اطلاعيه‌ دانشگاه جامع علمي کاربردي در خصوص شرايط وضوابط ، تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي - كاربردي سال 1396

خبرگزاري آريا - بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي–كاربردي استان تهران (موضوع فراخوان متقاضيان جذب تدريس در دانشگاه جامع علمي كاربردي بهمن ماه سال 1395 و قبل از آن)

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي–كاربردي استان تهران (موضوع فراخوان متقاضيان جذب تدريس در دانشگاه جامع علمي كاربردي بهمن ماه سال 1395 و قبل از آن) مي‌رساند، جهت ادامه روند ثبت‌نام و شركت در آزمون از روز دوشنبه مورخ 1396/3/29 لغايت روز يكشنبه 96/4/4 منحصراً به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه نمايند؛ و در صورتي كه رشته تحصيلي آن ها متناسب با رشته هاي مورد نياز اعلام شده در جدول ذيل مي‌باشد، نسبت به تكميل فرايند ثبت‌نام اقدام نمايند.
لذا ضرورت دارد كليه متقاضيان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون وفراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، نسبت به ثبت‌‌نام در آزمون فوق اقدام نمايند.
داوطلبان مي‌بايست با توجه به مندرجات جدول ذيل همين اطلاعيه و با عنايت به نوع مدرك و رشته تحصيلي نسبت به انتخاب يك عنوان رشته تحصيلي اقدام نمايد.
شرايط عمومي:
1- تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2- تابعيت جمهوري اسلامي ايران
3- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
4- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت در زمان ثبت نام. کارت يا برگ معافيت موقت و هرگونه گواهي صادره به صورت موقت قابل قبول نمي باشد. (ملاك محاسبه تاريخ 1396/06/31 مي‌باشد)
5- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان
6- عدم سابقه محكوميت جزايي موثر
7- نداشتن منع استخدام به موجب آراء مراجع قضايي
شرايط اختصاصي:
1- سن متقاضيان شرکت کننده در اين فراخوان تا تاريخ 1396/6/31 حداقل 28 سال و حداكثر70 سال تمام تعيين مي‌گردد.
2-دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر
3- مطابقت داشتن رشته فارغ‌التحصيلي متقاضيان با عناوين رشته‌هاي تخصصي مورد نياز دانشگاه مندرج در جدول ذيل اين اطلاعيه.
4-ثبت‌نام متقاضيان داراي معلوليت هاي جسمي-حركتي، نابينا و كم بينا در اين آزمون بلامانع مي‌باشد.

تذكر مهم: اين فراخوان فقط مختص متقاضيان استان تهران مي‌باشد.
لازم به تاكيد است آن دسته از متقاضياني كه فاقد شرايط عمومي و اختصاصي مذكور باشند حق شركت در آزمون را ندارند و بديهي است حتي درصورت كسب نمره علمي لازم از ادامه مراحل جذب و صدورگواهي تدريس آنها جلوگيري بعمل خواهد آمد.

