌هاي ١٣٩١ - ١٣٩٢ معادل ريالي بدهي مذکور، بالغ بر ٦.٥٧٤ ميليارد ريال مي‌شود.

کلیدواژه:

واردات فراورده های نفتی | گزارش تفریغ بودجه سال | گزارش حسابرسی سال | دوره ریاست جمهوری | نتیجه رسیدگی ها | بدهی نیروی انتظامی | دیوان محاسبات کشور | شرکت ملی نفت ایران | شرکت های پتروشیمی | قانون بودجه سال | ریاست جمهوری اش | بنزین و نفت گاز | بودجه سال ١٣٨٨ | مسئولیت کیفری | ارسال شده | میلیارد ریال | پالایش و پخش | احمدی نژاد | رئیس جمهور | وزارت نفت | مبلغ تخلف | وزیر نفت | نفت خام | بر اساس | کل کشور | سال ٨٩ | سال ٨٧

سیستم آموزشی هوشمند نقش مهمی در توسعه کشور دارد هوای پایتخت بعد از مدتها در شرایط سالم ازدواج یک زن با گاو پولدار/ببینید آخرین خبرها از زمان ساخت پلاسکوی جدید آخرين اخبار در مورد اختلاس 100 ميليارد توماني از زبان وزير نفت list امام جمعه موقت زاهدان: مقاومت تنها راه نجات فلسطین و غزه است ديدار تيم هاي فولاد و پيکان به دليل گرد و غبار شديد لغو شد لگو آریا برای سومین مسابقه ی راوی قبول پیشنهاد و ارسال بیعانه حق التدریس برای استاد عکس های من زیادی ناز کردن برای دختر ها همین میشه دیگه!!! سخنگوی شرکت ملی نفت از جستجوی رباتیک سانچی خبر داد Catwalk 502 Raw Hem Tapered Shorts /شلوارک جین مردان پاییز زرد با صدای محسن چاوشی مکانیک مهندس مسعودی ماکان بند تعمیرات درب ریلی و کشویی ریموتی تقدیم به عشقم و تنها اشلین جهان بیتا جون پروژه افتر افکت نمایش لوگو تکنولوژی دیجیتال مردم را از میکروب می ترسانند اما از سرطان نه! آب تنی پوتین در شب عید تعمید در سرمای منفی ۱۵ درجه معاد شناسی : جمعبندی دین و زندگی کنکور جنازه های کریه داعشی ها در رقه (18+) حواشی بازیهای شب گذشته لیگ برتر فوتبال (96/10/28) گلچین ضربات ایستگاهی لیونل مسی کلیپ جدید منتشرشده از نبرد ارتش سوریه با تکفیری ها مقایسه ال ای دی uj63 ال جی و uj65 راز بقا خنده دار این قسمت عنکوبت بزرگ نصب جک بازویی لنسر_شکوه صنعت انفجار عجیب 50 منزل در اسلامشهر! میکس جدید و جنجالی آهنگ های مهراب پیرزن بد بختو بردن ترن هوایی با همه فرق داری - حاج حسین سیب سرخی - مداحی پلاس اسلایم من لایک و نظر یادتون نره رفتار های عجیب!!!!! حمله پسر جوان با تبر به پدرش/ قتل وحشتناک و بعد آتش سوزی/ ماجرا چه بود؟ خیلی باحاله حتما ببینید نقاشی با ماژیک بر روی عکس...... ایستاده خوابیدن ارت سنج اندازه گیری مقاومت چاه ارت و سیستم زمین ieee.ir لقب جدید مجری ماه عسل/ واکنش دور از انتظار احسان علیخانی به شوخی های سریال لیسانسه ها ماجرای عاشق شدن نیما کرمی و زینب زارع در دورهمی پیگیری در روند فروش بیمه عمر وقتی دانش پژوه پیشنهاد استاد را قبول میکند حواشی بازی ملوان - اکسین البرز حل فوق سریع تست های دینی کنکور95 رشته تجربی بخش2 حل فوق سریع تست های دینی کنکور95 رشته تجربی بخش3 5 گل برتر کریستین اریکسن در لیگ برتر انگلیس شتاب 0تا220 ام جی جی اس MG GS وقتی کامیلا میگه فیلم سلنا گومز و دمی رو دوست داره ** مینی اکواستریا گرلز ** پارک نیاوران آموزش حل روبیک ۴در۴ (بخش اول) (۲) نورگیر پاساژ مبل پدیده ایدال شهرک صنعتی چهاردانگه انیمیشن کلش رویال این داستان تصمیم بی نتیجه حواشی بازی نفت مسجد سلیمان - صبای قم انیمیشن کلش رویال این داستان دنبال بازی پکا و جاینت انیمیشن کلش رویال این داستان در بشکه گابلین چه خبره؟ ثبت و ارسال پیشنهاد برای دانش پژوه نرده لوکس حفاظ www.hefaz.ir 09121403540 پسر معتاد... دانلود فیلم مالاریا شعر عربی عبارات تاکیدی چطور باعث موفقیت شما می شوند؟ مراحل تشخیص رینگ ورم در حیوانات آموزش نت خوانی موسیقی-مدرس:کیان بزرگمهری - درس اول ابداعات و اختراعات:بستنی وقتی پدرت باهات لج میکنه シ دیدگاه ما نسبت به دیگران... نشانه آمادگی ازدواج ❤️ انیمیشن کلش رویال این داستان بد شناسی مینی دراور برتر پلاستیک جهرمی برخاستن و فرود جنگنده روسیه در رزمایش هوایی حیوان های متعدد در میان انسانها در شمال کشورمان زندگی می کنند؟ مرغ مینا حل فوق سریع تست های دینی کنکور95 رشته تجربی بخش5 مدیریت عامل جی ال ایکس از محصول جدیدش میگوید! نفوذ جریانی ( سجاد ای کی ) sajjad ek ft alireza emiter - khassi پرت کردن دختر محجبه از بالای پله ها با لگد در آلمان دختر بچه بانمک راهنمای قدم به قدم Minecraft قسمت 12 راهنمای قدم به قدم Resident evil 7 قسمت 2 حل تست های حد و پیوستگی کنکور - استاد محمد مهربان - موسسه ونوس قدرت مشت آنتونی جاشوا Anthony Joshua گرنداسلم استرالیا 2018/ خلاصه دیدار راجر فدرر و اشتروف 3 ایده کاردستی علی هد و کابینت آمپلی فایر Blackstar HT-5RS Poultry processing line working کشتارگاه طیورRasti.ir فیزیک کنکور آینه و عدسی - استاد مهدی یحیوی - موسسه ونوس انیمیشن سفرهای علمی 2017 دوبله فارسی آموزش مبحث حرکت شناسی فیزیک کنکور - استاد مهدی یحیوی - موسسه ونوس آموزش تست زنی عربی در کنکور با پایه ضعیف - استاد آزاده - موسسه ونوس قسمت سوم سریال خانواده ی من تقدیم به عشـــNazaninـــقم Rasti.irماشین آلات کشتارگاه مرغ و طیور تجهیزات کشتارگاه دوست داشتی چیکارم باشی . هر کی خاس شرکت کنه تست شبیه سازی لباس - مارلیک استودیو تدریس مبحث قانون دوم نیوتون فیزیک کنکور - استاد مهدی یحیوی - موسسه ونوس سریال دینگ دینگ قسمت ۱۷ گوشی lonovo cplus انیمه سفید برفی با مو های قرمز 2 قسمت دوم سلمان برقی دوربین های RealSense جدید اینتل راه اندازی PPPoe Server در میکروتیک-ایمان فرهی بشنوید از دکتر محمدرضا پورمحمدی درباره شهر تبریز، دانشگاه تبریز و رویداد تبریز ۲۰۱۸ Rasti.ir خط کشتارگاه ماکیان مرغ Slaughtering House آموزش بافت ساده کلاه برای مبتدی ها اسلاید سلستیا آمار و مدل سازی کنکور - امیر حسین نصیری- موسسه ونوس بررسی سالم بودن کنترل با دوربین گوشی دیرین دیرین (اعتراض دانی) مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96 دیرین دیرین (حیای گربه) فیلم آموزش اجرای چاه ارت ساختمان و ارتینگ ieee.ir آموزش حل روبیک ۳*۳ (بخش آخر) بهراد گودرزی - ترانه ستاره حمید عسگری - دی ۹۶ مسخره کردن برخورد دو ناو در دریا توسط صدا و سیما دسر عربی لاکچری شدن بایرام در خندوانه۴ دیرین دیرین (اعصاب خردان) پوتین پیش بینی قرآن از روی کار آمدن دولت روحانی آنالیز ضربه ناشی از گسیختگی یک لوله در آباکوس قسمتی از فیلم «چهار راه استانبول» بزرگ ترین شهربازی سرپوشیده دنیا کشتارگاه مرغ Rasti.ir کشتارگاه ماکیان طیور آموزش شماره سه: تنظیمات پیشرفته محیط کاربری 3دی مکس علوم کیک و شیرینی های خمیری که من و دوستام درست کردیم حل روبیک عالی سباستین ویر Chicken Processing Line Video Rasti.ir کشتارگاه تیتان ها به پیش[قسمت14] دوبله فارسی رکورد فوق العاده یک دست مکس پارک با خطای اسکرمبل Pet dog cat food machine eماشین غذای گربه و سگ Rasti.ir سکانسی دیده نشده از نهنگ عنبر 2 سلمان برقی نماهنگ_ رهبرانقلاب- ریگان از ترامپ عاقل تر بود خدایی چه بامزه هستش فیلم جدید مهراب دانلود فیلم کامل تیک آف Chicken Processing Line خط کشتارگاه مرغ rasti.ir انسان بی خرد تا ابد برده خواهد بود مدیری:بااین وضع حقوق و مالیات، داریم به عقب برمیگردیم سولو دف استاد افشین خلج گریه های بی امان وزیر کار پشت تلفن علوم آزمایش خاک 1 بررسی تست های زبان انگلیسی کنکور - دکتر شهاب اناری - موسسه ونوس افتادن عروس در روز عروسی در آب تدریس مبحث حد و پیوستگی ریاضی کنکور - استاد محمد مهربان - موسسه ونوس دیرین دیرین (دلیوری) افتتاح کانالم آموزش نقاشی 360 درجه پانورامیک واقعیت مجازی - قسمت اول آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 42 افتتاح کانالم آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 43 یه سگ خوشگل*__* آموزش حل روبیک ۴در۴ توضیحات هندسه تحلیلی کنکور( تالس فوق سریع ) - سعید بنی هاشمی - موسسه ونوس دیرین دیرین (مارو دست کم نگیر) حل تکنیکی سوالات عربی کنکور- استاد مصطفی آزاده - موسسه ونوس محمد امین کریم پور. دخترا بدون آرایش شعر حمید حیدری -گیتار سرنوشت شادمهر تریلر جدید بازی Sea of Thieves کاراگاه گجت 2018 قسمت 2 پارت 1 جزیره ی ناشناخته دوبله فارسی قسمت دوم جزیره ی ناشناخته دوبله فارسی قسمت اول دروغ وحشتناک شبکه من و تو به مردم یازده نکته مهم و ضروری برای گرندهندلینگ شبیه سازی انحنای سد الاستیک تحت اثر فشار آب در آباکوس ماشا و میشا_قسمت [13]دوبله فارسی آموزش کامل OSPF در میکروتیک جلسه 2-ایمان فرهی سخنرانی انگیزشی آنتونی رابینز کنسرت محسن آزاد بخش در بستک آموزش کامل OSPF در میکروتیک جلسه 3-ایمان فرهی گیلان زیبا بدجور دلش شکست کلیپ خنده دار. این قسمت دو دوست قضا و قدر: تست مفاهیم دین و زندگی کنکور مرد عنکبوتی جنگ ددپول دختر بچه ای که رابطه پنهانی مادرش را لو داد صدا و سیما چندماه پیش برخورد دو کشتی در وسط اقیانوس را عجیب توصیف کرده بود و مور قضا و قدر: آیات قضا دین و زندگی کنکور آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 50 موستار سال ۱۹۷۱ ست مستر فریز بازخوانی ترانه زیبای اگه از پرنده پروازو بگیری هایده صداش چطوره؟ اهنگ خوندن دختر ایرانى! محصول گیاهی چاق شدن صورت و بدن به صورت گیاهی 5040 مطابقت تست های 95قسمت اول دین و زندگی کنکور سخنان یکی از سرنشینان کشتی سانچی....خدا رحمتش کنه...روحش شاد. خنده دار .. این قسمت فال سعدی نمآهنگ موسیقی بیکلام " روز و شب " درد و دل یک آتش نشان از ساختمان پلاسکو محمد امین کریم پور لگو ی جدید خریدم قسمتهایی از کنسرت ماکان بند در تبریز Macan Band in TABRIZ به مناسبت سالروز حادثه پلاسکو اگرول سبزیجات آموزش شن جادویی (در خواستی ) خنده دار ( گل عروسی) حجت اشرف زاده برف آمد تکنوازی شنیدنی عود آوا اره سازان مقام برتر جشنواره ملی موسیقی جوان کنسرت ماکان بند تیزر جدید فیلم دختر عمو و پسر عمو امیر میلاد کنسرت ماکان بند تبریز مهدی ۶۶۶ بهترین و مجرب ترین تیم ترجمه همزمان کنفرانس در تهران وسایل و خوراکی های جدیدی که برای باربی درست کردم آیت الله علم الهدی:احمدی نژاد از جریان انحرافی بدتر است محسن چاوشی - افسار تریلر فیلم هرکول با میکس اصحابی مصاحبه همایش تبریز دین و زندگی کنکور قسمت سوم_ معکوس و ترنسپوز ماتریس ها کنسرت محسن آزاد بخش فیلم عجیب از تیم محافظان هاشمی رفسنجانی و مهدی هاشمی در آمبولانس و تظاهر به گریه استاد دانشمند ما اخوندا هیچ ارتباطی با اسلام نداریم مجموعه دورهمی فصل سوم، سروش جمشیدی (قیمت)، متهم و دادگاه خلاصه بازی صبا قم 1-4 آلمینیوم اراک نظر تند و جنجالی نیوشا ضیغمی راجب صدف طاهریان و.. حسن عطایی فیلم های واقعی از نجات انسان توسط حیوانات مشکلات مو های بلند.( خنده دار) سازه ی سوم من برای مسابقه ی اقای راوی 09195912100 باستان شناسی و دفینه شناسی علائم و نشانه ها وحيد خزايى آزاد شد و دليل آزاد شدنش لباسشویی AddWash برای سبک زندگی امروز آموزش برنامه نویسی VBA در اکسل - قسمت هفدهم خنده دار ( این داستان استاد پایه) یوسف الحنین علی حلیم دیالوگ ماندگار بهروز وثوقی در فیلم قیصر امیرالمومنین عمر و ویس القرانی زبان(کوردی) استعداد جالب جوان شیرازی در روپایی زدن تمام نقل و انتقالات احتمالی آرسنال در ژانویه 2018 خنده دار..... قسمت سوم اعتراض و مصاحبه جنجالی همسر سر مهندس نفتکش سانچی فوری فوری، دوباره نوری عجیب در سر پل ذهاب دیده شد، معلوم نیست دارن چیکار میکنند،فالو یادتون نره قضا و قدر دین و زندگی کنکور اعجوبه سال 96 بخش خوانندگی پویا این و ببین ♡تقدیم به اولین و اخرین لیزی اسرا جون♡ موزیک ویدیو فیلم کمدی انسانی با صدای عرفان دانشور موزیک ویدیوSTOP STOP IT از GOT7 تکنولوژی بلاک چین چگونه کار می کند؟ داستان توبه یک ساحر و چگونه سحر کردن و توبه کردنش گزارش حیرت انگیز نجفی از فساد قالیباف در شهرداری تهران تریلر فیلم هرکول قسمت2 کلیپ ترساندن گفتگو با شجریان عزیزمان . کلاهبرداری در برخی از پمب بنزین ها با سو استفاده از اعتماد مردم. لطفا منتشر کنی انیمه سفید برفی با مو های قرمز 2 قسمت سوم سفرنامه رنو کپچر:شبهای اصفهان ترتیل سونیک فروسنر نحوه عضویت و ثبت نام دانش پژوه در سایت لیبل پرینتر صنعتی سری PM43 ماکان بند (رهام و امیر) خخخ جی تی ای واقعی کلیپ دیدنی از رزمایش نداجا کانن در خاورمیانه از مشکلات هراس نداشته باشیم آهنگ ماکان بند (.....) اسلایم من لایک و نظر یادتون نره تلاش کولبران پیرانشهر برای یک لقمه نان در برف و بوران زمستان علیرضا قربانی در مراسم یادبود سعدی دومین تریلر از فیلم Tomb Raider اجرای ناغارا. الوین سادات. محمد مطلق نحوه ارسال درس کلید نشتی جریان چیست و حفاظت جان چگونه کار می کند به یاد شهادت 32 نفر از خدمه کشتی در حادثه سانچی مراسم هفتگی95/6/2-کربلایی حسین طاهری-شور تریلر فیلم Inception 2010 با کیفیت 4k به یاد شهدای نفتکش سانچی داستان کاموا فروشی مدیری در خصوص مردم مداری اموزش پخش زنده در اپارات + تنظیمات و معرفی برنامه اعترضات مسئولین باشگاه اکسین البرز به هیئت فوتبال استان فروش و تعمیرات راهبند - درب اتوماتیک ارین مطابقت تست های قسمت دوم دین و زندگی کنکور نفوذ فردی و جریانی سیستم هوشمند چاپ برچسب آب تنی پوتین در شب عید تعمید و در سرمای ۱۵ درجه زیر صفر ماکان بند (امیر و رهام) خنده دار دل تنگی برای بابا ..................................... Catwalk511 Raw Hem Tapered Shorts /شلوارک جین مردانه کلی عکس نوشته از مستر ها شانس ما در fifa 18 سفرنامه رنو کپچر:آزادراه اندیمشک-پل زال چاه ارت چیست مقاومت آن چگونه اندازه گیری میشود ieee.ir فیت ۷۶ - دختر بدنساز ، بچه پررو و ماجراجو Resident Evil 7-8 | من فانوس مارگاریت و میخوام ورلد اف وینکس - این قسمت : مبارزه آهنگ زیبای گریه نکن از عارف دانلود اموزش طراحی نرم افزار روشنایی دیالوکس ieee.ir ساخت برنامه اندروید وios عشق به سردار سلیمانی آهنگ قدیم و زیبای سلطان قلب ها اثری ماندگار از عارف اسلایم های آبی آموزش شماره دو: تنظیمات اولیه محیط کاربری 3دی مکس مهران مدیری خیلی باحال پدری که پلی استیشن پسرشو با پتک نابود میکنه توفان هلند ویلای ۳ خوابه دوبلکس فول مبله آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 37 لوگو موشن شرکت آسیاتک آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 38 ساری گلین قدیم توسط حسین بیگ زاده با ارگ اندروید متصل به کیبورد آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 39 5سال اخر کسی که ورزش میکنه با کسی که ورزش نمیکنه آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 40 آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 41 درس فارسی همکاری گل عجب گلی مسی میزنه مداحی حماسی میثم مطیعی علیه آل خلیفه باکتری های مقاوم و مقابله با آنها کانال شخصیت دزد اپارات+توضیحات قسمتی از فیلم «امیر» شبیه سازی آنالیز زیر مدلسازی شل-سالید در آباکوس کلید اسرار قسمت دوم هنرنمایی عجیب و حیرت انگیز با گوسفند =) Lady Noir (تقدیمی) نقاشی با نور باآردوینو با تکنیک پردازش تصوی! گروه ویستو شبیه سازی برخورد توپ شامل گاز درونی به تور در آباکوس صحبت های کوبنده همسر یکی از عوامل کشتی سانچی برخاستن و فرود جنگنده روسیه در رزمایش هوایی کنایه مهران مدیری درباره خرید پراید كرج ، پیرزنی بی خانمان 28 دى 96 رنگ بر صنعتی آی تک چنلیوم پانچی گونل بسته اموزشی Microsoft Power BI مبارزه شیخ عبدالحسین تهرانی با فرقه بابیت و بهائیت سولو دف استاد مسعود حبیبی اورژانس حیوانات شاهین قیمت نمایندگی محصول گیاهی رفع سفیدی مو از ریشه 5040 مرتضی علیزاده آیدی کانال تلگرام ببر ترسو! بازگویی آهنگ نوستالژی سلطان قلب ها با زبان کوردی صحبت ملازاده درباره پول پرستی عوامل شبکه کلمه نتیجه بازی استقلال و پدیده امروز 29 دی + فیلم فجر 36 معرفی فیلم «امیر» canaryقناری خوش آواز عصبانیت فیروز کریمی از فیلمبردار بازی پرسپولیس و گسترش فولاد قایق های با دیفرانسیل ثابت! گروه ویستو Mehdi Yarrahi - Live In Concert (مهدی یراحی - اجرای زنده و گزارش ویدیویی از کنسرت) سرزمین حیوانات خانگی ایرانیان 29 دی زادروز فرهاد مهراد - نیکودل شوخی جالب مهران مدیری با قوانین عجیب راهنمایی و رانندگی استندآپ فوق العاده مدیری در مورد «پراید» ! خشم روسیه از نامگذاری یک خیابان در واشنگتن تو چشام مریم طرح آمریکا برای برجام موشکی! فروش و تعمیرات درب کرکره اتوماتیک ریموتی شادی جالب بعد از خرابکاری Jazireh Nashenakhteh 6-جزیره ی ناشناخته دوبله فارسی Jazireh Nashenakhteh 5-جزیره ی ناشناخته دوبله فارسی علوم Jazireh Nashenakhteh 3-جزیره ی ناشناخته دوبله فارسی مداحی محمد طاهری درباره سانچی ایرانیان 10 دلیل موفقیت بیل گیتس -7- آینده ساز باشید خروس خواننده 10 دلیل موفقیت بیل گیتس -8- سخت کار کنید نقدی بر نظام اموزشی چرا یک کتاب خوب یک در جادویی است تقدیم به همه ی دخترا قضا و قدر: آیات تقدیر دین و زندگی کنکور گفتگوی دکتر اسفنانی با شبکه خبر 27 دی ماه آموزش نصب برنامه بدون نیاز به اپ استور و جیلبریک خنده دار .. این قسمت انتحاری کلیپ تماشایی از عرفان یوسفی تصاویری از یکی از پل های خطرناک و ترسناک در جهان! این خانم تو قرعه کشی برنده شده و ۶۰ ثانیه وقت داره هرچی میخواد برداره اختیار دین و زندگی کنکور فرمانده تکاوران ارتش: وقتی به فاصله 300 متری نفتکش سانچی رسیدیم، فقط با انفجار و آتش روبرو شدیم افشاگری جنجالی مالک تلگرام علیه ایران با زیرنویس جعلی! سینی و نردبان کابل چیست اجرای تاسیسات الکتریکی ieee.ir تدریس ریاضی انسانی توسط استاد نصیری - مبحث رادیکال و آمار قسمت دوم احکام وضو حجت الاسلام حکیم