چرا اسلام بعضي از چيزها را حرام کرده است؟

خبرگزاري آريا -


چرا شراب و گوشت خوک حرام است؟

بايد غافل بود كه پيشرفت علوم در رشته‏ هاى مختلف، خدماتى به تبيين فلسفه احكام كرده و پرده ‏هاى بسيارى را كنار زده است. مثلاً وجود كرم كدو و تريشين در گوشت خوك يا زيان‏هاى مواد الكلى براى كبد و بدن انسان، بر كسى پوشيده نيست. اين گوشه‏ اى از فلسفه تحريم گوشت خوك يا شراب را نشان مى ‏دهد.

اسلام، از ادرار در حال ايستاده نهى كرده، و علم نشان مى‏ دهد كه ايستاده بول كردن سبب مى‏ شود تمام بول، به راحتى خارج نشود. يا آنچه كه درباره غسل است، براى زدودن آثار فعاليت اعصاب سمپاتيك و فشار خون در حال جنابت مى‏ باشد و نيز توجه به خدا (قصد قربت) براى زدودن حال غفلت از خداوند است.

اگر اسلام، از خلال كردن با چوب درخت انار نهى كرده، براى آنست كه لثه ‏ها در مقابل آن حساسيّت خاصى دارد. به همين صورت، دستورهاى اسلام در مورد واجبات و محرّمات و حتى مستحبّات و مكروهات، در زمينه ‏هاى رفتارى، خوراكى، پوشاكى، وسائل و مسائل زندگى، همه و همه حكمت‏ هاى بلند و دقيقى دارد كه درباره آنها كتاب ‏هاى بسيارى هم توسّط دانشمندان اسلامى و محققّان نوشته شده است.

(از جمله مى ‏توان به مجلدات كتاب «اولين دانشگاه و آخرين پيامبر» نوشته شهيد دكتر پاك نژاد مراجعه كرد.) كه بحث آن در اين محدوده نمى‏ گنجد. ولى در مجموع، يك نكته مهّم را ثابت مى‏ كند و آن اينكه احكام اسلامى همه بر مبناى حكمت‏ ها و فلسفه ‏هاى حساب شده‏ اى استوار است، چه ما به كمك عقل و علم، آنها را بدانيم، يا هنوز به اسرار نهفته آن پى نبرده باشيم به هر حال، روحيه تعبّد ايجاب مى‏ كند وقتى دانستيم چيزى از «احكام اللّه» است، آنرا پذيرفته و عمل كنيم.

منبع: tebyan.netپربیننده‌ترین خبرهـا

آخرین خبرهـا