مراحل ثبت‌نام:
مراجعه به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني فوق و تكميل فرم تقاضانامه الكترونيكي.
ارسال عکس: داوطلب مي‌بايست يک قطعه عکس پرسنلي با مشخصات ذيل اسکن نموده و در قسمت مربوط بارگذاري نمايد.
عکس 4×3 که در سال جاري گرفته شده باشد. (عکس تمام رخ)
عکس اسکن شده بايد با فرمت jpg باشد.
اندازه عکس اسکن شده بايد حداقل 300×200 پيکسل و حداکثر 400×300 پيکسل باشد.
تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
حجم فايل ذخيره شده عکس نبايد از 70 کيلو بايت بيشتر باشد.
حاشيه هاي زايد عکس اسکن شده بايد حذف شده باشد.
حتي الامکان عکس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.
تبصره 1: اسكن عكس از روي كارت‌هاي شناسايي (كارت ملي، شناسنامه و...) قابل قبول نمي‌باشد و داوطلبان لازم است از اصل عكس و مطابق با توضيحات فوق،اقدام به اسكن نمايند.
تبصره 2: عكس خواهران بايد باحجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.
تبصره 3: درصورت ارسال عكس غيرمعتبر، ثبت‌نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب مي‌گردد.
تذكر 1: به داوطلبان تاكيد مي‌گردد علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت‌نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباه عواقب آن به عهده شخص وي خواهد بود.
تذكر 2: داوطلبان توجه داشته باشند اسكن عكس و ارائه اطلاعات صحيح تضميني خواهد بود كه داوطلب بدون هيچ مشكلي نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون در زمان مقر راقدام نمايد.
پرداخت وجه ثبت نام:
متقاضيان واجد شرايط، به منظور ثبت‌نام در اين آزمون مي‌بايست از روز دو‌شنبه مورخ 1396/3/29 لغايت روز يكشنبه مورخ 1396/4/4 با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org مبلغ 700.000 (هفتصد هزار) ريال را به عنوان هزينه ثبت‌نام به صورت الکترونيکي و باكارت‌هاي بانكي متصل به شبكه شتاب پرداخت، ونسبت به تكميل تقاضانامه ثبت‌نام و ارائه اطلاعات مورد نياز اقدام نمايند.
توضيح 1: مدت زمان فوق به هيچ عنوان تمديد نمي‌شود و متقاضيان بايد در مدت زمان تعيين شده نسبت به ثبت‌نام اقدام و از موکول نمودن ثبت‌نام به روزهاي پاياني خودداري نمايند.
توضيح 2: ثبت‌نام زماني تکميل مي‌گردد که مراحل با موفقيت انجام شده و كدپيگيري از طريق سيستم به متقاضي اعلام شود. (متقاضيان شرکت در آزمون بايد پس از پايان ثبت‌نام، کد پيگيري خود را يادداشت و تا پايان مراحل نزد خود نگهداري نمايند.)
توضيح 3: به ثبت‌نام‌هاي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچگونه مسئوليتي متوجه سازمان سنجش آموزش كشور و دانشگاه جامع علمي - كاربردي نخواهد بود و وجوه پرداختي افراد فاقد شرايط، عودت داده نخواهد شد.
تذكرمهم: شركت در اين آزمون و ثبت نام تكميلي و قبولي در آن هيچگونه تعهد استخدامي و يا جذب را براي اين دانشگاه نخواهد داشت. لذا افرادي كه حدنصاب لازم را در آزمون کتبي كسب نمايند، براي مراحل انجام مصاحبه و بررسي مدارك به تعداد مورد نياز واجدين شرايط معرفي مي‌شوند. اين افراد با درخواست مراكز تحت پوشش دانشگاه جامع علمي-كاربردي مي‌توانند به صورت حق‌التدريس، تدريس نمايند.بديهي است در صورتي كه اطلاعات اعلام شده از سوي داوطلبان مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي باشد،در هر مرحله از آزمون، اعلام نتايج اوليه، مصاحبه و حتي در صورت پذيرش نهايي، داوطلب حذف شده و حق هيچ‌ گونه اعتراضي ندارد.
زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت کارت شركت در آزمون:
کارت شرکت در آزمون از روز چهار‌شنبه مورخ 1396/5/4 براي مشاهده و پرينت بر روي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني فوق قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه مورخ 1396/5/6 منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاري آزمون بر روي كارت شركت در جلسه آزمون درج و هنگام پرينت کارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد.

مواد آزمون (کتبي) عبارتند از:
رديف
نام درس
منابع امتحاني
1
تكنولوژي آموزشي
مباني نظري تكنولوژي آموزشي-هاشم فردانش-انتشارات سمت1387
2
سنجش و ارزشيابي تحصيلي
اندازه گيري سنجش و ارزشيابي-علي اكبرسيف-نشردوران1383
3
روشها و فنون تدريس
مهارت هاي آموزشي پرورشي (جلد اول)-حسن شعباني-انتشارات سمت1394

تذكرات :
1- پس از برگزاري آزمون كتبي و استخراج نتايج اوليه، از بين دارندگان نمره حدنصاب اسامي چندبرابر ظرفيت استخراج و براي مرحله مصاحبه معرفي خواهند شد.
2- قبل از ثبت‌نام مندرجات اطلاعيه موجود در سايت با دقت مطالعه شود.
3- اين آزمون مربوط به متقاضيان استان تهران مي‌باشد.
4- انتخاب نهايي پذيرفته‌شدگان آزمون پس از طي مراحل گزينشي، مصاحبه و بررسي مدارك ميسر بوده و اسامي پذيرفته‌شدگان از طريق پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه جامع علمي-كاربردي به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
5- لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تاييد اطلاعات ارسالي نمي‌باشد و حقي جهت داوطلب ايجاد ننموده و مدارک داوطلبان بعد از آزمون بررسي خواهد شد.

