ادامه روند نزولی شاخص بورس

اقتصاد > تجاری - مالی - شاخص کل بورس تهران در مبادلات ۱۳۱ واحد کاهش یافت و به ۷۸ هزارو ۸۵۹ واحد رسید اما شاخص فرابورس با ۴ پله صعود در محدوده ۸۹۵ واحد قرار گرفت. مبادله 200ميليارد تومان اوراق بهادار

سرمايه‌گذاران 200 ميليارد تومان اوراق بهادار دادوستد كردند كه از اين مقدار 111 ميليارد تومان در بورس و 89 ميليارد تومان در فرابورس دادوستد شد.

پربیننده‌ترین خبرهـا

آخرین خبرهـا