ابلاغ حقوق و مزایای سربازمعلمان به آموزش و پرورش

در نامه مورخ 31 اردیبهشت ماه 1396 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح» ـ اداره سرمایه انسانی سرباز آمده است: به استناد نامه مورخ 28 فروردین ماه 1396 معاونت طرح و برنامه و ستاد کل نیروهای مسلح، به موجب مصوبات مورخ 26 فروردین ماه 96 هیأت وزیران، ضریب حقوق سال 1396 به میزان 1695 ریال تعیین شده است.

میزان حقوق کارکنان وظیفه(به‌جز اعضای هیأت علمی و متعهد خدمت) در سال 1396، در درجات مختلف به شرح جدول زیر است:

درجه ضریب حلول مناطق 19 ماه خدمت مناطق 24 و 21 ماه
خدمت (عادی)
کسورات: بیمه درمانی سال 96 از طریق دولت اعلام نشده است %27 %19 بیمه عمر و حوادث هزینه بهداشت و درمان در سال 95 بیمه مکمل سال 96 سرباز یا ناوی %60 2012040 1415880 یک درصد حقوق پایه 62000 121000 سرابز دوم یا ناوی دوم %61 2045574 1439478 یک درصد حقوق پایه 62000 121000 سرباز یکم یا ناوی یکم %62 2079108 1463076 یک درصد حقوق پایه 62000 121000 سرجوخه یا سرناوی %63 2112642 1486674 یک درصد حقوق پایه 62000 121000 گروهبان سوم یا مهناوی سوم %65 2179710 1533870 یک درصد حقوق پایه 62000 121000 گروهبان دوم یا معناوی دوم %67 2246778 1581066 یک درصد حقوق پایه 62000 121000 گروهبان یکم یا مهناوی یکم %69 2313846 1628262 یک درصد حقوق پایه 62000 121000 استوار دوم یا ناو استوار دوم %71 2380914 1675458 یک درصد حقوق پایه 62000 121000 استوار یکم یا ناو استوار یکم %73 2447982 1722654 یک درصد حقوق پایه 62000 121000 ستوان سوم یا ناوبان سوم %76 2548584 1793448 یک درصد حقوق پایه 62000 121000 ستوان دوم یا ناوبان دوم %79 2649186 1864242 یک درصد حقوق پایه 62000 121000 ستوان یکم یا ناوبان یکم %82 2749788 1935036 یک درصد حقوق پایه 62000 121000 ستوان یکم پزشک یا ناوبان یکم پزشک %90 1018060 2123820 یک درصد حقوق پایه 62000 121000

به استناد تبصره«۱» الحاقی ماده ۴۹، قانون خدمت وظیقه عمومی مصوب 22 آبان ماه 1390 به کارکنان وظیفه متأهل یا سرپرست خانواده معادل 100 درصد حق عائله‌مندی کارکنان پایور نیروهای مسلح پرداخت می‌شود.

۱) حق همسر 1373030 ریال

۲) حق اولاد 355970 ریال

به استناد تبصره «۱» الحاقی ماده 49، مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 22 آبان ماه 1390، سرانه خوراک و پوشاک کارکنان وظیفه به شرح زیر است:

عنوان خوراک پوشاک کارکنان وظیفه 3828000 5085300

* هزینه‌های بهداشت و درمان

(با توجه به عدم اعلام هزینه‌های بهداشت و درمان سال 96 از طریق دولت فعلاً هزینه‌ سال 95 لحاظ شده است) کارکنان وظیفه با پرداخت یک پنجم حق سرانه مصوب(مبلغ 310000 ریال) برای خود و هر نفر از افراد تبعی درجه یک(همسر و فرزندان)، تحت پوشش قرار می‌گیرند. مابقی سهم سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه و افراد تبعی درجه یک آنان، توسط دولت پرداخت می‌شود.

سهم کارکنان وظیفه و افراد تبعی درجه یک به ازای هر نفر در هر ماه 62000 ریال=5 ÷ بر 1 * 310000 ریال

کلیه دستگاه‌های استفاده کننده از خدمات کارکمانان وظیفه موظفند از ابتدای سال 1396 سرانه حق بیمه خدمات درمانی سهم کارکنان وظیفه و سهم دستگاه اجرایی را برابر مفاد یاد شده محاسبه و به حساب سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح واریز کنند.

*سرانه حق بیمه مکمل درمان

سرانه بیمه مکمل درمان سهم کارکنان وظیفه، ماهانه مبلغ 121000 ریال.

سرانه بیمه مکمل درمان سهم دستگاه به‌کارگیرنده 154000 ریال

«جمعا ماهانه 275 هزار ریال کسر و به حساب ساخد واریز شود».

کلیدواژه:

یک درصد حقوق پایه 62000 121000 ستوان | کارکنان وظیفه | نیروهای مسلح | بیمه مکمل

افشاگری زن برنده اسکار علیه فیلمساز فاسد زنی که راننده اتوبوس شد+عکس برخورد جالب فروشنده غذا با مشتری بد حساب که پول نداشت + فیلم ۳۲.۵ میلیون بشکه؛ متوسط تولید روزانه نفت اوپک همایش بزرگ پیاده روی ده هزار نفری کاروان عاشورایی دیدار جهانگیری با رئیس جمهور آذربایجان حادثه در پرواز هواپیمای تهران- آبادان مجسمه قهرمان ملی ارمنستان | مجسمه ساسونتسی داوید در ارمنستان

پربیننده‌ترین خبرهـا

آخرین خبرهـا