تیراندازی و انفجار بمب صوتی برای متفرق کردن تحصن کنندگان در کابل

منابع خبری از تیراندازی و انفجار بمب صوتی برای متفرق کردن تحصن کنندگان در شهر کابل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس افغانستان با تیراندازی و انفجار بمب صوتی سعی در متفرق کردن تحصن کنندگان در مرکز شهر کابل دارد.

تحصن کنندگان از ۱۲ خرداد با برپایی چادر در مرکز شهر به انفجارهای کابل که بیش از ۱۵۰ کشته داشت اعتراض دارند که امشب با یورش پلیس مواجه شدند. تحصن کنندگان همچنان مقاومت می کنند و حاضر به پایان دادن به تحصن نیستند و تیراندازی همچنان ادامه دارد.

کلیدواژه:

تحصن کنندگان

پربیننده‌ترین خبرهـا

آخرین خبرهـا