جدول رشته هاي مورد تقاضا در آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي كاربردي
كد رشته
عنوان رشته مدرس (رشته تحصيلي مورد تقاضا براي تدريس)
تعداد
111
اطلاعات و حفاظت اطلاعات
2
112
ايران شناسي-کليه گرايشها
5
113
ايمني صنعتي-ايمني، بهداشت و محيط زيست
3
114
پدافند غيرعامل
8
115
پيراپزشکي-آناتومي
1
116
پيراپزشکي-ژنتيک
1
117
پيراپزشکي-فيزيوتراپي
3
118
پيراپزشکي-فيزيولوژي
2
119
پيراپزشکي-کاردرماني
1
120
پيراپزشکي-گفتاردرماني
1
121
تربيت بدني و علوم ورزشي-کليه گرايشها
26
122
تغذيه
3
123
حقوق-کليه گرايشها
45
124
خدمات بهداشتي و درماني
3
125
داروسازي
10
126
شهرسازي
20
127
طراحي پارچه و لباس
10
128
طراحي شهري-طراحي شهري
10
129
طراحي صنعتي
2
130
علوم زمين-زمين شناسي
1
131
علوم سياسي و روابط بين الملل-روابط بين الملل
1
132
علوم سياسي و روابط بين الملل-علوم سياسي
1
133
علوم مديريت بهداشت و سلامت در بلايا
4
134
علوم و صنايع غذايي
10
135
علوم و مهندسي محيط زيست-کليه گرايشها
3
136
برنامه ريزي شهري،منطقه اي و مديريت شهري-برنامه ريزي شهري
1
137
برنامه ريزي شهري،منطقه اي و مديريت شهري-مديريت شهري
5
138
حسابداري – كليه گرايشها
30
139
روانشناسي-روانشناسي باليني
7
140
روانشناسي-روانشناسي تربيتي
3
141
روانشناسي-روانشناسي صنعتي و سازماني
2
142
روانشناسي-روانشناسي عمومي
7
143
روانشناسي-روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي
7
144
زيست شناسي کليه گرايشها
15
145
علم اطلاعات و دانش شناسي-علوم کتابداري و اطلاع رساني
3
146
علم اطلاعات و دانش شناسي-مديريت اطلاعات
1
147
علوم اجتماعي کليه گرايشها
30
148
علوم ارتباطات اجتماعي- كليه گرايشها
41
149
علوم تربيتي-آموزش و پرورش ابتدايي
2
150
علوم تربيتي-برنامه ريزي آموزشي
4
151
علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي
4
152
علوم تربيتي-تکنولوژي آموزشي
3
153
علوم تربيتي-مديريت آموزشي
6
154
علوم تربيتي-مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي
3
155
علوم جغرافيايي-جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
2
156
علوم جغرافيايي-جغرافيا و برنامه ريزي شهري
11
157
علوم جغرافيايي-جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
20
158
علوم جغرافيايي-جغرافياي سياسي
2
159
علوم سياسي و روابط بين الملل-روابط بين الملل
15
160
مديريت-مديريت اجرايي-MBA
22
161
مديريت-مديريت بازرگاني-بازاريابي
20
162
مديريت-مديريت بازرگاني-کارآفريني
25
163
مديريت-مديريت بحران
20
164
مديريت-مديريت تکنولوژي-سياستهاي تحقيق و توسعه
1
165
مديريت-مديريت در سوانح
15
166
مديريت-مديريت دولتي-مديريت تحول
7
167
مديريت-مديريت دولتي-مديريت رفتار سازماني
5
168
مديريت-مديريت صنعتي
15
169
مديريت-مديريت مالي
10
170
مديريت-مديريت مالي-بيمه
11
171
مديريت-مديريت هتلداري
20
172
مديريت کسب و کار و امور شهري-مديريت کسب و کار-بازاريابي
10
173
مديريت کسب و کار و امور شهري-مديريت کسب و کار-مديريت کسب و کار
10
174
معماري-معماري داخلي
6
175
معماري-مهندسي معماري
23
176
معماري-مهندسي معماري منظر
3
177
مهندسي برق-مهندسي پزشکي-بيومکانيک
3
178
مهندسي برق-مهندسي پزشکي-کليه گرايشها
13
179
مهندسي برق-مهندسي راه آهن برقي
5
180
مهندسي عمران-حمل و نقل
7
181
مهندسي عمران-مهندسي عمران-آب
1
182
مهندسي عمران-مهندسي عمران-راه و ترابري
3
183
مهندسي عمران-نقشه برداري-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي
2
184
مهندسي عمران-مهندسي عمران-سازه
5
185
مهندسي عمران-مهندسي عمران-مديريت ساخت
1
186
مهندسي عمران-مهندسي نقشه برداري-سنجش از دور
1
187
مهندسي مکانيک-مهندسي پزشکي-بيومکانيک
3
188
مهندسي مکانيک-مهندسي پزشکي-کليه گرايشها
4
189
مهندسي مکانيک-مهندسي مکانيک-تبديل انرژي
4
190
مهندسي مکانيک-مهندسي مکانيک-خودرو
1
191
مهندسي مکانيک خودرو-طراحي سيستم هاي تعليق ترمز و فرمان خودرو
3
192
مهندسي مکانيک-مهندسي مکانيک-ساخت و توليد
10
193
مهندسي مکانيک-مهندسي مکانيک-سيستم محرکه خودرو
3
194
مهندسي مکانيک-مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي
4
195
مهندسي مکانيک-مهندسي مکانيک-کليه گرايشهاي خودرو
2
196
مهندسي مواد و متالورژي-کليه گرايشها
8
197
مهندسي هوافضا-کليه گرايشها
3
198
هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي-پژوهش هنر
20
199
هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي-هنر اسلامي
8
200
هنرهاي تصويري و طراحي-ارتباط تصويري
15
201
هنرهاي تصويري و طراحي-تصويرسازي
20
202
هنرهاي تصويري و طراحي-عکاسي
10
203
هنرهاي تصويري و طراحي-نقاشي
10
204
هنرهاي موسيقي-کليه گرايشها
20
205
هنرهاي نمايشي و سينما-ادبيات نمايشي
5
206
هنرهاي نمايشي و سينما-بازيگري
3
207
هنرهاي نمايشي و سينما-توليد سيما
2
208
هنرهاي نمايشي و سينما-کارگرداني نمايش
5
209
محيط زيست-کليه گرايشها
5
210
مددکاري اجتماعي
6
211
مديريت جهانگردي
10
212
مديريت دفاعي
16
213
مرمت و احياي ابنيه و بافتهاي تاريخي-کليه گرايشها
3
214
مشاوره-توانبخشي
5
215
منابع طبيعي-چوب-صنايع خمير و کاغذ
3
216
مهندسي برق-الکترونيک
20
217
مهندسي برق-قدرت
10
218
مهندسي برق-مخابرات
10
219
مهندسي بهداشت حرفه اي
5
220
مهندسي پليمر-کليه گرايشها
3
221
بهداشت،ايمني و محيط زيست(HSE)
5
222
مهندسي شيمي-کليه گرايشها
5
223
مهندسي صنايع-بهينه سازي سيستمها
7
224
مهندسي صنايع-سيستمهاي کلان اقتصادي اجتماعي
7
225
مهندسي صنايع-کيفيت و بهره وري
7
226
مهندسي صنايع-مديريت سيستم و بهره وري
7
227
مهندسي صنايع-مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي
7
228
مهندسي طراحي محيط زيست-کليه گرايشها
2
229
مهندسي کامپيوتر-کليه گرايشها
20
230
مهندسي نساجي-کليه گرايشها
10
مجموع
1000