زاده / قسمت پنجاه و دوم تدریس مبحث اعلال عربی کنکور - استاد مصطفی آزاده - موسسه ونوس احکام وضو حجت الاسلام حکیم زاده / قسمت پنجاه و چهارم احکام وضو حجت الاسلام حکیم زاده / قسمت پنجاه و ششم کنترل و مدیریت لهجه نسل قدیمی نسل جدید سرود یا مستجیب - عبدالستار سماک اگر خوشت اومد دانلود کن رو قلب بزن قرمز بشه یک نیکی برات نوشته میشه میکروپیگمنتیشن و میکروبلیدینگ آرمیتا سرود روحیه بخش "باران" نمایش بللافیگورا ( ویدیو دوم ) هک بازی کلش رویال سرود ماه بدر ( فارسی ) رانندگی با هنسی کاماروی هزار اسبی قرارگاه شهید قهاری با کودکان زلزله زده انس گرفته دابسمش باحال فوق العاده خنده دار _کلیپ باحال لگو جنگ داخلی قسمت چهارم هک سرور کلش100% رویال تضمینی و تست شده موزیک ویدئو "Yaad Hai" از فیلم هندی Aiyaary کوتاهی و مدل مو حرفه ای همه دوست دارن مسی بشن به روایت فیلم (طنز) مستند پلنت ارت 2 (حیات وحش) تدریس گرامر درس 8 پیش توسط دکتر شهاب اناری - موسسه ونوس جم رایگان بازی کلش رویال تدریس شیمی کنکور - بافر ها - استاد رادمان مهر اموزش ویروس نویسی تدریس ادبیات کنکور استاد سبحانی، اجزای جمله هک جم و منابع کلش رویال صد در صد تضمینی و تست شده نحوه ی حل سوالات استنباط مفاهیم زبان کنکور ، دکتر شهاب اناری هک سرور رویال تضمینی و تست شده تدریس زیست کنکور دکتر آرامفر، چرخه ی عملکرد قلب و الکتروکاردیوگرام 1 کلیپ | 6 کلید خوشبختی انسان جم نامحدود و رایگان کلش رویال دریافت کنید آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 2 آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 3 آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 4 آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 5 آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 6 میکس سریال فوق العاده دیدنی عشق شاهزاده - مرتضی پاشایی مستند پلنت ارت 2 (پیگمی) هک جم و سکه کلش رویال 100% تضمینی خبر خیلی خیلی مهم لطفا همه ببینن هک سرور کلش رویال تضمینی و تست شده آموزش شماره یک: آشنایی با محیط کاربری 3دی مکس بیشترین گردشگران در سال 2017 - ایران جیب قصه های زمستانی، هنر برف و یخ، قسمت 6 از 6 [EN] کلیپ فوق العاده خنده دار تیراندازی باحال _ ته ته خنده آموزش میکاپ ( آرایشگاه - سالن زیبایی ) هک اکسیر و دارک اکسیر و جم کلش رویال گاو متفاوت ایرانی ماجرای قاچاقچی که مدافع حرم شد عملیات روانی توسط روحانی نصب ویندوز PE روی گوشی شیائومی Mi 4 اناشید کودکان مهراب تدریس مبحث استثناء عربی کنکور - استاد مصطفی آزاده - موسسه ونوس هک بازی کلش رویال کلش رویال نامحدود با جم تمام نشدنی Gta v | کاملش تو یوتویوب اورافترهای | روز عشق! سکانس فوق العاده خنده دار مستر بین - ببین و بخند :)) چرا از جلو نظام ؟ از جلو شیرفرهاد ( خنده دارترین های برره ته ته ته خنده قسمت 8 ) تدریس مبحث ضرب مختلط هندسه کنکور - سعید بنی هاشمی - موسسه ونوس تکنوازی دف هک بازی و سرور کلش رویال با جم بینهایت جول اوستین - تحقق رویاها و قدم به ناشناخته ها هک جم و منابع بازی کلش رویال کنتاکتور چیست روش طراحی انتخاب کنتاکتور ieee.ir لگو جنگ داخلی قسمت پنجم (آخر) قرآن دست نویس پادگان شهید بیگلری مشگین شهر سکانس فوق العاده خنده دار مستر بین - ببین و بخند :)) گربه لوس وقتی یکی به یه دختر گل میده ! خنده دار اجرای "به این عکسها خیره شو خیره شو" توسط حامد زمانی کلیپ های فوق العاده خنده دار مهرداد حبیبی 23 سرود فارسی توحید سرود فارسی نور امید قسمت2 فصل1 کارتون نینجاگو آموزش تابع ریاضی یازدهم شتاب در صدقه تدریس ریاضی انسانی کنکور مهندس نصیری، ک م م ، ب م م آموزش میکاپ 2018 ( آرایشگاه - سالن زیبایی واکنش سردار #سلیمانی به آتش زدن #پرچم #ایران در اغتشاشات اخیر حل نمونه سوال گرامر زبان کنکور دکتر شهاب اناری آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 7 آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 8 تدریس ریاضی کنکور مهندس مهربان، هم ارزی های مثلثاتی 1 تبدیل کاغذ باطله به کاغذ سفید در چند دقیقه آموزش میکاپ 2018 ( آرایشگاه - سالن زیبایی ) آموزش حل روبیک ۳*۳ (بخش چهارم) (۲) اهنگ ناصر رزازی درشبکە سە سیما رنگ پلنگ صورتی 2- جعبه شانسی هشت هشت لایه برداری + جوان سازی + سفت کننده gloriacenter.ir کارتون رنگ کاری پلنگ صورتی - جعبه شانسی هشت هشت آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 9 آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 10 دانلود جدیدترین پروژه افترافکت نمایش هندسی لوگو آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 11 کارتون های پلنگ صورتی - جعبه شانسی هشت هشت حرکات موتور بهترین کانال های اپارات بازنشر لطفا کلیپ شاد وخنده دار از محمد معماریان سرود فارسی فلسطین تنها نیست تدریس عربی کنکور استاد آزاده، مبحث اعراب تقدیری ساخت دسته ویولن توسط استاد محسن محمدی تدریس عربی کنکور استاد آزاده ، مبحث ترجمه حل تست های گرامر زبان کنکور - دکتر شهاب اناری - موسسه ونوس احکام غسل حجت الاسلام حکیم زاده / قسمت شصتم تدریس هندسه تحلیلی ریاضی کنکور - استاد بنی هاشمی - موسسه ونوس احکام غسل حجت الاسلام حکیم زاده / قسمت پنجاه و نهم نصیحت های یک دزد ... رافائل نادال قبل از مسابقه احکام غسل حجت الاسلام حکیم زاده / قسمت پنجاه و هفتم آلبوم برخی از اجناس بوتیک مجازی نازنین درس ۱۰: تعریف فونت جدید برخی از نمونه پروژه های ارائه شده به سفارش شرکت مدلا انفجار عجیب 50 منزل در اسلامشهر! گفتگوی مهران مدیری با احمد نجفی در دور همی!!حتما ببینید. افزایش احتمال تعطیلی دولت آمریکا! تدریس هندسه کنکور مهندس بنی هاشمی، دوران مقاطع مخروطی دعوای مهراب کفش کتانی Curry 4 – سفید شتاب 206 تیپ 2 در 13 ثانیه کجایید ای شهیدان خدایی ۱ مجموعه پکیج گرافیکی برنامه تلویزیونی 37 درجه تست سنسور PIR مستند شکار آهو توسط اژدها اندونزی احکام غسل حجت الاسلام حکیم زاده / قسمت پنجاه و هشتم نازلی و ساواش تدریس مبحث نمودارهای حرکت شناسی فیزیک کنکور - استاد یحیوی - موسسه ونوس موزیک ویدیو جدید از 63 بند وای دلم قران مستند جنگ اژدها اندونزی همه ترکیدند آموزش شنیون - بانوشو ( آرایشگاه - سالن زیبایی ) آموزش ساخت پیتزا شعبده بازی باحال وقتی کسی شوخیش گرفته دعوا کنه بایدمثل این بزنیش صدای ..بده! تولد امیر در کنسرت امیر بازهم تمرین های فشرده آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 12 واکنش سردار سلیمانی به آتش زدن پرچم ایران در اغتشاشات اخیر آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 13 آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 14 خلاصه هندبال ایران 37-18 ازبکستان | قهرمانی آسیا استوری های جدید رضا پیشرو آموزش شنیون - بانوشو ( آرایشگاه - سالن زیبایی ) مستند حیات وحش ایجاد نقش راحت و زیبا روی لباس آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 15 وقتی که کرم میریزی ولی بعدش خودت ... آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 16 ماکان بند چشای تو امیر در کنسرت پدرشو معرفی میکنه ارشاد [ بای موزیک ] کفش کتانی Air Zoom Racer – مشکی بخش اخر کارتون آفتاب نینوا نماهنگ| رهبرانقلاب: ریگان از ترامپ، هم قوی تر بود و هم عاقل تر تقدیم به نرگس پونیه عزیز یعنی دوست مهربونم زندگی سخت شیفاکاها اندونزی پست عجیب اینستاگرامی بهنوش بختیاری نگاه امیر داره مداحی گوش میده بعد بقیه میگن خواننده ها مسلمون نیستن سریال آبشار جاذبه (gravity falls) فصل دوم قسمت 9 خبر خوب میثم مطیعی در خصوص تحویل کانکس به خانواده بی بی خاتون مستند گدازه های مذاب جزیره فرناندینا آموزش شنیون - بانوشو ( آرایشگاه - سالن زیبایی ) وقتیکه الناز شاکردوست امین حیایی شکنجه میکند تیتان هابه پیش ویدیو:دوستان[pmv] کلیپ فوق العاده زیبای سه برادر خداوردی بنام " هزینه " 3baradar khodaverdi-hazineh مستند شکار مار سرعتی کلیپ جذاب و شاد " سه برادر خداوردی " بنام " تخم دو زرده " با کیفیت عالی Tokhme 2 zardeh-HD قسمت بیست و هشتم ᴴᴰ سریال کره ای من ربات نیستم 201٧ سریال آبشار جاذبه (gravity falls) فصل دوم قسمت 10 آموزش شنیون - بانوشو ( آرایشگاه - سالن زیبایی ) درآمد چند میلیونی از اینترنت پیش بینی جالب استاد رائفی پور در سال 95 درباره اغتشاشات 96 | جنبش مصاف مستند مارمولک کمربند ایمنی اصحاب الفیل آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 20 آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 21 بخشی از کنسرت سالار عقیلی در شیراز 28 دی 96 شیخگری و تحگیر دیگران میکس ( آهنگ لونا) لایه برداری + جوان سازی + سفت کردن با دستگاه پولاژن پک اسلایم سید محمد عاملی علی اصغر ع طشت گذاری قدیمی دویقه بودی دانلود فایل های تورنت با