آل‌اسحاق: جمنا حتما ایراداتی دارد /ریزش پایگاه رأی اصولگرایان

مازندمجلس:امید کرمانی‌ها: اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تابلوی جریان خود را پایینآوردند و پرچم جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی را بر سردر اردوگاه سیاسی خودزدند، با این امید که علاوه بر پایگاه اجتماعی خود، آرای قشر خاکستری جامعه را همکسب کنند. همچون اصلاح طلبان که سال 92 از عنوان سیاسی خود گذشتند و با نام اعتدالپایگاه اجتماعی شان را تقویت کردند. اما خروجی این برنامه انتخاباتی در میدان عملآنی نبود که اصولگرایان انتظارش را داشتند.

یحیی آل اسحاق، عضو هیات موسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب (جمنا) در گفتگو با خبرآنلاین به بخشی ازنقدهای وارده به جمنا پاسخ گفت و یادآور شد: جمنا خیلی بیشتر جامعیت لازم دارد، دربحث ها و گفتمان ها ایرادات و اشکالات زیادی بود که باید اصلاح شود.

مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید.

***

تا انتخابات مجلس یازدهم 2 سال و نیم دیگر باقیاست، بر همین اساس دو دیدگاه مطرح می شود، عده ای معتقدند در این فاصله زمانی بایدترمیم و اصلاح گفتمان سیاسی اولویت اصولگرایان باشد، در مقابل هستند کسانی که بربازنگری تشکیلات انتخاباتی تأکید می کنند و می گویند مکانیزم جمنا برای انتخاباتریاست جمهوری دوازدهم و انتخابات شورای شهر پنجم جواب نداد و باید به سمت پارلماناصولگرایی رفت، نظر شما چیست؟

آنها که می گویند جمنا جواب نداد برآورد زودهنگام دارند. اگر ملاک انتخابات ریاست جمهوری باشد، چه کسی می گوید جمنا موفق نبود؟ جمنادر مدت کوتاهی که شکل گرفت توانست مجموعه نیروها را با هم هماهنگ کند و یک رأی 16میلیونی بیاورد، انتظارش هم بیش از این نبود. ضمن آنکه جمنا با هدف برنامه ریزیبرای انتخابات شکل نگرفت چون تشکیلش با ایام انتخابات همزمان شد در این حوزه نیزدخالت کرد. جمنا یک برنامه بلندمدت دارد و فراحزبی و فراجناحی عمل می کند. در واقعجمنا حزب نیست.

هم اکنون گفته می شود اختلافات متکثری در داخلجمنا وجود دارد و نیاز است نظام تصمیم گیری جریانی اصولگرایان در قالب پارلمانسازماندهی شود، پس شما این نگاه را رد می کنید و معتقدید مکانیزم جمنا برای تحققاهداف اصولگرایان کفایت می کند؟

جمنا یک حرکتی برای همه نیروهای انقلاب است یعنیبه اصولگرایی و اصلاح طلبی معتقد نیست.

در واقع معتقدید جمنا از عناوین اصولگرایی واصلاح طلبی گذشته و به اصولگرایی باز نمی گردد؟

جمنا یک جریانی برای همه نیروهای انقلاب باافکار سیاسی، احزاب و رنگ های مختلف است. نیروهای انقلاب تحت پرچم های الف و بنیستند بلکه کسانی هستند که کشور را در مقابل تهدیدات بیرونی نگه داشتند و میتوانند آن را جلو ببرند.

اما چرا گفتمان سیاسی که جمنا در انتخابات مطرحکرد مقبول نیفتاد بر همین اساس هم عده ای معتقدند باید از جمنا عبور کرد و به سمتتشکیل پارلمان اصولگرایی رفت؟

آن بحث دیگری است. جمنا خود را در انتخاباتریاست جمهوری دوازدهم موفق می داند چون توانست نیروهای انقلاب را تا 16 میلیون رأیبه طور مقدماتی هماهنگ کند. البته در بحث ها و گفتمان ها نیز ایرادات و اشکالاتزیادی بود که باید اصلاح شود. به عبارت دیگر مجموعه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامیباید گفتمانی با ساختار، بیان، رفتار و روحیه جدید را براساس اندیشه های امام ورهنمودهای رهبرمعظم انقلاب مطرح و با حفظ همه احترام ها از پوسته های جریانی و حزبیبه جایی بالاتر فکر کند تا جامعیت همه نیروهای انقلاب را داشته باشد. جمنا باالگوی گفتمانی جدید می خواهد جریانی در اختیار همه انقلاب باشد نه یک قسمت ازانقلاب؛ حالا کسری هایی دارد این کسری ها باید جبران شود. پس جمنا فقط اصولگرایی یاگروهی خاص نیست بلکه مدافع اصل انقلاب و هماهنگ کننده همه انقلابیون با دیدگاهامام، مقام معظم رهبری و قانون اساسی است.

اصولگرایان منتقد می گویند مجمع عمومی جمنامهندسی شده بود، در واقع برخی این مجموعه را درست کردند تا آرا و تصمیمات خود رابه سایر سلایق اصولگرا تحمیل کنند، پاسخ شما چیست؟

هرکس از ظن خود شد یار من. هر کس یک چیزی میگوید، ممکن است اشتباهاتی باشد اما باید این اشتباهات را اصلاح کرد. در مجموع آنچهاجرا شد، شخص من می گویم یکسری نقاط مثبت و یکسری نقاط منفی داشت و حالا بایدگفتمان جدیدی با شمول و عامیّت کامل مطرح شود. جمنا امروز ضرورت جهان و منطقهماست. ما به دلایل مختلف از خارج تحت حمله هستیم.