معاونت نظارت وسنجش دانشگاه جامع علمي کاربردي

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
کلیدواژه:

آزمون تعیین صلاحیت متقاضیان تدریس در دانشگاه جامع علمی | رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی | مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک | دانشگاه جامع علمی کاربردی | مهندسی عمران مهندسی عمران | هنرهای نمایشی و سینما | هنرهای تصویری و طراحی | پایگاه اطلاع رسانی | روانشناسی روانشناسی | برنامه ریزی شهری | مدیریت کسب و کار | روابط بین الملل | علوم جغرافیایی | کلیه گرایشها 2 | کلیه گرایشها 3 | مدیریت مدیریت | شرکت در آزمون | برنامه ریزی | مهندسی پزشکی | مهندسی صنایع | ثبت نام | رشته تحصیلی | استان تهران | علوم تربیتی | علوم سیاسی | مهندسی برق | مورد نیاز | محیط زیست | خواهد شد | ثبت نام | مورخ 1396

صحبت های مربیان بعد از بازی های شب نخست هفته دهم لیگ برتر تغییر ظاهر گرت بیل از 8 تا 28 سالگی گزافه گویی مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره ایران خبر بد براي مربي استقلال! چگونه دعوت به اقدام بهتری طراحی کنیم دیدار جهانگیری با رئیس جمهور آذربایجان حادثه در پرواز هواپیمای تهران- آبادان مجسمه قهرمان ملی ارمنستان | مجسمه ساسونتسی داوید در ارمنستان

پربیننده‌ترین خبرهـا

آخرین خبرهـا