بیت تورنت تدریس مبحث قلب انسان زیست شناسی کنکور - دکتر مهدی آرام فر - موسسه ونوس روز برفی در شهر فرانکفورت تدریس مبحث تشابه دو مثلث هندسه کنکور - سعید بنی هاشمی - موسسه ونوس آمار و مدل سازی کنکور(نمودارهای دایره ای ) - امیرحسین نصیری - موسسه ونوس مستند چلچله دریایی کفش کتانی مردانه Climacool 1 – قرمز ما برا ناموس رفتیم اینطوری نگید! قسمت دوم یه نفر رشت ورژن مسخره آهنگ دل من رفت ، با نام نت من رفت حتما ببینید موزیک ویدیو زیبا و شاد با آوای روشنک فرید و موزیک پویا محمودی داستان رابطه عاشقانه الهه حصاری از زبان خودش خواستگاری غیرمنتظره پسر جوان و مادرش از خانم بازیگر! کلیپ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ایران شاد ترین کشور دنیا با این جوونای شاد احکام نماز حجت الاسلام حکیم زاده / قسمت سوم MACAN Band - (اولین مصاحبه ماکان بند و گزارش تصویری کنسرت) واکنش تند علی دایی به سوال یک خبرنگار و ترک سالن هفته 20 درد یعنی :: مینی توپ ضد استرسد من سوره جمعه با ترجمه فارسی مستند پنگوئن محمد علیزاده گفت می ارزه ! ترامپ گیلی می خونه ناز نفس خلاصه بازی پارس جنوبی جم 1 استقلال خوزستان 1 هفته 20 تدریس نکات و حل تست های هندسه در کنکور - استاد بنی هاشمی - موسسه ونوس اسلایم پای اجاره یاب به دورهمی باز شد!! دیدار تیم های استرالیا و بحرین در مسابقات قهرمانی آسیا دیدار تیم های هند و امارات در مسابقات قهرمانی آسیا دیدار تیم های بنگلادش و کره درمسابقات قهرمانی آسیا 2018 قعط کردن برق زلزله زدگان کرمانشا باربی بسیارعالی کارتون فوتبالیست ها-فصل دوم-قسمت 77 تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی مهر 96 انتقال هوایی بیمار از زاهدان به تهران آهنگ فوق العاده جدید و غمگین ایرانی2018 مبحث الکتریسیته فیزیک کنکور - استاد یحیوی - موسسه ونوس گیمپلی Outlast Whistleblower ( پارت 1 ) اسلایم متالیک ابی اسلایم چشمی هالک در برابر قطار حد چپ و راست ریاضی کنکور - مهندس مهربان - ونوس صحنه جالب از اربعین 96 تدریس عربی کنکور ( مبحث حال ) - استاد مصطفی آزاده - ونوس مستند سفر علمای اهل سنت و شیعه گلستان به مشهد مقدس رنگ کردن اسلایم با اکلیل بوی باران تیزر اجلاس سالانه جوامع ایمن آموزش صابون کهکشانی لگو بتمن__قسمت اول این قسمت چرا خونه داغونه؟ اسلایم کره ای آبی اضافه کردن فوم فسفری به اسلایم کلیپ جالب ازامیر بهادر ومهدی 7 آهنگ فوق العاده غمگین "جمعه" بیاد فرهاد کلیپ تماشایی از امید احمدی آهنگ رپ ددپول (Deadpool Rap) آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 22 اموزش نصب جی تی ای iv آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 23 آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 24 هک جم و سرور کلش رویال طوفان در هلند آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 25 آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 26 MACAN Band - (اولین مصاحبه ماکان بند و گزارش تصویری کنسرت) آهنگ زیبای بغض دریا از عارف هک جم و اکسیر کلش رویال Nashkan Delamo - (نشکن دلمو) یخ زدن عروس های دریایی بر اثر سرما - روسیه یاد مرگ و اثرات آن سینمای تئو آنجلوپولوس (ابدیت و یک روز) میکس من از اور افتر های استفاده از VeraCrypt برای ایمن سازی کیف پول های دیجیتال گیمپلی Outlast Whistleblower ( پارت 2 ) خوابیدن موقع اصلاح سر تلویزیون آندروید شارپ جدید هاشور ابرو میکروپیگمنتیشن ابرو میکروپیگمنتیشن نفس آهنگ وقتی میگن به آدم دنیا فقط دو روزه از عارف دین و زندگی کنکور - استاد هادی سرکشیک زاده - موسسه ونوس مسخره02 شوخیه مگه هر شب بخوری تو املت خرید تلویزیون فیلیپس از کردستان بانه بهترین کنایه جالب مهران مدیری به رفتار ترامپ! دکتر فرهنگ هلاکویی- اساتید دانشگاه در ایران فرهنگ تدریس کلیپ ساز دات نت گیم پلی بازی ترسناک home sweet home پارت1(با ترجمه) آموزش حل روبیک ۳*۳ (بخش ششم) هک جم و اکسیر کلش رویال تاریخچه لامبورگینی از 1963 350 GT تا 2018 URUS تریلر فصل ۲ سریال The Handmaid’s Tale (سرگذشت ندیمه) کلیپ جالب ازامیر بهادر ومهدی 7 دکتر هلاکویی-نگاه عجیب پسری به روابط جنسی پیشین دوست ضربه وحشتناک به سر هک کلش رویال اعجوبه های 96 - محمد جمالزهی -خوانندگی (موزیک ویدیو)تیلور سوییفت جزیره سفالونیا - کشور یونان برنامه دور همی امشب با حضور حمید هیراد لحظه