در مجموع شما معتقدید باید به جمنا جامعیتبیشتری دارد؟

بله، جمنا جامعیت خیلی بیشتر لازم دارد بنابراینبه گفتمان جدیدتر نیازمند است.

نکته دیگر مدیریت جمنا است، منتقدان می گویند سیاسیوناصولگرا همچون آقایان باهنر، لاریجانی، ولایتی و ناطق نوری در این مدیریت نقشینداشتند و بیشتر بازنشسته های حوزه نظامی همچون جمعیت رهپویان و جمعیت ایثارگرانکه چندسالی است ردای سیاست ورزی به تن کردند محوریت کار را برعهده داشتند، این نقدرا وارد می دانید؟

در اینکه جمنا منتقدانی دارد، درست است. برخی هابه غلط جمنا را معارض خود می دانند، برخی احزاب و گروه ها بر این باورند که جمناحزب و جریانی مقابل آنهاست اما واقعیت آن است که هر کسی از ظن خود شد یار من.البته تا اینجای کار حتما جمنا ایرادات و اشکالاتی دارد.

قبول دارید روحیه نظامی گری بر جمنا حاکم استچون بازنشسته های حوزه نظامی دارند جمنا را مدیریت می کنند؟

خیر، حالا اتفاقا عده زیادی می گویند جمنا کلا دراختیار سیاسیون است، در صورتی که مشکل اصلی کشور اقتصاد محسوب می شود امااقتصادیون در جمنا میدان پیدا نکردند.

چرا آقایان ناطق، لاریجانی، باهنر و ولایتی خارجاز جمنا هستند و...

هر چه هست اعم از گفتمان، ساختار و برنامه جمنا بایداصلاح شود.

سال 84 آقای احمدی نژاد18 میلیون و سال 88 ، 24 میلیون و 500 هزار رأی آورد، سال 92 نیز مجموع آراینامزدهای اصولگرا (قالیباف، جلیلی، رضایی و ولایتی) 18 میلیون رأی بود؛ حال آنکه آقایرئیسی نامزد مورد حمایت جمنا در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم 15 میلیون و 700هزار رأی کسب کرد آیا حضور در این دوره از انتخابات با تابلو جبهه مردمی نیروهایانقلاب موجب ریزش پایگاه اجتماعی اصولگرایان نشد؟

آیا آخر بازی با آمار و ارقام و طرح این نوعاستنتاج ها می خواهد این شود که اصولگراها موفق نبودند؟ خوب موفق نبودند. می خواهداین شود که پایگاه رأی شان ریزش کرد؟ خوب بله ریزش کرد. ته این قضیه چه می شود؟چون خیلی بحث وجود دارد. نوع، شکل، زمان، اتفاقات آن 18 میلیون رأی، 24 میلیونرأی، 18 میلیون رأی و 16 میلیون رأی خیلی با هم فرق دارد. یعنی یکی دو مولفه نیست.ثانیا آنها که به نامزد جمنا رأی ندادند معنایش آن است که انقلابی نیستند؟ اینتعبیر قشنگی نیست که گفته شود آن 23.5 میلیون نفری که به آقای روحانی رأی دادند،غیرانقلابی هستند این تفکیک ها درست نیست. 74 درصدی که پای صندوق های رأی حاضرشدند و در انتخابات مشارکت کردند معنایش آن است که انقلاب و نظام را قبول دارند.امروز باید یک ظرفی درست شود که از همه ظرفیت ها برای حل مشکلات کشور استفاده شودوگرنه فائق آمدن بر مشکلات شدنی نیست. آنچه از نیروهای انقلاب انتظار داریم ودنبال می کنیم آن است که تهدیدها را درک کنند با وجودی که با هم اختلاف نظر یا ازهم گلایه دارند. این همان جمنا و مجموعه نیروهای انقلابی است که ما فکر می کنیم وآرزو داریم که بشود. حالا فعلا با جمنا اینقدر آمدیم جلو، پیش‌تر برویم رویکرد راعوض کنیم تا شامل همه بشود.

29214

 

 

کلیدواژه:

جبهه مردمی نیروهای | جمهوری دوازدهم | نیروهای انقلاب | میلیون رأی

خوش شانسی بزرگ برای پرسپولیس!/عکس ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان پرداخت می‌شود مهم‌ترین ابزار برای تثبیت قدرت در دنیا، اقتصاد است رئیس کمیته امداد به روحانی: داعشی‌ها را شبانه جزغاله می‌کنید؛ نمی‌توانید جلوی قاچاق در روز روشن را بگیرید؟/ من فحش‌های قطع یارانه را می‌پذیرم به هر حال این کارها فحش‌خوری هم دارد عضو شورای شهر: چرا رسانه ملی درباره نشست خبری نجفی سکوت کرد؟/ در دوره قبل شورا، برخی ها در صدا و سیما تشک انداخته بودند! سرقت میلیاردها تومان چک‌پول از انبار بانک «س» فرار هزاران نفر از ساکنان کرکوک/ تسلط نیروهای عراقی بر مناطق مهم شهر سمیه شخصیت اصلی مستند فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه از منافقین جدا شد

پربیننده‌ترین خبرهـا

آخرین خبرهـا