برخورد سانچی با كشتی فله بر چینی هک کلش رویال و سعود به کاپ قهرمانی هک سرور رویال100% تضمینی و تست شده تریلر بازی Full Metal Furies قالب پاورپوینت سه بعدی متحرک extinguishing the fire تیزر فیلم عید قربان حسین سیب سرخی سلیم موذن زاده - منی بیر عارف دلسوخته گورجک بیلدی آنالیز درصد چربی جامد به روش تشدید مغناطیسی هسته ای خلاصه بازی رئال مادرید و لگانس نماهنگ نیمه جان با صدای حمید هیراد انیمه "نبرد با تایتان ها" قسمت7 فصل1 (دوبله فارسی) رستوران رفتن اصفهانی ها در خارج از علی صادقی Nashkan Delamo - (نشکن دلمو) قالب پاورپوینت سه بعدی متحرک farmers market نماهنگ منم باید برم با صدای سیدرضا نریمانی ومیلادهارونی بلندترین و کوتاه ترین افراد آموزش ساخت 3 ابزار ساده و کاربردی پسر جالب خنده دار نظر بدید ایمان ممد شیرازی آزادی زندونی ها کلیپ تماشایی از امیر حسین جعفری علوم قرآن ۱ Hamid Hiraad - حمید هیراد قسمتی از آهنگ جدیدش را میخواند طالع بینی انیمه اینجوری درغگو ضایع میشه گلایه ی امام زمان از شیعیان هک کلش رویال و سعود به کاپ قهرمانی کمک کمک تک گویی دیدنی "هومن سیدی" در "پُل خواب" تیزر تقلب کردن آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 27 آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 28 آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 29 آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 30 آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 31 اولین کوییز لالی راکم که خودم(آریانا)شدم+ت کلش رویال بینهایت جم Hamid Hiraad - حمید هیراد قسمتی از آهنگ جدیدش را میخواند اعتراض دانی Hamid Hiraad - حضور حمید هیراد در کنسرت ماکان بند Hamid Hiraad - حضور حمید هیراد در کنسرت ماکان بند جم نامحدود کلش رویال حرف های تلخ امیر مقاره خواننده ماکان بند داستان شب / پند آموز / باقالی پلو با ماهیچه من فدای خنده هات بشم قالب پاورپوینت سه بعدی متحرک growing decisions tree تدریس و حل تست های هندسه پایه - استاد بنی هاشمی - موسسه ونوس وقتی به جای ترمز عقب ترمز جلو رو میگیری تقلید صدای فیلم حضرت یوسف ع هک سرور کلش رویال بدون نیاز به روت قالب پاورپوینت سه بعدی متحرک growing plant طریقه عضو شدن تو کانال تلگرامم (خیلی خیلی مهم) ارسالی های جدید سلنا گومز ۲۰۱۸ حال وهوای شهر خور درماه مبارک رمضان تست تصادف و بدنه برلیانس H230 هک جم و منابع کلش رویال تضمینی یه پونی ساخت خودم ( ربکا ) کلیپ عاشقانه غمگین خواننده محسن لرستانی طنز جدید بروسلی خخ MACAN Band - Har Bar In Daro - Live In Concert (ماکان بند - هربار این درو- اجرای کنسرت) دابسمش فوق العاده ی ماکان بند ازحمید شربتی ویدیوی تبلیغاتی پوشاک و آرایشی بهداشتی آذین دابسمش فوق العاده ی ماکان بند ازحمید شربتی رسوایی ۲ پارکور آموزش نحوه سربندی مدار فرمان ستاره مثلث موتور ieee.ir ظهور امام زمان روی دیوار ! انیمه سفید برفی با مو های قرمز 1 قسمت یازدهم خیلی عالیه هک سرور کلش رویال بدون نیاز به روت آخر امید به زندگی هک کلش رویال هک سرور رویال تضمینی و تست شده هک جم و منابع کلش رویال صد در صد تضمینی و تست شده جیـــــــــــــــغ دووونم میکنه دوست دارم بکهیون آموزش نرم افزار dialux evo روشنایی دیالوکس ieee.ir شفاهت اهل تهران از بلای زلزله آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 32 آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 33 آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 34 آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 35 آهنگ های فوق العاده ایرانی برای مهمانی و مجالس عروسی 36 اسلایم شیشه ای شیافووو خورد حفاظ ساختمان دختری که قرآن را آتش زده بود به کانگورو تبدیل شد ! پک اسلایم کپی ممنوع انیمه بلیچ - Bleach HD قسمت 30 با زیرنویس فارسی ذوالفقار کپی ممنوع لایک و نظر یادتون نره کپی ممنوع لایک و نظر بدید وقتی سی جی خود کشی میکنه نقاشی غروب آفتاب انیمه بلیچ - Bleach HD قسمت 31 با زیرنویس فارسی کپی ممنوع لایک و نظر بدید دیگه درست کردن زیور آلات فقط با.... سریال اکیا چند تا کارباحال نبینی عمرت تمومه انیمه بلیچ - Bleach HD قسمت 32 با زیرنویس فارسی اسلایم خشگل کپی ممنوع گل دلچسب سیامک نعمتی به گسترش فولاد تبریز خطرناک ترین پل دنیا؟! اسلایم زرشگی کپی ممنوع

آخرین خبرهـا